z

Svátek Jaroslav

Publikace ASEP

RIV ID 2203324          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 13

0441984 - FLU-F 2015 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
Bažant, V. - Svátek, Jaroslav
Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême. Produits d'une société confessionnalisée?
[Medieval Travelogues from Bohemia. Products of a Society Characterized by its Different Religious Communities?]
Médiévales: langue, textes, histoire. -, č. 67 (2014), s. 103-119. ISSN 0751-2708
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * fifteenth century * pilgrimage * religious communities * travelogues
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244897

0441983 - FLU-F 2015 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Martin - Svátek, Jaroslav
La Bohême aux XIVe et XVe siècles.
[Bohemia in the Fourteenth and Fifteenth Century.]
Médiévales: langue, textes, histoire. -, č. 67 (2014), s. 5-10. ISSN 0751-2708
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Late Middle Ages * Hussites * Czech literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://medievales.revues.org/7362
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244913

0462568 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svátek, Jaroslav - Nejedlý, Martin - Loiseau, J.
Bertrandon de la Broquière. Zámořská cesta: Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích.
[Bertrandon de la Broquière. The Voyage d'Outremer.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 208 s. Středověk. ISBN 978-80-7422-464-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: travelogues * Middle Ages * Ottoman Empire * Burgundy * Fifteenth century * Crusades
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262012

0452763 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav
Cestopis jako prostředek ke spáse? Poutnické itineráře a odpustkové seznamy do Svaté země ze střední Evropy (14.-16. století).
[A Travel Book as a Way to Salvation? Pilgrim's Itineraries and Indulgence Lists to the Holy Land from Central Europe (14th–16th Centuries).]
Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 - (Hrabal, J.), s. 43-54. ISBN 978-80-244-4876-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: travelogues * pilgrimage * fourteenth century * fifteenth century * Jerusalem
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253684

0452749 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav
Formulář průvodního listu poutníka do Říma nebo Svaté země z rukopisu MZK Brno Mk 24.
[Formular of the Safe-conduct for the pilgrim to Rome or to the Holy Land, taken from the Manuscript MZK Brno Mk 24.]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 302-305. ISBN 978-80-88013-09-9
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Augustinian Canons * pilgrimage * Rome * Holy Land * fourteenth century * fifteenth century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253679

0458545 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svátek, Jaroslav
'Je to bezesporu trápení cestovat touto zemí v takové zimě.' Andaluský rytíř Pero Tafur v Čechách, ve Slezsku a na Moravě (1438-1439).
['It is indisputably suffering to travel in this country in such cold.' Andalusian knight Pero Tafur in Bohemia, Silesia and Moravia (1438–1439).]
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 275-288. ISSN 1804-0977
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval voyager * Pero Tafur * Albert II of Habsburg * Kaspar Schlick * Wroclaw
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258811

0438112 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav - Žůrek, Václav
Král a jeho dějepisec na společné pouti.
[King and his Historian on the Common Pilgrimage.]
Jan ze Joinvillu. Život Ludvíka Svatého, krále francouzského. Vyznání víry. List Ludvíkovi X.. Praha: Argo, 2014 - (Moravová, M.), s. 5-15. Memoria medii aevi, 21. ISBN 978-80-257-1270-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: King Louis IX * Life of Saints * Crusades * Medieval France
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241587

0438110 - FLU-F 2015 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav
L'Avis pour entreprendre la guerre contre les herectiques de Behaigne. Son auteur, son contexte et son objectif.
[The Author, Context and Intention of the 'Avis pour entreprendre la guerre contre les herectiques de Behaigne'.]
Les projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe siècle. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2014 - (Paviot, J.), s. 183-201. ISBN 978-2-8107-0342-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: crusades * 15th century * Bohemia * Burgundy * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241586

0439281 - FLU-F 2015 RIV FR fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Svátek, Jaroslav
Les catégories des 'nacions, langues et créances' chez les voyageurs des XIVe et XVe siècles.
[Categories of nation, language and faith by the travellers in 14th and 15th centuries.]
Nation et nations au Moyen Âge. Paris: Publications de la Sorbonne, 2014, s. 123-135. ISBN 978-2-85944-798-4.
[Congrès de la SHMESP /44./. Prague (CZ), 23.05.2013-26.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: nations * travellers * Near East * 14th and 15th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242573

0438578 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav
Pohled zvnějšku. Husitství a cizina.
[The View from Outside. Hussites and Abroad.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 377-400. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 15th century * Europe * heresy * polemics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242001

0477613 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svátek, Jaroslav
Traktát o zemi svaté (1498). Staročeská adaptace cestopisu norimberského měšťana Hanse Tuchera.
[Treatise on the Holy Land (1498). The Old Czech Adaptation of the Travelogue written by Hans Tucher, Burgher of Nuremberg.]
Listy filologické. Roč. 140, č. 1/2 (2017), s. 91-141. ISSN 0024-4457
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: pilgrimage * travelogues * Holy Land * incunables * Hans Tucher * Mikuláš Bakalář * 15th century * translation * Old Czech
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273910

0501198 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Svátek, Jaroslav
Tschechische Übersetzungen deutscher Reiseberichte im späten 15. Jahrhundert: Der „Traktat über das Heilige Land“ und das „Leben Mohammeds“.
[Czech Translations of the German Travelogues in the Later 15th Century. The „Treatise on the Holy Land“ and „The Life of Mohamed“.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 324-342. ISSN 0523-8587
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: travelogues * bookprint * translation * fifteenth century * religious polemics * Islam * translation * Czech lands * Pilsen * Nuremberg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://dx.doi.org/10.18447/BoZ-2018-4350
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293193

0462591 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav
Životní dráha Bertrandona de la Broquière a osudy jeho díla.
[The career of Bertradon de la Broquière and the fate of his writing.]
Bertrandon de la Broquière. Zámořská cesta: Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Svátek, J.), s. 9-23. Středověk. ISBN 978-80-7422-464-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: travelogues * Middle Ages * Ottoman Empire * Burgundy * Fifteenth century * Crusades
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266075