Novotný Matěj

Publikace ASEP

RIV ID 5575702     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2

0464242 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Čechvala, Jakub - Konývková, T. - Novotný, Matěj - Poláčková, E. - Stehlíková, Eva
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře.
[In the Shade of the Hellenic Sun: Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture.]
1. - Praha: Filosofia, 2016. 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 19th – 20th Century Classical reception * Czech national identity * theatre * literature * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264870

0464250 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Matěj
Obraz athénské demokracie v českých historických příručkách 19. století.
[The Image of Athenian Democracy in Czech Historical Handbooks of the 19th Century.]
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 41-97. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical reception * Athenian democracy * Czech historical handbooks
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264867