Fořtová Hana

Publikace ASEP , Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 17.02.2020 v 21:02:56

0489896 - FLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Fořtová, Hana
Benjamin Constant and the Ideas of Republicanism.
Acta politologica. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 33-46. E-ISSN 1803-8220
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: B. Constant * Mme de Staël * A. De Tocqueville * political theory * liberalism * liberty * French revolution * civic republicanism * virtue * patriotism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/001560.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285463

0487283 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Fořtová, Hana
“Stát je spravedlivá správa více domácností…” K pojmu suverenity u Jeana Bodina.
[“Commonwealth is a just government of several households…” To the Notion of Sovereignty in Bodin’s Political Thought.]
Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2017 - (Belling, V.; Kollert, L.), s. 13-35. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica, 15. ISBN 978-80-7561-064-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bodin * political theory * sovereignty
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281939