Meduna Petr

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0519742 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Meduna, Petr
Vinařství v Čechách v době předkarlovské.
[Winery in Bohemia before Charles IV.]
Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes. Praha: Univerzita Karlova, 2017 - (Žůrek, V.), s. 13-18. ISBN 978-80-87489-13-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * viticulture * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304729

0519738 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Žemlička, Josef - Meduna, Petr
Postavení Tetína v rámci přemyslovského státu.
[The position of Tetín within the Přemyslid state.]
Tetín svaté Ludmily. Místo, dějiny a spiritualita. Praha: Dokořán, 2017 - (Cílek, V.; Majer, M.; Schmelzová, R.), s. 88-93. ISBN 978-80-7363-771-2
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:67985963
Klíčová slova: Middle Ages * Region * Tetín
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306038