Kužel Petr

Publikace ASEP

RIV ID 4159497          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 20

0483564 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kužel, Petr (ed.)
Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty.
[Egon Bondy. Working Analysis and Other Texts.]
Praha: Filosofia, 2017. 410 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 15. ISBN 978-80-7007-486-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Political Thoughts * Marxism * State Capitalism * State Socialism * Workers' Councils
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278840

0431394 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kužel, Petr
Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět.
[Philosophy of Louis Althusser. Philosophy Wanting to Change the World.]
Praha: Filosofia, 2014. 404 s. ISBN 978-80-7007-417-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: structural causality * epistemological break * determination in the last instance * symptomatic reading * ideology * ideological state apparatus * psychoanalyse * aleatory materialism * materialism of the encounter * subject * Louis Althusser * Karl Marx * Jacques Lacan
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235954

0483537 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Svěrák, Š. - Rakowski, R. - Hauser, Michael
Ideologie.
[Ideology.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 113-130. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ideology * Marx * Lenin * Althusser * Jameson * Žižek
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278838

0489253 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Josef Zumr a česká tradice strukturálního myšlení.
[Josef Zumr and Czech Tradition of Structural Thought.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 275-296. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Josef Zumr * Herbartism * Structuralism * Aesthetic * Ontology * Desubstantialisation * Czech Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283698

0500854 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr
K metodologii kritické sociální vědy a její kategoriální výstavbě.
[On Methodology of critical social science and its categorical construction.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 191-200. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Methodology * Coherent Whole * Categorial Scheme * Reductio ad Absurdum * Karl Marx
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294159

0497703 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
K osobnosti a dílu Egona Bondyho.
[The Personality and Work of Egon Bondy.]
Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia, 2018 - (Kužel, P.), s. 9-23. ISBN 978-80-7007-525-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Czech Philosophy * Nonsubstantial Ontology * History of Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290213

0438152 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
K problematice temporální predikce v díle Pavla Tichého.
[Temporal Predication in the Work of Pavel Tichý.]
Čas ve výchově, umění a sportu : (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 301-305. ISBN 978-80-7290-777-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: temporal prediction * atemporal prediction * transparent intentional logic * transiency * time * indexical terms * McTaggart paradox
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241626

0500852 - FLU-F 2019 SK slo, cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Dunaj, L.
K relevantnosti filozofického diela Egona Bondyho: rozhovor s Petrom Kuželom.
[On the relevance of the Philosophical Work of Egon Bondy: Interview with Petr Kužel.]
Filozofia. Roč. 73, č. 10 (2018), s. 854-860. ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Working Analysis * Soviet-type Society * Non-Substantial Ontology * Oriental philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/10/854-860.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292907

0447714 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr
Marx, Althusser a problém metody.
[Marx, Althusser and the Problem of Method.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 3 (2015), s. 379-396. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karl Marx * Louis Althusser * epistemological rupture * epistemological obstacles * over-determination * structural causality * ideology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249494

0497705 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kužel, Petr (ed.)
Myšlení a tvorba Egona Bondyho.
[The Thought and Work of Egon Bondy.]
Praha: Filosofia, 2018. 495 s. ISBN 978-80-7007-525-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Nonsubstantial Ontology * Indian Philosophy * Chinese Philosophy * Islamic Philosophy * Soviet-type Society * Marxism * Buddhism * Total Realism * Czech Literature * Czech Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290215

0497704 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Nesubstanční ontologie v raných filosofických pracích Egona Bondyho.
[The Nonsubstantial Ontology in Egon Bondy’s Early Works.]
Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia, 2018 - (Kužel, P.), s. 27-54. ISBN 978-80-7007-525-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Czech Philosophy * Nonsubstantial Ontology * Determinism * Teleology * Causality * Cosmology * Ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290214

0483556 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Politické myšlení Egona Bondyho.
[Political Thoughts of Egon Bondy.]
Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. Praha: Filosofia, 2017 - (Kužel, P.), s. 13-59. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 15. ISBN 978-80-7007-486-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Political Thoughts * Marxism * State Capitalism * State Socialism * Workers' Councils
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278805

0458751 - FLU-F 2017 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr
Re-thinking the Revolution.
Czech Journal of Contemporary History. -, č. 3 (2015), s. 199-202. ISSN 2336-3142
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Velvet Revolution * Dissent * Transformation Process * Prague Spring
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.usd.cas.cz/casopis/czech-journal-of-contemporary-history-3-2015/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258993

0460857 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr
Rovnost a svoboda jsou od sebe neoddělitelné: rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem.
[The Equality and Freedom are inseparable: an Interview with Étienne Balibar.]
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 163-169. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: interview * Étienne Balibar * equality * freedom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260831

0483559 - FLU-F 2018 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Uhl, P.
Social Self-Government Is a Dream I Haven't Given Up On. Interview with Petr Uhl, by Petr Kužel.
Kontradikce/Contradiction. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 169-184. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Petr Uhl * May 68 * Intellectual Association of the Left * Revolutionary Youth Movement * Charter 77
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278839

0500855 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr
Státní kapitalismus.
[State Capitalism.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 239-259. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: State Capitalism * Soviet Union * Marxism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294162

0477612 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Teismus v rámci nesubstanční ontologie Egona Bondyho.
[Theism within the Framework of Egon Bondy's Non-Substantial Ontology.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 203-229. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Non-Substantial Ontology * Non-Substantial Theism * Eschatology * Acausal Processes * Theo-morphism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273909

0448868 - FLU-F 2016 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kužel, Petr
Temporal Prediction in the Work of Pavel Tichý.
Time in the Education, Art and Sport. International Multidisciplinary Conferece. Prague: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2014 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 56-61. ISBN 978-80-7290-808-0.
[Time in Education, Art and Sport /12./. Prague (CZ), 02.05.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: temporal prediction * atemporal prediction * transparent intentional logic * transiency * time * indexical terms * McTaggart paradox
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250464

0500853 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Balibar, É
Teorie a politika v myšlení Louise Althussera: rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem.
[Theory and Politics in the Thought of Louis Althusser: An interview with Étienne Balibar by Petr Kužel.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 149-172. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Epistemological Break * “Conflictual” science * Spinoza * Historical Epistemology * Hegel * Machiavelli * Lacan * Ideology * Real * Symbolic * Imaginary * Bad Subject * Recognition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294158

0460859 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Úskalí partikularismu a otázka subjektu.
[The Pitfalls of Particularism and the Matter of Subject.]
Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, s. 59-82. ISBN 978-80-7007-449-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: postmodernism * particularism * universalism * subject
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260833