z

Žůrek Václav

Publikace ASEP

RIV ID 1432842          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 18

0474311 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Bauch, M. - Burkhardt, J. - Gaudek, Tomáš - Töbelmann, P. - Žůrek, Václav
Heilige, Helden, Wüteriche. Eine konzeptionelle Skizze zu “Herrschaftsstilen” im langen Jahrhundert der Luxemburger.
[Saints, Heroes, Furious. The Conceptual Sketch about Styles of Government during the long Century of Luxembourgs.]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 11-27. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * John of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (UDU-I)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); 6.5 Other Humanities and the Arts (UDU-I)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273519

0474308 - FLU-F 2018 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Bauch, M. (ed.) - Burkhardt, J. (ed.) - Gaudek, Tomáš (ed.) - Žůrek, Václav (ed.)
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437).
[Saints, Heroes, Furious. Styles of Government in the house of Luxembourg (1308-1437).]
Köln ; Weimar ; Wien: Böhlau Verlag, 2017. 449 s. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * Charles IV. * Medieval politics * Royal court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273421

0438064 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína - Klápště, Jan - Kovář, M. - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Rychterová, Pavlína - Sommer, Petr - Soukup, Pavel - Wihoda, M. - Žemlička, Josef - Žůrek, Václav - Nodl, Martin (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Jeden den ve středověku.
[One day in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Middle Ages * mediaeval society * short term history * reconstructions probe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241574

0438112 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav - Žůrek, Václav
Král a jeho dějepisec na společné pouti.
[King and his Historian on the Common Pilgrimage.]
Jan ze Joinvillu. Život Ludvíka Svatého, krále francouzského. Vyznání víry. List Ludvíkovi X.. Praha: Argo, 2014 - (Moravová, M.), s. 5-15. Memoria medii aevi, 21. ISBN 978-80-257-1270-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: King Louis IX * Life of Saints * Crusades * Medieval France
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241587

0442174 - FLU-F 2015 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
Vojtíšek, J. - Žůrek, Václav
Entre idéal et polémique. La littérature politique dans la Bohême des Luxembourg.
[Between Ideal and Polemic. Political Literature in Luxembourg Bohemia.]
Médiévales: langue, textes, histoire. -, č. 67 (2014), s. 11-30. ISSN 0751-2708
ERC(CZ) Origins of the Vernacular Mode. Regional Identities and European Networks in Late Medieval Europe
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: allegory * Bohemia * house of Luxembourg * mirrors for princes * political literature * political society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://medievales.revues.org/7365
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245035

0451757 - FLU-F 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav - Biederman, J. - Turek, M.
Death of King John.
The Battle of Crécy. A Casebook. Liverpool: Liverpool University Press, 2015 - (Livingston, M.; DeVries, K.), s. 240-247, 391-394. ISBN 978-1-78138-270-7; ISBN 978-1-78138-264-6
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * John of Luxembourg * Battle of Crécy * Czech Medieval Poetry
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252861

0474312 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Der Weise auf dem Thron. Zu einem wichtigen Aspekt des Herrschaftsstils Karls IV.
[The Wise on the Throne. An Important Aspect of the Ruling Style of Charles IV.]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 325-339. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * Medieval politics * Royal court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273520

0472350 - FLU-F 2017 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Die Heiratspolitik Karls IV.
[The Matrimonial Politics of Charles IV.]
Kaiser Karl IV. 1316-2016. Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung. Ausstellungskatalog. Praha: Národní galerie, 2016 - (Fajt, J.; Hörsch, M.), s. 189-193. ISBN 978-80-7035-613-5
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * John of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269973

0439189 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Dva životy Ernsta H. Kantorowicze (1895-1963).
[Two lives of Ernst H. Kantorowicz (1895-1963).]
Dvě těla krále. Studie středověké politické teologie. Praha: Argo, 2014 - (Kantorowicz, E.), s. 571-583. ISBN 978-80-257-1240-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval Theology * Ernest H. Kantorowicz * Medieval Political Theory * Historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242511

0443745 - FLU-F 2016 RIV BE fre M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Entre la cour et la ville. Les gens de savoir au service de l'empereur Charles IV à Prague.
[Between the Court and the City. Men of Letters in the Service of the Emperor Charles IV.]
La cour et la ville dans l'Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes. Turnhout: Brepols, 2015 - (Courbon, L.; Menjot, D.), s. 213-223. Studies in European urban history (1100-1800), 35. ISBN 978-2-503-55343-6
ERC(CZ) Origins of the Vernacular Mode. Regional Identities and European Networks in Late Medieval Europe
Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Prague * Charles IV. of Luxembourg * medieval town * royal court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246413

0451747 - FLU-F 2016 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Godfrey of Viterbo and his Readers at the Court of Emperor Charles IV.
Godfrey of Viterbo and his Readers. Imperial Tradition and Universal History in Late Medieval Europe. Farnham: Ashgate, 2015 - (Foerster, T.), s. 89-104. ISBN 978-1-4724-4268-0
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Prague * Charles IV. of Luxembourg * Godfrey of Viterbo * Karlstein
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252847

0438598 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Jeden den na královském dvoře Václava IV.
[One Day on the Royal Court of Wenceslas IV.]
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 117-129. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Royal Court in Middle Ages * King Wenceslas IV of Luxembourg * Medieval Bohemia * Luxembourg Dynasty
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242016

0497701 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Žůrek, Václav
Karel IV.: portrét středověkého vládce.
[Charles IV.: A Portrait of a Medieval Ruler.]
Praha: NLN, 2018. 265 s. Česká historie, 36. ISBN 978-80-7422-497-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV of Luxembourg (1316-1378) * Medieval Bohemia * Holy Roman Empire * 14th Century * Medieval Historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290212

0480278 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Žůrek, Václav (ed.)
Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes.
[Charles IV and the Burgundy wine. The Tradition of Cultivation and Drinking of Burgundy Wine in Czech Lands from the Middle Ages to the Present Day.]
Praha: Univerzita Karlova, 2017. 146 s. ISBN 978-80-87489-13-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * wine * Medieval economy * Charles IV * Burgundy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276153

0480281 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Karel IV. jako mecenáš pěstování vína v Čechách.
[Charles IV as the Patron of the Wine Production in Bohemia.]
Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes. Praha: Univerzita Karlova, 2017 - (Žůrek, V.), s. 19-30. ISBN 978-80-87489-13-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * wine * Medieval economy * Charles IV * Burgundy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276154

0438089 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Korunovace českých králů a královen.
[Coronation of Bohemian Kings and Queens.]
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo, 2014 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 17-65. ISBN 978-80-257-0589-6
Grant CEP: GA AV ČR IAA800090901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: emperor Charles IV * coronations ordines * medieval ritual * coronation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241572

0483693 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Svatá říše římská a České království. Karel IV. na dvojím trůně.
[Holy Roman Empire and Kingdom of Bohemia. Charles IV on double throne.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 45-63. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Emperor Charles IV * Holy Roman Empire * Medieval Politics * Coronation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279742

0451752 - FLU-F 2016 GB eng M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
The Bohemian participation in Crécy.
The Battle of Crécy. A Casebook. Liverpool: Liverpool University Press, 2015 - (Livingston, M.; DeVries, K.), s. 439-440. ISBN 978-1-78138-270-7; ISBN 978-1-78138-264-6
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * John of Luxembourg * Battle of Crécy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252853