Novotný Matěj

Publikace ASEP

RIV ID 5575702

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 3

0464242 - FLÚ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Čechvala, Jakub - Konývková, T. - Novotný, Matěj - Poláčková, E. - Stehlíková, Eva
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře.
[In the Shade of the Hellenic Sun: Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture.]
1. - Praha: Filosofia, 2016. 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 19th – 20th Century Classical reception * Czech national identity * theatre * literature * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264870

Citace, recenze▾
Recenze:
KEPARTOVÁ, Jana. Filosofický časopis. 2018, roč. 66, č. 3, s. 457-461. ISSN 0015-1831
PUTNA, Martin C. Listy filologické. 2017, roč. 140, č. 3-4, s. 527-529. ISSN 0024-4457

0492817 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Matěj
Česká recepce antiky a mýtus slovanské demokracie.
[The Czech Reception of Classical Antiquity and the Myth of Slavonic Democracy.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 301-331. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Slavonic Democracy * František Palacký * the Philosophy of Czech History * Negative Reception of Classical Antiquity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286238

0464250 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Matěj
Obraz athénské demokracie v českých historických příručkách 19. století.
[The Image of Athenian Democracy in Czech Historical Handbooks of the 19th Century.]
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 41-97. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical reception * Athenian democracy * Czech historical handbooks
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264867