Musílek Martin

Publikace ASEP

RIV ID 9186697

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 19

0452716 - HÚ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Blechová-Čelebić, Lenka - Doležalová, Eva - Musílek, Martin - Zachová, Jana - Polakovič, D. - Visi, T.
Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347.
[Sources to the history of Jews in Bohemia and Moravia in the Middle Ages. From the beginnings until 1347.]
Praha: Historický ústav AV ČR: Praha: Filosofia, 2015. 378 s. Archiv český, 41. ISBN 978-80-7286-248-1; ISBN 978-80-7007-434-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/1982
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Jews * Middle Ages * sources
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253668

0498539 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Aby království kvetlo pokojem: zakladatelské úsilí Lucemburků.
[Let us the Kingdom grows up: the founding effort of the House of Luxemburg.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 51-54. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290878

0498956 - FLÚ 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Der Dreißigjährige Krieg: Macht der Politik oder Politik der Macht? = Třicetiletá válka: moc politiky nebo politika moci?
[Thirty Years’ War: Power of Politic or Politic of Power?]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 317-325. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Towns * Middle Ages * Thirty Years' War * Theatrum Europaneum
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291237

0498955 - FLÚ 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Die Juden in Böhmen und Sachsen im Mittelalter = Židé v Čechách a Sasku ve středověku.
[The Jews in Bohemia and Saxony in Middle Ages.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 220-224. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Middle Ages * Jews * Jewish settlement * Loans
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291238

0441994 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Formy komunikace doby husitské. Listy pražských obcí proti odběhlým měšťanům aneb vysoká hra o velké majetky.
[Forms of Communication in the Hussite Period. Lists of Prague Municipalities against Escaped Burghers or High Game on Large Estates.]
Komunikace ve středověkých městech. Opava: European Social Fund, 2014 - (Čapský, M.), s. 151-162. ISBN 978-80-7510-109-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/1982
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Old Town Prague * confiscation * Hussite revolution * urban society * emigration
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244903

0448554 - FLÚ 2016 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Juden und Christen in der Prager Altstadt während des Mittelalters. Koexistenz oder Konfrontation?
[Jews and Christians on Prague's Old Town Square in the Middle Ages. Coexistence or Confrontation?]
Juden in der mittelalterlichen Stadt: Der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts. Praha: Filosofia, 2015 - (Doležalová, E.), s. 57-78. Colloquia mediaevalia Pragensia, 7. ISBN 978-80-7007-437-4; ISBN 978-80-7286-253-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/1982
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * cout book * Jews * Christians * topography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250221

0438571 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Města.
[Cities.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 317-332. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * cities * urban society * town halls * Hussite revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241994

0498540 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Měšťanská domácnost a její výbava.
[The Burghers household and hers equipment.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 123-130. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290880

0498594 - FLÚ 2019 RIV CZ cze, ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Musílek, Martin
Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400.
[The Trade Contacts of Prague Burghers at the Turn of the 14th and 15th Century.]
Pražská pieta v Bernu: předmět obchodu - modla - muzejní exponát. Praha: Národní galerie, 2018 - (Marti, S.; Němec, R.; Winzeler, M.), s. 115-125. ISBN 978-80-7035-692-0; ISBN 978-3-9524783-2-5.
[“Berner” oder die “Prager” Pietà? Kunst und Kulturpolitik in einer spätmittelalterlichen Stadt. Bern (CH), 23.11.2017-24.11.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * Luxembourgs * urban elite * trade * Pietà
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291242

0453940 - FLÚ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Musílek, Martin
Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století.
[Patrons, Clients, and Relatives. The Social World of Old Town Prague in the 14th Century.]
Praha: Václav Žák – CASABLANCA, 2015. 358 s. ISBN 978-80-87292-29-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Middle Ages * Prague * Old Town Prague * social topography * urban society * patricians
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254632

Citace, recenze▾
Citace:
GOLIŃSKI, Mateusz. Dzieje miast praskich do początku XV wieku. Kraków 2018, s. 340, 360. ISBN 978-83-7638-981-3
HORNÍČKOVÁ, Kateřina (ed.). Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700. Langham: Lexington Books, 2018, s. 106. ISBN-13: 978-1498551120; ISBN-10: 9781498551120
HöRSCH, Markus. Stojící madona ze Staroměstské radnice. Císař Karel IV. 1316–2016. FAJT, Jiří a Markus Hörsch (eds.). Praha 2016, s. 428. ISBN 978-80-7035-612-8
ČORNEJ, Petr. Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka. Praha 2019, s. 682
HOLÁ, Mlada; HOLÝ, Martin. Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität: Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541-1611. Berlin 2019, s. 401. ISBN 978-3643141828

Recenze:
ŠMAHEL, František. Studia mediaevalia Bohemica. 2015, roč. 7, č. 2, s. 316–319. ISSN 1804-0977
BOROVSKÝ, Tomáš. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2016, roč. 72, č. 1, s. 397–398. ISSN 0012-1223
FEDORČÁKOVÁ, Mária. Město a dejiny. 2016, roč. 5, č. 2, s. 112–114. ISSN 1339-0163
SULITKOVÁ, Ludmila. Časopis Matice moravské. 2016, roč. 135, č. 1, s. 190–192. ISSN 0323-052X
NODL, Martin. Pražský sborník historický. 2015, č. 43, s. 432–439. ISSN 0555-0238

0498541 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Pražské Židovské Město ve středověku a jeho obyvatelé.
[The Prague’s Jewish Town in the Middle Ages and his inhabitants.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 153-165. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology * Jews
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290881

0498463 - FLÚ 2019 CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Musílek, Martin (ed.)
Sedm věží: Karel IV. pohledem akademiků: (1316-2016).
[Seven Towers: Charles IV. through the eyes of scholars: (1316–2016).]
Praha: Academia, 2018. 262 s. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290826

0439216 - FLÚ 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Stadtbevölkerung und Raum. Die soziale und räumliche Veränderung der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert.
[Urban population and space. The social and spatial variation of Prague's Old Town in the 14th century.]
Cities and their spaces. Concepts and their use in Europe. Köln: Böhlau Verlag, 2014 - (Pauly, M.; Scheutz, M.), s. 273-287. Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für Vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A. Darstellungen, 88. ISBN 978-3-412-22127-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/1982
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * the court book * urban elites * topography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242522

0498953 - FLÚ 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Städtegründung und Städtewesen in Nordwestböhmen und Sachsen im Mittelalter = Zakládání měst a města v severovýchodních Čechách a v Sasku ve středověku.
[The foundations for Towns and Cities in Northwestern Bohemia and Saxony in the Middle Ages.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 165-173. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Towns * Middle Ages * Most * Zwickau
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291240

0470499 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Musílek, Martin
Šimon od Bílého lva: den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů.
[Simon of the White Lion: A Day of a Prague Burgher in the Hussite Period.]
Staletá Praha. Roč. 32, č. 2 (2016), s. 2-27. ISSN 0231-6056
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague-Old Town * Simon of the White Lion * Hussite rebellion * medieval town * rural estates * libraries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268120

0448700 - FLÚ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Šlechtické domy, dvory a paláce v předhusitské době.
[Aristocratic houses, courts and palaces in the pre-Hussite period.]
V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové. Praha: Národní památkový ústav, 2015 - (Podliska, J.), s. 212-231. ISBN 978-80-7415-105-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague Old Town * aristocratic property * court book
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250344

0488541 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Musílek, Martin
Zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židů. “Nově objevený” rukopisný zlomek kupeckého rejstříku a jeho výpověď pro pražský obchod ve středověku.
[Fragment of a book of expenditures containing the names of Jews. The “newly discovered” manuscript fragment of a merchant’s book and what it tells us about trade in medieval Prague.]
Pražský sborník historický. -, č. 44 (2016), s. 141-166. ISSN 0555-0238
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * business and trade * merchant books * merchant registers * manuscript fragment * Jews * Jewish Town * collateral * urban elites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283121

0498524 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Musílek, Martin
Z měšťanského domu na panovnický dvůr: potomci Jana z Kamenice a Olbramovici ve službách Lucemburků a církve.
[From a burgher home to the sovereign court: the offspring of Jan of Kamenice and Olbramovice in the services of the Luxembourgs and Church.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 2 (2017), s. 85-115. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * Luxembourgs * urban elite * archbishop
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292978

0498954 - FLÚ 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
„Eine aus den Fugen geratene Zeit“: Böhmen und Sachsen während der Hussitenkriege = „Doba vymknutá z kloubů“: Čechy a Sasko v době husitských válek.
[„Time out of Joint“: Bohemia and Saxony in the Hussite Periode.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 210-219. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Middle Ages * Hussite * Hussite Wars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291239