Čechvala Jakub

Publikace ASEP

RIV ID 7811085     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0464242 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Čechvala, Jakub - Konývková, T. - Novotný, Matěj - Poláčková, E. - Stehlíková, Eva
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře.
[In the Shade of the Hellenic Sun: Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture.]
1. - Praha: Filosofia, 2016. 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 19th – 20th Century Classical reception * Czech national identity * theatre * literature * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264870

0464245 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čechvala, Jakub
'Svrchovaný plod ducha hellenského, v nejplnější síle a ryzosti jeho...' Obrazy tragického divadla v českých zemích 19. a začátku 20. století.
['The paramount fruit of Graecian spirit at its most complete force and purity…' The Images of Tragic Theatre in the Czech Lands in 19th and at the Beginning of 20th Century.]
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 99-129. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical Greek theatre * reception * Czech revival movement * national ideology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264869

0492821 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čechvala, Jakub (ed.) - Poláčková, Eliška (ed.)
Vymyšlená Ihaka: recepce antické mytologie v české kultuře.
[Imaginary Ithaca: Reception of Classical Mythology in Czech Culture.]
Praha: Filosofia, 2018. 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception of myhology * Czech Medieval art * Czech medieval literature * 19th-century Czech school education * 19th-century Czech parodic operettas * Karel Dostal * 20th-century Czech catholic literature * Classical reception in Czech historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288488

0496895 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čechvala, Jakub
“Proměnlivý jako Próteus”: antický mýtus mezi teorií a recepcí.
[“Changeable as Proteus”: ancient myth between theory and reception.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 9-26. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient myth * theory * reception
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289996