Hlaváček Petr

Publikace ASEP

RIV ID 2418339     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 34

0453231 - FLU-F 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr - Fesenko, M.
(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945.
[(Un)happy Ukraine. Personalities of Ukrainian Free University in Prague 1921–1945.]
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 164 s. ISBN 978-80-7308-581-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ukrainian exile * Czechoslovakia * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254082

0501428 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Církevně-politický a spirituální profil Jana Hasištejnského z Lobkowicz.
[The Church-Political and Spiritual Profile of Jan Hasištejnský of Lobkowicz.]
Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu. Kadaň: Město Kadaň, 2018 - (Hlaváček, P.), s. 11-27. ISBN 978-80-87884-10-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristocratic family Lobkowicz * Late Middle Ages * Spirituality * Ecclesiastical politics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293464

0483843 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Církevně-politický a spirituální profil Jana Hasištejnského z Lobkowicz.
[Church-political and spiritual profile of Jan Hassensteiner of Lobkowicz.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 48-53. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Middle Ages * Aristocracy * Spirituality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279049

0442528 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Czechicae mentes aneb český mesianismus doby předbělohorské.
[Czechicae mentes, or the Czech Messianism in the period before the White Mountain.]
Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014 - (Hlaváček, P.), s. 10-17. Europaeana Pragensia. 6, Historia Franciscana. 5. ISBN 978-80-7308-529-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Emperor Rudolf II. * Bohemia * Church Politics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245338

0501423 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Čarovná zahrada aneb Karel Čapek a české evropanství.
[The Magic Garden, or Karel Čapek and Czech Europeanism.]
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -, č. 56 (2018), s. 12-17. ISSN 1805-7527
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Čapek * Czechoslovakia * Europe * 20th century * Europeanism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293460

0434321 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr (ed.)
České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě.
[The Czech Vision of Europe? Manual for our European debate.]
Praha: Academia, 2014. 400 s. ISBN 978-80-200-2361-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * European Union * Czech Republic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238395

0467911 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Český 'rozvod' se Západem 1945-1948.
[Czech 'Divorce' with the West 1945-1948.]
Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou. Praha: Radioservis, 2016 - (Hlaváček, P.; Stehlík, M.), s. 50-79. ISBN 978-80-87530-83-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * Iron Curtain * Czechoslovakia * 20th century
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266714

0467909 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Češi v soukolí západo-východního dilematu.
[Czechs in the West-East Dilemma.]
Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Praha: Filozofická fakulta UK, 2016, s. 19-84. ISBN 978-80-7308-669-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechia * Europe * West * political and cultural situation * geopolitics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267470

0434508 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr
Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi.
[Fourteen Holy Helpers. Late Medieval Spirituality and its Christocentric Dimension.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2014. 411 s. Fontes. ISBN 978-80-7308-534-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle ages * Spirituality * Holy Helpers * Theology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238530

Citace, recenze
Recenze:
Šmahel, František. Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 8, č. 1, 2016. S. 158-162. ISSN 1804-0977

0501403 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Die Familie von Lobkowicz als Vermittler der kulturellen Wechselwirkungen im böhmisch-sächsischen Grenzraum um 1500.
[The family of Lobkowicz as a mediator of cultural interactions in the Bohemian-Saxon border area around 1500.]
Neues Archiv für sächsische Geschichte. Roč. 88, č. 1 (2017), s. 225-233. ISSN 0944-8195
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Family of Lobkowicz * Bohemia * Saxony * Borderland * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293433

0453237 - FLU-F 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hlaváček, Petr
Europe: A Land od Many Names. An Essay on Czech Context of Europe.
Mitteleuropa?: zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, 2015 - (Árnason, J.; Hlaváček, P.; Troebst, S.), s. 26-39. ISBN 978-80-7308-549-0.
[Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha (CZ), 25.10.2011-26.11.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Central Europe * West * Czechia * geopolitics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254087

0434320 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr
Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989.
[Europe!!? The Fragments of the Czech Thinking on Europe 1918-1989.]
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 153 s. ISBN 978-80-7308-511-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * Czech thinking * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238407

0497999 - FLU-F 2019 RIV FR eng M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Extra muros: The Bohemian Franciscans in their Mental and Economic Relations with the Countryside.
Ľéconomie des couvents mendiants en Europe centrale: Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220-v. 1550. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018 - (Cevins de, M.; Viallet, L.), s. 175-182. ISBN 978-2-7535-7326-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscans * Middle Ages * Christianity * Mentality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290791

0501427 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Františkánský klášter v Kadani jako křižovatka mezinárodní komunikace.
[Franciscan Monastery in Kadaň as the crossroads of international communication.]
Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu. Kadaň: Město Kadaň, 2018 - (Hlaváček, P.), s. 29-39. ISBN 978-80-87884-10-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Royal town Kadaň * International communication * Diplomacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293463

0501405 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Heinrich Institoris (d. 1505): The Papal Inquisition versus the Bohemian Reformation.
Filosofický časopis. Suppl., č. 1 (2018), s. 98-110. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Heinrich Institoris * Inquisition * Reformation * Bohemia * Moravia * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293435

0453254 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Inkvizitor Heinrich Institoris (†1505) a jeho působení v českých zemích.
[Inquisitor Heinrich Institoris († 1505) and his activities in the Czech Lands.]
Lutheranus 5. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace. Praha: Lutherova společnost Praha, 2015, s. 67-82. Lutheranus, 5. ISBN 978-80-904459-6-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inquisition * tolerance * Bohemia * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254122

0498006 - FLU-F 2019 RIV CN chi M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jieke dui Ouzhou yu Ouzhou Dalu bianqian de rentong.
[A Land od Many Names: An Essay on Czech Context of Europe.]
Lengzhan hou Deguo yu zhong dong Ou de guanxi. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2017, s. 59-70. ISBN 978-7-5201-0179-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechia * Europe * identity * intellectual history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290799

0483844 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Kadaňská sakrální topografie lobkowiczkých časů.
[The sacral topography of Kadaň in the Lobkowicz periode.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 28-47. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * City of Kadaň * Sacral Topography * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279051

0453855 - FLU-F 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Konrad Konhofer (†1452) as an Opponent of Jan Hus and the Bohemian Reformation.
Filosofický časopis. Suppl., č. 2 (2015), s. 90-105. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemian Reformation * Jan Hus * Christendom * controversies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254639

0467948 - FLU-F 2017 RIV BE eng M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Lutheran Culture in Bohemia.
From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620). Turnhout: Brepols Publishers, 2016 - (Horníčková, K.; Šroněk, M.), s. 165-192. Medieval Church Studies (MCS), 33. ISBN 978-2-503-54805-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Lutheranism * Reformation * Culture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267042

0437561 - FLU-F 2015 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
National and Linguistic Disputes in the Bohemian Vicariate of the Observant Franciscans.
Between Lipany and White Mountain. Essays in late medieval and early modern Bohemian history in modern Czech sholarship. Leiden: Brill, 2014 - (Palmitessa, J.), s. 94-112. Studies in Central European histories, 58. ISBN 978-90-04-27757-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscans * Nationalism * Central Europe * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241109

0497232 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr
Profesorská republika: osobnosti FF UK v meziválečném Československu.
[The Republic of Professors: The Personalities of the Faculty of Arts of the Charles University in the Interwar Czechoslovakia.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2018. 137 s. ISBN 978-80-7308-879-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * Czechoslovakia * History
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289807

0437559 - FLU-F 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Rudolfs Majestätsbrief, Comenius und die Exklusivität der Tschechen in der Heilsgeschichte.
[Rudolf's Letter of Majesty, Comenius and the exclusivity of the Czechs in the history of salvation.]
Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2014 - (Hausenblasová, J.; Mikulec, J.; Thomsen, M.), s. 215-223. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 46. ISBN 978-3-515-10609-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * religion * politics * Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241100

0481966 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr - Fesenko, M.
Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu.
[Russians in Prague. Russian intellectuals between the World Wars in Czechoslovakia.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7308-748-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovakia * Russians * Exile * Intellectuals * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278977

0430978 - FLU-F 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
The Constants of Spirituality and Ecclesiastical Politics in the Family of the Bohemian King George of Poděbrady and of the Princess of Münsterberg.
Filosofický časopis. Roč. 62, Suppl. 1 (2014), s. 185-197. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: George of Poděbrady * spirituality * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237083

0467907 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
'Velký inkvizitor' v soukolí české reformace aneb Heinrich Institoris v českých zemích.
['The Grand Inquisitor' in Conflict with the Bohemian Reformation, or Heinrich Institoris in the Czech Lands.]
Via media: studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. Praha: Filozofická fakulta UK; Filosofia, 2016, s. 62-73. Europaeana Pragensia, 8. ISBN 978-80-7308-652-7; ISBN 978-80-7007-455-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval inquisition * Bohemian reformation * religious tolerance
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266095

0467912 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
'Vicaria Bosnae', aneb františkánství a náboženská alterita ve středověké Bosně.
['Vicaria Bosnae', or franciscanism and religious alterity in medieval Bosna.]
Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA-ΦIΛOΣOΦIA, 2016 - (Hlaváček, P.; Liščák, V.; Pospíšil, C.), s. 56-68. Europeana Pragensia 9 – Historia Franciscana VI. ISBN 978-80-7308-688-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscanism * Medieval Bosna * Religious Alterity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266163

0453245 - FLU-F 2016 RIV BE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hlaváček, Petr
Vierzehn Nothelfer. Eine Kulturkode des mitteleuropäischen Spätmittelalters.
[Fourteen Holy Helpers. Cultural Code of the Late Middle Ages.]
La cour céleste. La commémoration collective des saints au Moyen Âge et á l'époque moderne. Turnhout: Brepols, 2014 - (Marin, O.), s. 261-267. Les études du RILMA (ETRILMA), 6. ISBN 978-2-503-54650-6.
[Paris Cité et E.H.E.S.S. Paris, Sorbonne (FR), 31.05.2012-02.06.2012]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Holy Helpers * devoutness * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254092

0501425 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Vitzthumové jako hádanka z nejstarších dějin františkánského kláštera v Kadani.
[The Vitzthum family as a riddle of the oldest history of the Franciscan monastery in Kadaň.]
Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu. Kadaň: Město Kadaň, 2018 - (Hlaváček, P.), s. 41-87. ISBN 978-80-87884-10-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscans * Bohemia * Cultural History * Middle Ages * Family Vitzthum
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293462

0467895 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr (ed.)
Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918-1948.
[West or East? Czech Reflections on Europe 1918-1948.]
Praha: Academia, 2016. 838 s. Historie. ISBN 978-80-200-2606-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * Czechs * Western World * 20th Century * Political Thought * Intellectual History
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266229

0437563 - FLU-F 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Zwischen Gewalt und Toleranz. Die unsichere Existenz der Brüderunität im spätmittelalterlichen Böhmen.
[Between violence and tolerance. The precarious existence of the Unity of Brethren in late medieval Bohemia.]
Gewalt gegen Christen. Formen, Gründe, Hintergründe. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2014 - (Plasger, G.; Stobbe, H.), s. 237-244. ISBN 978-3-374-03923-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * Bohemia * tolerance * violence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241101

0501424 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
“Řecký argument” Jeronýma Pražského v českém církevně-politickém kontextu.
[The “Greek Argument” of Jerome of Prague in Czech Church‑Political Context.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 48-57. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Bohemia * Czech Reformation * Intellectual history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293461

0483800 - FLU-F 2018 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
„Apostolus, sed non Christi“. Der Dominikanerinquisitor Heinrich Institoris (†1505) und seine Tätigkeit in den böhmischen Ländern.
[„Apostolus, sed non Christi“. The Dominican inquisitor Heinrich Institoris (†1505) and his activities in the Bohemian lands.]
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 39-52. ISBN 978-80-7286-305-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Inquisition * Bohemian Reformation * Religious Violence * Tolerance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278983

0501430 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
„Patriae meae“: Poohří ve spisech humanisty Caspara Bruschia.
[Patriae meae: Region Ohře in the writings of the humanist Caspar Bruschius.]
Jdi svou cestou a nech lidi mluvit: variety sociálních a kulturních dějin. Praha: NLN, 2018 - (Chládek, O.; Petráček, T.; Síč, J.), s. 251-258. ISBN 978-80-7422-629-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Caspar Bruschius * Humanistic literature * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293483