Hlaváček Petr

Publikace ASEP

RIV ID 2418339     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 39

0453231 - FLU-F 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr - Fesenko, M.
(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945.
[(Un)happy Ukraine. Personalities of Ukrainian Free University in Prague 1921–1945.]
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 164 s. ISBN 978-80-7308-581-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ukrainian exile * Czechoslovakia * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254082

0421038 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Centrum Christianitatis: České království a vizualizace evropských národů na univerzitní tezi Jana Bedřicha z Valdštejna (1661).
[Centrum Christianitatis: the Kingdom of Bohemia and visualization of the European Nations in the University Thesis of Jan Bedřich of Valdštejn (1661).]
O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. Praha: Filosofia, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 276-287. Europaeana Pragensia, 5. ISBN 978-80-7308-453-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: university thesis * Bohemia * Europa * early modern time
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227540

0483843 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Církevně-politický a spirituální profil Jana Hasištejnského z Lobkowicz.
[Church-political and spiritual profile of Jan Hassensteiner of Lobkowicz.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 48-53. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Middle Ages * Aristocracy * Spirituality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279049

0442528 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Czechicae mentes aneb český mesianismus doby předbělohorské.
[Czechicae mentes, or the Czech Messianism in the period before the White Mountain.]
Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014 - (Hlaváček, P.), s. 10-17. Europaeana Pragensia. 6, Historia Franciscana. 5. ISBN 978-80-7308-529-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Emperor Rudolf II. * Bohemia * Church Politics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245338

0434321 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr (ed.)
České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě.
[The Czech Vision of Europe? Manual for our European debate.]
Praha: Academia, 2014. 400 s. ISBN 978-80-200-2361-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * European Union * Czech Republic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238395

0467911 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Český 'rozvod' se Západem 1945-1948.
[Czech 'Divorce' with the West 1945-1948.]
Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha: Radioservis, 2016 - (Hlaváček, P.; Stehlík, M.), s. 50-79. ISBN 978-80-87530-83-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * Iron Curtain * Czechoslovakia * 20th century
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266714

0467909 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Češi v soukolí západo-východního dilematu.
[Czechs in the West-East Dilemma.]
Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Praha: Filozofická fakulta UK, 2016, s. 19-84. ISBN 978-80-7308-669-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechia * Europe * West * political and cultural situation * geopolitics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267470

0434508 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr
Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi.
[Fourteen Holy Helpers. Late Medieval Spirituality and its Christocentric Dimension.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2014. 411 s. Fontes. ISBN 978-80-7308-534-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle ages * Spirituality * Holy Helpers * Theology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238530

Citace, recenze
Recenze:
Šmahel, František. Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 8, č. 1, 2016. S. 158-162. ISSN 1804-0977

0426432 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Daniel Adam z Veleslavína (†1599).
[Daniel Adam of Veleslavín (†1599).]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 111-114. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation * Daniel Adam of Veleslavín
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232264

0426476 - FLU-F 2014 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Die exklusive Position Böhmens und Visualisierung der europäischen Nationen und Regionen in der Universitätsthese von Johann Friedrich von Waldstein (1661).
[The exclusive position of Bohemia and the visualization of the European Nations and Regions in the University Thesis of Jan Bedřich of Valdštejn (1661).]
Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen. Praha: Casablanca, 2013 - (Bobková, L.; Fantysová-Matějková, J.; Hrachovec, P.; Zdichynec, J.), s. 432-444. ISBN 978-80-87292-25-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Concept of Europe * Intellectual History * Bohemia * Prague University * Early Modern Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232269

0426390 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Dvě století pražské utrakvistické univerzity.
[Two centuries of the Prague Utraquist University.]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 15-21. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232258

0453237 - FLU-F 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hlaváček, Petr
Europe: A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe.
Mitteleuropa?: zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, 2015 - (Árnason, J.; Hlaváček, P.; Troebst, S.), s. 26-39. ISBN 978-80-7308-549-0.
[Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha (CZ), 25.10.2011-26.11.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Central Europe * West * Czechia * geopolitics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254087

0434320 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr
Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989.
[Europe!!? The Fragments of the Czech Thinking on Europe 1918-1989.]
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 153 s. ISBN 978-80-7308-511-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * Czech thinking * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238407

0426429 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Hieronymus Balbus (†1535).
[Hieronymus Balbus (†1535).]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 81-82. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation * Hieronymus Balbus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232263

0453254 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Inkvizitor Heinrich Institoris (†1505) a jeho působení v českých zemích.
[Inquisitor Heinrich Institoris († 1505) and his activities in the Czech Lands.]
Lutheranus 5. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace. Praha: Lutherova společnost Praha, 2015, s. 67-82. Lutheranus, 5. ISBN 978-80-904459-6-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inquisition * tolerance * Bohemia * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254122

0426441 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jak se šlikovský Jáchymov nestal ohniskem ikonoklasmu. Studie k vlivům evropských reformací v česko-saském prostoru.
[Why the city St. Joachimsthal was not to the centre of the iconoclasm. A study on influence of European Reformations in the Bohemian-Saxon border area.]
In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha: Artefactum, 2013 - (Horníčková, K.; Šroněk, M.), s. 253-264. ISBN 978-80-86890-57-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: European Reformations * Confessional Culture * St. Joachimsthal * Bohemia * Saxony
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232268

0426433 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jan Campanus Vodňanský (†1622).
[Jan Campanus of Vodňany (†1622).]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 132-134. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation * Jan Campanus of Vodňany
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232265

0426425 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jan Papoušek ze Soběslavi (†1455).
[Jan Papoušek of Soběslav (†1455).]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 47-50. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation * Jan Papoušek of Soběslav
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232260

0426427 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jan Rokycana (†1471).
[Jan Rokycana (†1471).]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 54-56. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation * Jan Rokycana
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232261

0426391 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jan Šindel (†1456).
[Jan Šindel (†1456).]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 39-41. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation * Jan Šindel
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232259

0483844 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Kadaňská sakrální topografie lobkowiczkých časů.
[The sacral topography of Kadaň in the Lobkowicz periode.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 28-47. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * City of Kadaň * Sacral Topography * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279051

0453855 - FLU-F 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Konrad Konhofer (†1452) as an Opponent of Jan Hus and the Bohemian Reformation.
Filosofický časopis. Suppl., č. 2 (2015), s. 90-105 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemian Reformation * Jan Hus * Christendom * controversies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254639

0421022 - FLU-F 2014 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Les ordres mendiants dans le royame de Bohême au Moyen Âge: implantation et fonds d'archives.
[The Mendicant Orders in the Kingdom of Bohemia in the Middle Ages: History of the origins and archival sources.]
Études Franciscaines. Roč. 6, č. 1 (2013), s. 9-18 ISSN 0014-2093
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mendicant orders * Middle Ages * Bohemia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227522

0467948 - FLU-F 2017 RIV BE eng M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Lutheran Culture in Bohemia.
From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620). Turnhout: Brepols Publishers, 2016 - (Horníčková, K.; Šroněk, M.), s. 165-192. Medieval Church Studies (MCS), 33. ISBN 978-2-503-54805-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Lutheranism * Reformation * Culture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267042

0437561 - FLU-F 2015 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
National and Linguistic Disputes in the Bohemian Vicariate of the Observant Franciscans.
Between Lipany and White Mountain. Essays in late medieval and early modern Bohemian history in modern Czech sholarship. Leiden: Brill, 2014 - (Palmitessa, J.), s. 94-112. Studies in Central European histories, 58. ISBN 978-90-04-27757-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscans * Nationalism * Central Europe * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241109

0421029 - FLU-F 2014 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr
Nový Jeruzalém? Příběh františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani.
[A New Jerusalem? The story of the Franciscan Monastery of the Fourteen Holy Helpers in Kadaň.]
Kadaň: Město Kadaň, 2013. 185 s. ISBN 978-80-904493-9-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscanism * Bohemia * Middle Ages * culture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227524

0421039 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Pražská univerzita jako specifický terén utrakvistické spirituality?.
[The Prague University as a specific terrain of the Utraquist Spirituality?.]
O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace. Praha: Filosofia, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 127-136. Europaeana Pragensia, 5. ISBN 978-80-7308-453-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague university * utraquism * Bohemian reformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227541

0426435 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Pražské vysoké učení jako specifický terén utrakvistické spirituality.
[Prague University as a specific terrain of the Utraquist Spirituality.]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 135-151. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232267

0437559 - FLU-F 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Rudolfs Majestätsbrief, Comenius und die Exklusivität der Tschechen in der Heilsgeschichte.
[Rudolf's Letter of Majesty, Comenius and the exclusivity of the Czechs in the history of salvation.]
Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014 - (Hausenblasová, J.; Mikulec, J.; Thomsen, M.), s. 215-223. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 46. ISBN 978-3-515-10609-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * religion * politics * Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241100

0481966 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr - Fesenko, M.
Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu.
[Russians in Prague. Russian intellectuals between the World Wars in Czechoslovakia.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7308-748-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovakia * Russians * Exile * Intellectuals * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278977

0430978 - FLU-F 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
The Constants of Spirituality and Ecclesiastical Politics in the Family of the Bohemian King George of Poděbrady and of the Princess of Münsterberg.
Filosofický časopis. Roč. 62, Suppl. 1 (2014), s. 185-197 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: George of Poděbrady * spirituality * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237083

0426428 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Václav Koranda ml. (†1519).
[Václav Koranda jr. (†1519).]
Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013 - (Hlaváček, P.), s. 62-64. ISBN 978-80-7308-481-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Utraquism * Prague University * Bohemian Reformation * Václav Koranda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232262

0467907 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
'Velký inkvizitor' v soukolí české reformace aneb Heinrich Institoris v českých zemích.
['The Grand Inquisitor' in Conflict with the Bohemian Reformation, or Heinrich Institoris in the Czech Lands.]
Via media: studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. Praha: Filozofická fakulta UK; Filosofia, 2016, s. 62-73. Europaeana Pragensia, 8. ISBN 978-80-7308-652-7; ISBN 978-80-7007-455-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval inquisition * Bohemian reformation * religious tolerance
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266095

0421024 - FLU-F 2014 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr - Radovanovič, D.
Verdrängte Elite : aus dem Gedächtnis verbannte Gelehrte der Deutschen Universität in Prag.
[The Displaced Elite. Forgetting scholars of the German University in Prague.]
Konstanz: Hartung-Gorre, 2013. 106 s. ISBN 978-3-86628-482-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of science * German university Prague * holocaust
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227523

0467912 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
'Vicaria Bosnae', aneb františkánství a náboženská alterita ve středověké Bosně.
['Vicaria Bosnae', or franciscanism and religious alterity in medieval Bosna.]
Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA-ΦIΛOΣOΦIA, 2016 - (Hlaváček, P.; Liščák, V.; Pospíšil, C.), s. 56-68. Europeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI. ISBN 978-80-7308-688-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscanism * Medieval Bosna * Religious Alterity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266163

0453245 - FLU-F 2016 RIV BE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hlaváček, Petr
Vierzehn Nothelfer. Eine Kulturkode des mitteleuropäischen Spätmittelalters.
[Fourteen Holy Helpers. Cultural Code of the Late Middle Ages.]
La cour céleste. La commémoration collective des saints au Moyen Âge et á l'époque moderne. Turnhout: Brepols, 2014 - (Marin, O.), s. 261-267. Les études du RILMA (ETRILMA), 6. ISBN 978-2-503-54650-6.
[Paris Cité et E.H.E.S.S. Paris, Sorbonne (FR), 31.05.2012-02.06.2012]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Holy Helpers * devoutness * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254092

0467895 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr (ed.)
Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918-1948.
[West or East? Czech Reflections on Europe 1918-1948.]
Praha: Academia, 2016. 838 s. Historie. ISBN 978-80-200-2606-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * Czechs * Western World * 20th Century * Political Thought * Intellectual History
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266229

0437563 - FLU-F 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Zwischen Gewalt und Toleranz. Die unsichere Existenz der Brüderunität im spätmittelalterlichen Böhmen.
[Between violence and tolerance. The precarious existence of the Unity of Brethren in late medieval Bohemia.]
Gewalt gegen Christen. Formen, Gründe, Hintergründe. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014 - (Plasger, G.; Stobbe, H.), s. 237-244. ISBN 978-3-374-03923-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * Bohemia * tolerance * violence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241101

0483800 - FLU-F 2018 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
„Apostolus, sed non Christi“. Der Dominikanerinquisitor Heinrich Institoris (†1505) und seine Tätigkeit in den böhmischen Ländern.
[„Apostolus, sed non Christi“. The Dominican inquisitor Heinrich Institoris (†1505) and his activities in the Bohemian lands.]
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 39-52. ISBN 978-80-7286-305-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Inquisition * Bohemian Reformation * Religious Violence * Tolerance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278983