Fulka Josef

Publikace ASEP

RIV ID 5558492     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0434625 - FLU-F 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Dívat se buzarem. Pohled u Bohumila Hrabala.
[To look via bankshot. A view of Bohumil Hrabal.]
Slovo a smysl. Roč. 11, č. 21 (2014), s. 178-192. ISSN 1214-7915
Grant CEP: GA ČR GAP401/10/1164
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Literary theory * Bohumil Hrabal * visual studies
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238615

0479195 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Fulka, Josef
Etika po smrti subjektu. Jacques Derrida a Judith Butlerová.
[Ethics after the Death of the Subject. Jacques Derrida and Judith Butler.]
Přístupy k etice III. Praha: Filosofia, 2016 - (Jirsa, J.), s. 253-295. ISBN 978-80-7007-482-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * postmodernism * subject
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275191

0449554 - FLU-F 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Gesture, Language, and Affect. Rousseau, Condillac and their Relevance for Linguistic Research Today.
Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Roč. 4, č. 2 (2014), s. 7-24. ISSN 1804-6983
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: genesis of language * gesture * philosophy of Enlightenment * linguistics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251083

0481960 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fulka, Josef
La seconde vie de certaines idées françaises.
[Second Life of Certain French Thoughts.]
La culture française a-t-elle encore une influence dans le monde d'aujourd'hui? Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Vojtek, D.), s. 99-111. ISBN 978-80-555-1824-4.
[La culture francaise a-t-elle encore une influence dans le monde d'aoujour'hui. Prešov (SK), 20.10.2016-21.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: French philosophy * feminism * psychoanalysis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277394

0496875 - FLU-F 2019 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Fulka, Josef
La surdité et la langue des signes dans l’histoire de la philosophie.
[Deafness and sign language in the history of philosophy.]
Tous à l’école! Bonheurs, malentendus et paradoxes de l’éducation inclusive. Pessac: Presses universitaires de Bordeaux, 2018 - (Kohout-Diaz, M.), s. 81-90. Études sur l’éducation (Talence). ISBN 979-10-300-0224-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: deafness * sign language * history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290255

0483518 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fulka, Josef
L'enfant-monstre, l'enfant-fantsme.
[Infant-monster, Infant-phantasy.]
L'enfant. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017 - (Drengubiak, J.), s. 116-122. ISBN 978-80-555-1921-0.
[L'enfant. Kokošovce (SK), 28.06.2016-01.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: infant * psychology * film studies
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Studies on Film, Radio and Television
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278797

0493126 - FLU-F 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filozofii.
[A broken view: nature and role of fiction in the French Enlightenment philosophy.]
World Literature Studies. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 14-23. ISSN 1337-9275
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enlightenment * education * perception * French philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286587

0468772 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Fulka, Josef
Násilí, subjekt a politika.
[Violence, Subject and Politics.]
Strach z cizího: antisemitismus, xenofobie a zkušenost 'uncanny'. Praha: Česká psychoanalytická společnost, 2015 - (Telerovský, R.; Mahler, M.), s. 202-210. Psychoanalytická knihovna, 1. ISBN 978-80-260-9204-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: violence * psychoanalysis * unconscious
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266598

0427213 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Nástin Sadovy politické filosofie.
[An outline of de Sade's political philosophy.]
Filosofický časopis. Roč. 62, č. 1 (2014), s. 19-37. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: political philosophy * emancipation * enlightenment * Marquis de Sade
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237089

0482132 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Ruce a svět. Merleau-Ponty, gesto a znakový jazyk.
[Hands and World. Merleau-Ponty, Gesture and Sign Language.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 43-52. ISSN 1804-3240
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * sign language linguistics * gesture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: General language studies
https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2017/11/Josef_Fulka_43-52.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277539

0480322 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Serialismus revisited. K seriální technice Alaina Robbe-Grilleta ve filmu Eden a potom.
[Serialism revisited. On Alain Robbe-Grillet’s Serial Technique in Eden and After.]
Kino-ikon. -, č. 1 (2017), s. 5-24. ISSN 1335-1893
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: serialism * film studies * 20th century music
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Studies on Film, Radio and Television
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276131