Koblížek Tomáš

Publikace ASEP

RIV ID 7964048          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0476066 - FLU-F 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Exeo in a spasm. A note on Beckett’s poetry.
Chaos & Form. Echoes of Beckett in Literature & the Arts. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016 - (Koblížek, T.; Koťátko, P.), s. 248-260. Litteraria Pragensia books. ISBN 978-80-7308-713-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Samuel Beckett * philosophy of literature * lyric poetry * subjectivity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273212

0437358 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koblížek, Tomáš
François Rastier. Za nehierarchický model textu.
[François Rastier. Towards a Non-hierarchical Model of Text.]
Svět literatury. Roč. 24, č. 49 (2014), s. 59-75 ISSN 0862-8440
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: text * semantics * isotopy * syntax * textual cohesion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240915

0476062 - FLU-F 2018 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Koblížek, Tomáš (ed.) - Koťátko, Petr (ed.)
Chaos & Form. Echoes of Beckett in Literature & the Arts.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 260 s. Litteraria Pragensia books. ISBN 978-80-7308-713-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: chaos * form * literature * arts * Beckett
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273967

0453634 - FLU-F 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koblížek, Tomáš
Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Françoise Rastiera.
[Interpretative semantics. Introduction to the textual theory of François Rastier.]
Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2015. 202 s. Mnemosyne, 13. ISBN 978-80-7308-578-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: semantics * interpretation * text * Rastier
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254489

0476776 - FLU-F 2018 GB eng M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Introduction.
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London: Bloomsbury Academic, 2017 - (Koblížek, T.), s. 1-25. ISBN 978-1-3500-3258-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: illusion * philosophy of art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273962

0438292 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koblížek, Tomáš
Jean Hyppolite, čtenář Hegela.
[Jean Hyppolite Reading Hegel.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 46 (2014), s. 123-127 ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jean Hyppolite * Hegel * French philosophy * history of philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241725

0437415 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koblížek, Tomáš
Kant o neurčeném pojmu.
[Kant's Notion of Indeterminate Concept.]
Svět literatury. Roč. 24, č. 50 (2014), s. 89-92 ISSN 0862-8440
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * The Critique of the Power of Judgement * beauty
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241004

0477544 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Lucien Goldmann. Světový názor jako pojem a analytický nástroj.
[Lucien Goldmann. Worldview as a notion and an analytical tool.]
“Světový názor” od Humboldta k Eagletonovi. Komentovaná antologie textů k dějinám pojmu. Praha: Academia, 2017 - (Borovička, L.), s. 115-120. Společnost, 19. ISBN 978-80-200-2682-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: interpretation * marxism * literature * objective meaning * L. Goldmann
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273957

0453642 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koblížek, Tomáš
Poezie jako hlavolam: Saussure o anagramu.
[Poetry as a Conundrum: Saussure on Anagram.]
Svět literatury. Roč. 25, č. 52 (2015), s. 199-205 ISSN 0862-8440
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: poetry * analysis of poetic text * linguistics * Saussure
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254491

0477539 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Pohled na svět. Ke klíčovému pojmu Humboldtova jazykového idealismu.
[Worldview. On the central notion of Humboldt's linguistic idealism.]
“Světový názor” od Humboldta k Eagletonovi. Komentovaná antologie textů k dějinám pojmu. Praha: Academia, 2017 - (Borovička, L.), s. 19-24. Společnost, 19. ISBN 978-80-200-2682-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humboldt * worldview * language * mind
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273959

0438286 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koblížek, Tomáš
Pojem Weltansicht v kontextu Humboldtovy filosofie jazyka.
[The Concept of Weltansicht within the Context of Humboldt’s Philosophy of Language.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 46 (2014), s. 77-97 ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Wilhelm von Humboldt * philosophy of language * worldview * origin of language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241726

0437237 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Role obrazotvornosti v Kantově Kritice soudnosti.
[The Function of Imagination in Kant's Critique of the Power of Judgement.]
Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie. Praha: Togga, 2013 - (Vrabec, M.; Marek, J.), s. 157-181. Scholia. ISBN 978-80-7476-041-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: imagination * Kant * Critique of the Power of Judgement * beauty * sublime
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240844

0421125 - FLU-F 2014 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Koblížek, Tomáš (ed.) - Koťátko, Petr (ed.) - Pokorný, M. (ed.)
Text and Work. The Menard Case.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. 152 s. Litteraria Pragensia. ISBN 978-80-7308-483-7
AV ČR(CZ) M300090902
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: text * interpretation * fiction
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227565

0476770 - FLU-F 2018 GB eng B - Monografie kniha jako celek
Koblížek, Tomáš (ed.)
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts.
London: Bloomsbury Academic, 2017. 305 s. ISBN 978-1-3500-3258-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: illusion * immersion * mimesis * deception * philosophy of art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273961

0477534 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Tradice jako fakt a tradice jako pojem. K základní kategorii dějin umění.
[Tradition as a Fact, Tradition as a Concept. On the Basic Category of History of Art.]
Umění a tradice. Praha: Artefactum, 2017 - (Machalíková, P.; Winter, T.), s. 6-17. ISBN 978-80-86890-97-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: art * tradition * interpretation * universal * historic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273860