Koubová Alice

Publikace ASEP

RIV ID 1310712          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0467793 - FLU-F 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Embodiment, Oikos and Sharing Life in the Pregnant Body.
Kontexte des Leiblichen. Nordhausen: Traugott Bautz, 2016 - (Nielsen, C.; Novotný, K.; Nenon, T.), s. 233-247. ISBN 978-3-95948-139-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: pregnancy * phenomenology * oikos * shared world * Bachelard * Agamben
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265834

0437380 - FLU-F 2015 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Etika odvrženého a morálka oběti. K pojetí lidství a nelidství u Adorna, Butler a Améryho.
[The Ethics of the Rejected and the Victim's Morality. On Human and Inhuman in Adorno, Butler and Améry.]
Filozofia. Roč. 69, č. 7 (2014), s. 549-557 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR GAP401/10/1164; GA ČR(CZ) GA14-22586S
AV ČR(CZ) M300091203
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human * non-human * non-anthropocentric view * Butler * Adorno * Améry * Victim * Offence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240954

0396009 - FLU-F 2014 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Experimentální zkoumání struktury zkušenosti.
[Experimental investigation of the structure of experience.]
Filozofia. Roč. 68, č. 5 (2013), s. 393-401 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164
AV ČR(CZ) M300091203
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: resentment * self-relationship * dialogical acting * (inter)acting with the inner partner * topology * phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224585

0452856 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Gaston Bachelard's Topology of the Image.
Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2015 - (Nitsche, M.), s. 61-71. Libri nigri, 49. ISBN 978-3-88309-985-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bachelard * image * topology * phenomenology of imagination
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253780

0451785 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Intencionálno a transformativní fenomenologie. Nad rozpravou Martina Nitscheho a Martina Rittera o povaze fenomenologie.
[The Intencional, and Transformative Phenomenology. On the Debate between Martin Nitsche and Martin Ritter about the Nature of Phenomenology.]
Filosofický časopis. Roč. 63, mimořádné číslo 1 (2015), s. 115-130 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * transformative phenomenology * topology * intentionality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252869

0433433 - FLU-F 2015 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Invisible excess of sense in social interaction.
Frontiers in Psychology. Roč. 5, September/article 1081 (2014), s. 1-11 ISSN 1664-1078
Grant CEP: GA ČR GAP401/10/1164
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: participatory sense-making * enactive theory * Merleau-Ponty * invisibility * opacity * (Inter)acting with the inner partner * performativity * dramaturgical analysis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 2.560, rok: 2014
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.01081/abstract
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237637

Citace, recenze

Citace:
CUFFARI, Elena C. Keep meaning in conversational coordination. Frontiers in Psychology. 2014, roč. 5, č. 1397. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01397. Dostupné z: http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2014.01397/full [HODNOCENÍ]
DE JAEGHER, Hanne. How We Affect Each Other: Michel Henry’s ‘Pathos-With’ and the Enactive Approach to Intersubjectivity. Journal of Consciousness Studies. 2015, roč. 22, 1-2, s. 112-132. [HODNOCENÍ]

0444244 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
K topologii těhotného těla.
[On the topology of the pregnant body.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 2 (2015), s. 179-196 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164; GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology of embodiment * pregnancy * lucid embodiment * subjectivity * G. Bachelard * N. Depraz * G. Agamben * J. Butler
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246792

0467379 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Ludický princip v kontextu otázky po zdařilém životě.
[Ludic principle: reinterpreting the concept of well-being.]
Československá psychologie. Roč. 60, Suppl. 1 (2016), s. 31-40 ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: well-being * eudaimonia * ludic principle * play * game * ethics of virtues
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 0.242, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265484

0467384 - FLU-F 2017 RIV NL fre M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Percevoir la beauté du monde.
[To perceive the beuaty of the world.]
Est-ce réel? Phénoménologies de l'imaginaire. Leiden: Brill, 2016 - (Dufourcq, A.), s. 147-170. Studies in contemporary phenomenology, 14. ISBN 978-90-04-31972-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: imaginary * Hillman * Bachelard * thought of the heart
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265491

0452859 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Performance (in) Philosophy. Gnothi seauton.
Formen der Wissensgenerierung. Practices in Performance Art. Oberhausen: Athena, 2015 - (Blohm, M.; Mark, E.), s. 129-140. ISBN 978-3-89896-611-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performance philosophy * self-knowledge * subjectivity * theory of performativity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253785

0437383 - FLU-F 2015 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice - Lagaay, A.
Performing the Impossible in Philosophy.
Encounters in performance philosophy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014 - (Cull, L.; Lagaay, A.), s. 39-62. ISBN 978-1-137-46271-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performance philosophy * Heidegger * postmodernity * Blanchot * Derrida * impossibility
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241021

0452853 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Pozoruj! Imituj? Buď sám/sama sebou! Seminář uměleckého výzkumu.
[Observe! Imitate? Be yourself! Seminar in Artistic Research.]
Svět a divadlo. Roč. 26, č. 5 (2015), s. 108-115 ISSN 0862-7258
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: observation * artistic research * authenticity * Benjamin
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253778

0395598 - FLU-F 2014 RIV NL eng B - Monografie kniha jako celek
Koubová, Alice
Self-Identity and Powerlessness.
Leiden: Brill, 2013. 242 s. Studies in contemporary phenomenology, 8. ISBN 978-90-04-25498-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164
AV ČR(CZ) M300091203
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: self-identity * powerlessness * phenomenology * identity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223614

Citace, recenze
Recenze:
DORNBERG, Martin. Alice Koubová: Self-Identity and Powerlessness. .i.Journal Phänomenologie./i. 2014, Č. 41, s. 112-115. ISSN 1027-5657. [HODNOCENÍ]

0476033 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
The Sacrifice and the Ludic Stances Reflected Through the Theatre Practice of the 20th Century.
Filozofia. Roč. 72, č. 6 (2017), s. 451-462 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performative turn * performance * sacrifice * ludic stance * play * postmodern condition * Brecht * Benjamin * Grotowski
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/451-462.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272710

0396010 - FLU-F 2014 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví.
[Topology of the interior and exterior in Authorial acting.]
Filozofia. Roč. 68, Suppl. 1 (2013), s. 133-143 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164
AV ČR(CZ) M300091203
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: topology * phenomenology * phenopraxis * interiority * exteriority * (inter)acting with the inner partner * authorial acting
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224584