Cermanová - Libichová Pavlína

Publikace ASEP

Další varianty jména: Cermanová, Pavlína
     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 23

0483689 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beránek, Ondřej (ed.) - Cermanová, Pavlína (ed.) - Hrubý, Jakub (ed.)
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století.
[One sun in the sky, one ruler on earth. Legitimate power in the world of the 14th century.]
Praha: Academia, 2017. 823 s. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
Klíčová slova: Middle Ages * politic philosophy * legitimity of power * ruler
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (OU-W)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279746

0483691 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Beránek, Ondřej - Cermanová, Pavlína - Hrubý, Jakub
Úvod.
[Introduction.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 11-19. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
Klíčová slova: legitimity of power * medieval ruler * political philosophy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279748

0437566 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová - Libichová, Pavlína (ed.) - Novotný, Robert (ed.) - Soukup, Pavel (ed.)
Husitské století.
[The Hussite Century.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 789 s. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Late Middle Ages * Church Reform * Social Revolt * Crown of Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241111

Citace, recenze
Recenze:
BEZR, Ondřej. Obsáhlá publikace vypráví o husitství bez růžových i černých brýlí ideologie Zdroj: http://kultura.idnes.cz/vysla-kniha-o-husitech-0bd-/literatura.aspx?c=A150102_090416_literatura_ob. IDNES.cz [online]. 2015, 2. ledna [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/vysla-kniha-o-husitech-0bd-/literatura.aspx?c=A150102_090416_literatura_ob [HODNOCENÍ]
BAŽANT, Vojtěch. Husitské století: nejde jen o to, kdo byl padouch nebo hrdina. Kulturissimo.cz [online]. 2014, 18. 12. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://kulturissimo.cz/index.php?husitske-stoleti-nln-cermanova-novotny-soukup-recenze&detail=2678 [HODNOCENÍ]
ZÁGORA, Marek. S husity bylo všechno trochu jinak. .i.Lidové noviny./i. 2015, Roč. 28, 44 /21. února/, s. 29. ISSN 0862-5921. [HODNOCENÍ]

0438568 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová - Libichová, Pavlína
Husitský radikalismus.
[The Hussite Radicalism.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 84-107. ISBN 978-80-7422-277-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * radicalism * social revolt * Hussite apocalypticism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242059

0438920 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová - Libichová, Pavlína
Jakoubek ze Stříbra a tradice apokalyptických proroctví a jejich výkladů v husitství.
[Jacobellus of Mies and the Tradition of Apocalyptic Prophecies and their Interpretations in Hussite Period.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 122-142. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: prophecies * medieval apocalypticism * biblical exegesis
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242294

0439213 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová - Libichová, Pavlína
Poslední den světa v husitských vizích. Zjevení Martinovo.
[Last day of the world in the Hussite visions. The Vision of Martin.]
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 197-209. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussites * prophecies * visions literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242520

0438569 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová - Libichová, Pavlína
Zbožnost husitského století.
[The Piety of The Hussite Age.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 435-455. ISBN 978-80-7422-277-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Devoutness * Hussitism * Reliques * Piety * Pilgrimage
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241993

0501667 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení.
[Bible Interpretation and Biblical Memory in Tábor Apocalyptic Thinking.]
Husitský Tábor. -, č. 22 (2018), s. 9-33. ISSN 0231-6080
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * medieval exegesis * concept of authority * apocalyptic thinking * chilliasm
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293660

0474549 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Constructing the Apocalypse. Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking.
Europe after Wyclif. New York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 66-88. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Bohemia * apocalyptic thinking * manuscript transmission * Hussite radical ideology * Opus arduum valde
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275525

0483063 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Doslov. Panovník eschatologického času z rodu českých králů.
[Epilogue. The Ruler of the eschatological time from the Family of Czech Kings.]
Poslední mesiáš: proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku. Praha: Argo, 2017 - (Potestà, G.), s. 213-220. Každodenní život, 70. ISBN 978-80-257-2156-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eschatology * theory of power * prophecies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278539

0501199 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Geschichten der Läuterung: Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner.
[Stories of purification: Prophetic literature as a consolation and a weapon of Catholic opponents of Hussites.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 267-285. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval prophetic literature * Hussitentum * Vademecum in tribulation * Reform oriented polemic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4347
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293194

0460334 - FLU-F 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Gog and Magog: Using concepts of Apocalyptic Enemies in the Hussite era.
Peoples of the Apocalypse: Eschatological Beliefs and Political Scenarios. Berlin: de Gruyter, 2016 - (Brandes, W.; Schmieder, F.; Voß, R.), s. 239-256. Millennium-Studien, 63. ISBN 978-3-11-046949-3
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Commentaries on Revelation * concepts of enemy * polemic * apocalyptic thinking * Antichrist
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260467

0496741 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Jakoubek of Stříbro’s Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts.
Listy filologické. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 45-73. ISSN 0024-4457
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: vernacular theology * Hussite exegesis * apocalyptic concepts * the Eucharist
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289753

0438064 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína - Klápště, Jan - Kovář, M. - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Rychterová, Pavlína - Sommer, Petr - Soukup, Pavel - Wihoda, M. - Žemlička, Josef - Žůrek, Václav - Nodl, Martin (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Jeden den ve středověku.
[One day in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Middle Ages * mediaeval society * short term history * reconstructions probe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241574

0469571 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Krev Kristova jako apokalyptický symbol.
[The blood of Christ as an apocalyptic symbol.]
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofia, 2016 - (Halama, O.; Soukup, P.), s. 77-101. ISBN 978-80-7007-474-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * apocalyptic thinking * eucharist * prophecies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267456

0493402 - FLU-F 2019 RIV IT fre M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Le pouvoir des images apocalyptiques: Les prophéties et leur force argumentative entre hussites et catholiques.
[The power of apocalyptic images: Prophecies and their argumentative force between Hussites and Catholics.]
Concezione e valore della profezia fra riflessione antropologica e funzione politica (XII-XV secolo). Canterano: Aracne, 2018 - (Ingegno, M.), s. 133-157. Percorsi di esegesi antica e medievale, 3. ISBN 978-88-255-1089-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval prophetic literature * Hussitism * joachinism * images of reform
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289987

0497957 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Nebiblická proroctví v husitství.
[Non-Biblical Prophecies in the Hussite movement.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 237-257. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prophecies * Hussitism * Hildegard of Bingen
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290401

0483690 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Omnis potestas a Deo. Panovnická moc v Evropě 14. století.
[Omnis postestas a Deo. Power of rulers in the 14th century Europe.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 23-44. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Europe * mirrors of princes * legitimity of power
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279747

0501274 - FLU-F 2019 NL eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
The Life of Antichrist in the Velislav Bible.
The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages: Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018 - (Panušková, L.), s. 141-161. Central European Medieval Studies. ISBN 978-94-6298-044-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prophetic texts * Medieval iconography * Velislav bible * medieval literacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293263

0460286 - FLU-F 2017 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cermanová, Pavlína
The Long Life of the Joachimite Prophecy Concerning Bohemia.
Joachim posuit verba ista: gli pseudoepigrafi di Gioacchino da Fiore dei secoli XIII e XIV. Roma: Viella, 2016 - (Potestà, G.; Rainini, M.), s. 155-169. Opere di Gioacchino da Fiore. Testi e strumenti, 27. ISBN 978-88-6728-492-4.
[Congresso internazionale di studi gioachimiti /8./. San Giovanni in Fiore (IT), 18.07.2014-20.07.2014]
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: prophecy * texts interpretations * culture memory * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260412

0460281 - FLU-F 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cermanová, Pavlína
Využití apokalyptických figur v díle Jana Husa.
[The use of apocalyptic figures in Jan Hus' work.]
Jan Hus 1415 a 600 let poté. Tábor: Husitské muzeum, 2015 - (Smrčka, J.; Vybíral, Z.), s. 23-40. Husitský Tábor, Supplementum 4. ISBN 978-80-87516-23-2.
[Mezinárodní husitologické sympozium /7./. Tábor (CZ), 23.06.2015-25.06.2015]
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * apocalyptic thinking * reform * ecclesiologie
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260401

0450168 - FLU-F 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Waiting for Paradise - Waiting for Damnation. Concepts of Apocalyptic Time in Prophecies of Hussite Period.
Mittelalterliche Zukunftsgestaltung im Angesicht des Weltendes. Köln: Böhlau, 2015 - (Schmieder, F.), s. 141-164. Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 77. ISBN 978-3-412-50194-5
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: prophecies * Hussite period * Antichrist * Apocalypse * reform
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251562

0500974 - UDU-I 2019 RIV NL eng B - Monografie kniha jako celek
Panušková, Lenka (ed.) - Kernbach, A. - Doležalová, L. - Cermanová, Pavlína - Horníčková, K. - Bartlová, M.
The Velislav Bible, the Finest Picture Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. 335 s. Central European Medieval Studies. ISBN 978-94-6298-044-0
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S; GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985955
Klíčová slova: picture bible * illuminated manuscripts * mnemonics * Antichrist * medieval devotion
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293009