Pavlíček Ota

Publikace ASEP

RIV ID 3013138          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 18

0493070 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota - Hanke, Miroslav
Argumenta sophistica: disputace Jeronýma Pražského a Blažeje Vlka v kontextu řešení sofismat na pražské univerzitě.
[Argumenta sophistica: The Disputation of Jerome of Prague and Blasius Lupus in the Context of Sophisms Solutions at the University of Prague.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 58-80. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Blasius Lupus * scholastic logic * sophisms * Bohemian Wycliffism * University of Prague
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286533

0457181 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
Filosoficko-teologické základy myšlení Jana Husa: Univerzálie a některá s nimi spojená témata.
[The Philosophico-Theological Foundations of the Thought of Jan Hus: Universals and Some Connected Themes.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 859-892. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * John Wyclif * Prague University * universals * philosophical theology * creation * ideas in God's mind * first matter * analogical being * formal distinction
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257628

0468266 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Husův komentář k Sentencím Petra Lombardského: nalezení filosofické a teologické střední cesty.
[Hus's Commentary on the Sentences of Peter Lombard: Finding the PhilosophicaI and Theological Middle Way.]
Via media: studie z českých náboženských a intelektuálních dějin. Praha: Filozofická fakulta UK; Filosofia, 2016, s. 21-27. Europaeana Pragensia, 8. ISBN 978-80-7308-652-7; ISBN 978-80-7007-455-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * John Wyclif * Thomas Aquinas * universals * divine properties * Sentences commentary
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266096

0457132 - FLU-F 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
'Ipsa dicit, quod sic est, ergo verum.' Authority of Scripture, the Use and Sources of Biblical Citations in the Work of Jerome of Prague.
Filosofický časopis. Suppl., č. 2 (2015), s. 70-89. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Bible * John Wyclif * Bohemian Reformation * Prague University
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257617

0501849 - FLU-F 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
Jan Hus as a Philosopher: The Topic of Universals in Two Theological Contexts of His Sentences Commentary (Super IV Sententiarum I, dist. 19 and 33).
Przegląd Tomistyczny. -, č. 24 (2018), s. 547-569. ISSN 0860-0015
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * universals * John Wyclif * Sentences commentaries * philosophical theology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.it.dominikanie.pl/przeglad/index.php?f=tom24
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293847

0468258 - FLU-F 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Jerome of Prague.
Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 13., Integrity - Jesuit order. Berlin: De Gruyter, 2016 - (Helmer, C.), s. 997-1000. ISBN 978-3-11-031330-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Bible
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266104

0497868 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pavlíček, Ota (ed.)
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice.
Praha: Filozofická fakulta UK: Filosofia, 2018. 217 s. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Bohemian Reformation * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290357

0496324 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Jeroným Pražský jako čistý filosof? K myšlenkovému vlivu Jeronýmova akademického díla a k teologické dimenzi myšlení.
[Jerome of Prague as a Pure Philosopher? On the Doctrinal Influence of Jerome’s Scholastic Writings and the Theological Dimension of His Thought.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 11-34. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * philosophical theology * authority of scripture * shield of faith * universals
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289990

0501851 - FLU-F 2019 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Parisian and Prague Quodlibeta Compared: The Transfer of the Quodlibetal Disputation between the Faculties and Jerome of Prague’s Struggle against the Thematic Limitations Imposed on the Faculty of Arts.
What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the Late Middle Ages (1340-1500). Warszawa: Wydavnictwo IFiS PAN, 2018 - (Jung, E.), s. 325-356. Studia z Dziejów Filozofii, 4. ISBN 978-83-7683-171-8
Grant CEP: GA AV ČR KJB900090903
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: quodlibeta * Jerome of Prague * John Buridan * Pierre d’Ailly * limitation of disciplines * disputatio de quolibet
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293846

0468244 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Projít ohněm: drama Edzarda Schapera v souvislostech: předmluva k českému vydání.
[Walking Through Fire: Edzard Schaper's Drama in the Historical Context: preface to the Czech edition.]
Projít ohněm: život a smrt Jana Husa: divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera. Praha: KANT, 2016 - (Hallensleben, B.; Helbling, S.), s. 11-23. Disk. Malá řada, 17. ISBN 978-80-7437-204-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Council of Constance * theology medieval heresy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266102

0496323 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Příspěvek k 600 letům od smrti Jeronýma Pražského.
[A Contribution to the 600 Years from the Time of the Death of Jerome of Prague.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 7-10. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * commemoration * martyr * Bohemian Reformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289995

0430962 - FLU-F 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
Scutum fidei christianae. The Depiction and Explanation of the Shield of Faith in the Realistic Teaching of Jerome of Prague in the Context of His Interpretation of the Trinity.
Filosofický časopis. Roč. 62, Suppl. 1 (2014), s. 72-96. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB900090903
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * universals * God * Trinity * scutum fidei * Hussites
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235631

0490556 - FLU-F 2019 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
Stephen of Páleč’s Quaestio de esse aeterno: a study and critical edition.
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. Roč. 84, č. 1 (2017), s. 349-378. ISSN 0373-5478
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Stephen of Páleč * Jerome of Prague * Stanislaus of Znojmo * John Wyclif * University of Prague * medieval philosophy * medieval theology * Ovid * colligantia intellectualis * universals
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284744

0457270 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
Téma: Příspěvky k filosoficko-teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů: úvodem.
[Theme: Contributions to the Philosophico-Theological Thought of Jan Hus and His Teachers: Introduction.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 803-806. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Stanislav of Znojmo * John Wyclif * philosophy * theology * Prague University * Czech philosophy * historiography
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257720

0457293 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota (ed.)
Téma: Příspěvky k filosoficko-teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů.
[Contributions to the Philosophico-Theological Thought of Jan Hus and His Teachers.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 803-905. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Stanislav of Znojmo * John Wyclif * philosophy * theology * Prague University * universals * Czech philosophy * historiography
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257722

0444067 - FLU-F 2016 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
The Chronology of the Life and Work of Jan Hus.
A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015 - (Šmahel, F.; Pavlíček, O.), s. 9-68. Brill's Companions to the Christian Tradition, 54. ISBN 978-90-04-28055-7
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB900090903
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Hus's life * Hus's work * Bohemian Reformation * Council of Constance * Prague University
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246686

0474551 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Wyclif’s Early Reception in Bohemia and His Influence on the Thought Jerome of Prague.
Europe after Wyclif. New York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 89-114. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Nicolas Biceps * John Wyclif * Prague University * philosophy * theology * methodology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276698

0454263 - FLU-F 2016 NL eng B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František (ed.) - Pavlíček, Ota (ed.)
A companion to Jan Hus.
Leiden: Brill, 2015. 447 s. Brill’s companions to the Christian tradition, 54. ISBN 978-90-04-28055-7. ISSN 1871-6377
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: companion * Jan Hus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254992

Citace, recenze
Recenze:
DRAGAŠEK, Juraj. Filozofia. 2015, roč. 70, č. 10, s. 882-885. ISSN 0046-385X
KALOUS, Antonín. Časopis Matice moravské. 2016, roč. 135, s. 201-205. ISSN 0323-052X
POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Studia theologica. 2015, č. 4, s. 328-329. ISSN 0039-338X
SILAGI, Gabriel. Listy filologické. 2016, roč. 139, č. 1-2, s. 225-226. ISSN 0024-4457