Slavíková Marcela

Publikace ASEP

RIV ID 9069612     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0503474 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Lelková, Iva - Slavíková, Marcela
“The Utrecht Link”: The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen.
Acta Comeniana. -, 31/55 (2017), s. 63-92. ISSN 0231-5955
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Amos Comenius * Johann van Almeloveen * Dutch republic of letters * early modern scholarly correspondence * correspondence edition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295297

0484276 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Slavíková, Marcela
Komenského myšlenky o hudbě.
[Comenius’s thoughts on music.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 211-232. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280639