Slavíková Marcela

Publikace ASEP

RIV ID 9069612

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 3

0503474 - FLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Lelková, Iva - Slavíková, Marcela
“The Utrecht Link”: The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen.
Acta Comeniana. -, 31/55 (2017), s. 63-92. ISSN 0231-5955
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Amos Comenius * Johann van Almeloveen * Dutch republic of letters * early modern scholarly correspondence * correspondence edition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295297

0484276 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Slavíková, Marcela
Komenského myšlenky o hudbě.
[Comenius’s thoughts on music.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 211-232. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280639

0509555 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.) - Bok, V. (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Slavíková, Marcela (ed.) - Storchová, Lucie (ed.) - Šolcová, Kateřina (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/I. Korespondence. Část I, 1628-1638 = Epistulae. Pars I, 1628-1638.
[The Complete Works of Jan Amos Comenius = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/1. The Letters. Part 1, 1629-1638.]
Praha: Academia, 2018. 353 s. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/1. ISBN 978-80-200-2991-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * correspondence * intellectual life - Europe - 17th century * education - 17th century * philosophy - 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300265

Citace, recenze▾
Recenze:
VACULÍNOVÁ, Marta. Listy filologické. 2019, 142(3-4), 516-518. ISSN 0024-4457 [HODNOCENÍ]
VOIGT, Uwe. Comenius-Jahrbuch. 2019, (27), 153-155. ISSN 0945-313X [HODNOCENÍ]
PAVLAS, Petr. Filosofický časopis. 2020, 68(2), 305-308. ISSN 0015-1831. Dostupné z: http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%202_2020/305-308-fc2_20-pavlas-RECENZE%20(web).pdf [HODNOCENÍ]