Pokorný Vít

Publikace ASEP

RIV ID 3261875

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0469957 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Vít
Budoucnost náboženství: v jakém smyslu má být náboženství zachováno jako soukromá potřeba a vyloučeno jako veřejná hrozba?
[The Future of Religion: in what sense should religion be preserved as a private need, and excluded as a public menace?]
Náboženství a filosofie v sekulární demokracii. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2016 - (Šimsa, M.), s. 23-42. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica, 12. ISBN 978-80-7561-001-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: náboženství * demokracie * sekularizace * Richard Rorty * Gianni Vattimo
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267975

0438066 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Vít
Jak jsme širocí? K pojmu kultury v současné kognitivní antropologii.
[How wide are we? Towards the concept of culture in contemporary cognitive anthropology.]
Natura et cultura. Vol. 1. Praha: Togga, 2014 - (Horský, J.; Horníková, L.; Stella, M.), s. 71-86. Andrias, 4. ISBN 978-80-7476-056-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cognitive anthropology * culture * enactivism * extended mind
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241559

0451784 - FLÚ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pokorný, Vít
Myslet z psychedelické zkušenosti. Fenomenologické zkoumání psychedelických halucinací.
[To Think from Psychedelic Experience. A Phenomenological Investigation of Psychedelic Hallucinations.]
Filosofický časopis. Roč. 63, mimořádné číslo 1 (2015), s. 91-112. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * psychedelic experience
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252868

0467889 - FLÚ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pokorný, Vít
Myslet z psychedelických zkušeností: transdisciplinární interpretace.
[To think from psychedelic experiences: a transdisciplinary interpretation.]
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. 319 s. ISBN 978-80-7465-240-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: psychedelics * autoethnography * transdisciplinarity * enactivism * anthropology of experience
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266274

0469955 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pokorný, Vít
Představování jako jednání: úvahy k enaktivnímu pojetí obraznosti.
[Imagination as action: deliberations on the enactive approach to imagination.]
Výtvarná výchova. Roč. 54, č. 1 mimořádné (2014), s. 123-139. ISSN 1210-3691
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: imagination * enactivism * cognitive science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269032

0497241 - FLÚ 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Pokorný, Vít
Psychonauticon: A Transdisciplinary Interpretation of Psychedelic Experiences.
Nordhausen: Traugott Bautz, 2018. 203 s. Libri nigri, 71. ISBN 978-3-95948-375-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: psychedelics * phenomenology * cognitive anthropology * enactivism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291902

0460578 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pokorný, Vít
Zdařilost, zvládání, teritorium: úvaha k étosu hranice.
[Well-being, boundaries and territory: towards the ethos of boundary.]
Československá psychologie. Roč. 60, Suppl. 1 (2016), s. 41-52. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: well-being * ill-being * boundary * territory * ethos * childbirth * growth * pain
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 0.242, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260614