Podavka Ondřej

Publikace ASEP

RIV ID 7390718     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 16

0464812 - FLU-F 2017 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Desenská Ciglerová, Jana - Förster, Josef - Kvapil, J. - Matl, Jiří - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel (ed.)
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1, A-B.
[Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 1, A-B.]
1. - Praha: Filosofia, 2016. 497 s. ISBN 978-80-7007-448-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264873

0455213 - FLU-F 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef - Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století.
[Historia litteraria within the Bohemian lands from 17th to the beginning of 19th century.]
Praha: Filosofia, 2015. 360 s. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enlightenment * historia litteraria * history of learning * dictionaries of scholars * the Bohemian lands * 18th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255855

0463805 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Förster, Josef - Matl, Jiří - Newerkla, S. M. - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Pumprla, Václav - Smyčka, V. - Svatoš, Martin - Žůrek, Jiří
Historia litteraria v českých zemích od Balbína k Cerronimu.
[Historia litteraria within Bohemian Lands: From Balbín to Cerroni.]
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 31-52. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378068
Klíčová slova: history of learning * the Bohemian lands * Enlightenment * dictionaries of scholars
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262894

0463806 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Förster, Josef - Matl, Jiří - Newerkla, S. M. - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Pumprla, Václav - Smyčka, V. - Svatoš, Martin - Žůrek, Jiří
Historia litteraria within Bohemian Lands: From Balbín to Cerroni [Translation].
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 53-77. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of learning * the Bohemian lands * Enlightenment * dictionaries of scholars
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262895

0486970 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
[Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281676

0496474 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Ediční řada Bibliotheca Tessinensis a edice rukopisů Leopolda Jana Šeršníka.
[The Bibliotheca Tessinensis series and edition of manuscripts by Leopold Johann Scherschnik.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 35-42. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leopold Johann Scherschnik * Cieszyn * edition * correspondence * manuscripts
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289984

0455504 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Encyklopedie těšínských učenců Leopolda Jana Šeršníka.
[The Encyclopaedia of teschen scholars by Leopold Jan Šeršník.]
Opera historica. Roč. 16, č. 2 (2015), s. 228-246. ISSN 1805-790X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leopold Jan Šeršník * historia litteraria * encyclopedias * Cieszyn Silesia * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257311

0466694 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
Johann Peter Cerroni a jeho Scriptores Regni Bohemiae.
[Johann Peter Cerroni and his Scriptores Regni Bohemiae.]
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1, A-B. Praha: Filosofia, 2016 - (Matl, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 8-14. ISBN 978-80-7007-448-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litteraria * encyklopedies, scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264939

0496475 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho.
[Critical edition of Scriptores Regni Bohemiae by Johann Peter Cerroni.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 43-54. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litterarias * the Czech Lands * turn of the 18th and 19th century * principles for edition of early modern texts
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289983

0497828 - FLU-F 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Leopold Jan Szersznik’s Encyclopaedia of Teschen Scholars.
Wieki Stare i Nowe. Roč. 13, č. 18 (2018), s. 67-84. ISSN 1899-1556
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leopold Jan Szersznik * historia litteraria * encyclopedias * Cieszyn Silesia * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292976

0455218 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Podavka, Ondřej
Leopold Jan Šeršník SJ a jeho encyklopedie vzdělanců.
[Leopold Jan Šeršník SJ and his encyclopedies of scholars.]
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 173-185. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Silesia * Teschen * encyclopedies * scholars * Jesuits
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255850

0462010 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Leopoldus Ioannes Scherschnik. De doctis Reginae-Hradecensibus commentarius ad doctissimum virum Stanislaum Wydra. Komentovaná edice.
[Leopoldus Ioannes Scherschnik. De doctis Reginae-Hradecensibus commentarius ad doctissimum virum Stanislaum Wydra. A commented edition.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 167-185. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: encyclopedias * historia litteraria * Leopold Jan Šeršník * Bohuslav Balbín * Stanislav Vydra
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261982

0437138 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591-1600.
[Album of Zdeněk Brtnický of Waldstein from 1591-1600.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 29, č. 1 (2014), s. 103-132. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zdeněk Brtnický of Waldstein * albums * diaries * academic peregrination * Latin citations * intellectual contacts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240687

0486207 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Podavka, Ondřej
Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest.
[Zdeněk Brtnický of Waldstein. Learned nobleman and his travel diary.]
Praha: Vyšehrad, 2017. 265 s. Velké postavy českých dějin, 25. ISBN 978-80-7429-900-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zdeněk Brtnický of Waldstein * ego-documents * travelling * grand tours * education * aristocracy * 1582-1623
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281107

0437356 - FLU-F 2015 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Podavka, Ondřej
Z korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664-1667.
[Selections of correspondence between Bohuslav Balbin and Alois Hackenschmidt between 1664-1667.]
Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 – sborník příspěvků. Klatovy: město Klatovy, 2014 - (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 92-115. ISBN 978-80-260-7169-3.
[Barokní jezuitské Klatovy. Klatovy (CZ), 25.04.2014-27.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohuslav Balbín * Alois Hackenschmidt * correspondence edition 1664-1667 * Premonstratensians in Teplá
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240914

0455217 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin - Podavka, Ondřej
Johann Peter Cerroni – jeho život a dílo.
[Johann Peter Cerroni - his life and works.]
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 203-244. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: handwritings * encyclopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255849