Pokorný Martin Z.

Publikace ASEP

RIV ID 5564050     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0503240 - FLU-F 2019 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Pokorný, Martin Z.
Die Entstehung der Idee der Erschaffung der Welt durch den Menschen: Leibniz - Haller - Klopstock - Goethe - Kant.
[The Origin of the Idea of Man as the Creator of the World: Leibniz - Haller - Klopstock - Goethe - Kant.]
Germanoslavica. Roč. 29, Sondernummer (2018), s. 47-62. ISSN 1210-9029
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: German literature * German philosophy * 18th century * creation of the world * creative power of the man * imagination * Leibniz * Haller * Klopstock * Goethe * Kant
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295065

0489318 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Martin Z.
Dvojí tvář přírody v Schellingově “Kláře” a Máchově “Máji”.
[The Two Faces of Nature in Schelling’s “Clara” and Mácha’s “May”.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 27-49. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling * Karel Hynek Mácha * Romanticism * nature * perfection * transience * melancholy * ideal world * Platonism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283757

0429081 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Martin Z.
Goethovo cítící srdce a božská povaha vášní. Pojetí žádostivosti v románu Utrpení mladého Werthera.
[Goethe’s Feeling Heart and Divine Core of Passions. The Concept of Desire in the Novel Sorrows of Young Werther.]
Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie. Praha: Togga, 2014 - (Vrabec, M.), s. 193-190. Scholia, 20. ISBN 978-80-7476-059-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: longing * desire * feeling * nature of man * Goethe * Kant
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237085

0463410 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Martin Z.
K. H. Mácha a jeho cesta do nicoty a k dospělosti: romantismus a postmodernismus.
[K. H. Mácha and His Road into Nothingness and Maturity: Romantic period and Postmodernism.]
Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, s. 189-220. ISBN 978-80-7007-449-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Hynek Mácha * maturity * romanticism * modernity * postmodernism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262614

0484874 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Martin Z.
Pojem a vědomí (a nevědomí) v Kritice čistého rozumu. Formální vymezení pojmu vědomí v kontextu Kantových úvah o souzení a nevědomých syntézách obrazotvornosti.
[Concept and Consciousness (and the Unconscious) in the Critique of Pure Reason. A formal definition of the concept of consciousness in the context of Kant’s reflections on judgment, and on the unconscious syntheses of the imagination.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 37-62. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * Critique of Pure Reason * consciousness * unconscious acts of consciousness * unconscious representations
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282434