Kreuzzieger Milan

Publikace ASEP

RIV ID 3546799          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0440525 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hrubec, Marek - Suša, Oleg - Kreuzzieger, Milan - Dunaj, L. - Lánský, Ondřej - Uhde, Zuzana - Pullmann, M. - Štěch, Ondřej - Cviklová, L. - Gümplová, Petra - Vochocová, L. - Hauser, Michael - Hohoš, L. - Krochmalný, O. - Siostrzonek, P.
Kritická teorie společnosti. Český kontext.
[Critical Social Theory. The Czech Context.]
Praha: Filosofia, 2013. 715 s. Filosofie a sociální vědy, 50. ISBN 978-80-7007-403-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Frankfurt School * Czech
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243634

Citace, recenze
Recenze:
SOLÍK, Martin. Pražská škola kritickej teórie a problém globálneho uznania. .i.Filosofický časopis./i. 2014, Roč. 62, č. 4, s. 621-625. ISSN 0015-1831. [HODNOCENÍ]
JANEBOVÁ, Radka. "Pražská škola kritické teorie" nastiňuje vize budoucího zkoumání společnosti. .i.Gender, rovné příležitosti, výzkum./i. 2014, Roč. 15, č. 2, s. 116-119. ISSN 1213-0028. [HODNOCENÍ]
HORYNA, B. Mezi globalizací a glokalizací: zakladatelská kniha pražské kritické teorie společnosti. .i.A2./i. 2014, Roč. 10, č. 13, s. 29. ISSN 1803-6635. [HODNOCENÍ]

0440620 - FLU-F 2015 AT cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Důstojnost člověka na počátku 21. století aneb lidská práva v roce nula.
[Human Dignity at the Beginning of the 21st Century.]
The dignity of man .... Wien: Ambra, 2014 - (Abdomerović, M.; Ecker, B.), s. 50-55. ISBN 978-3-99043-656-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: dignity * human rights * cross-cultural processes * cross-civilizational processes
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243723

0439079 - FLU-F 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Kosmopolitizace společnosti a transkulturní obrat.
[Cosmopolitization of society and cross-cultural turn.]
Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia?. PrahaBratislava: Filosofia, 2014 - (Dinuš, P.; Hohoš, L.; Hrubec, M.), s. 236-247. ISBN 978-80-7007-413-8; ISBN 978-80-224-1371-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical cosmopolitanism * cosmopolitization * cross-cultural turn * U. Beck
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242378

0421663 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Mezi kulturním a transkulturním obratem.
[Between Cultural and Cross-cultural Turn.]
Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 115-160. Filosofie a sociální vědy, 50. ISBN 978-80-7007-403-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical theory * Czech Republic * Slovakia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227967

0487924 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kreuzzieger, Milan (ed.) - Lánský, Ondřej (ed.)
Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech.
[Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contexts.]
Praha: Filosofia, 2016. 366 s. Filosofie a sociální vědy, 56. ISBN 978-80-7007-470-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: civilizational analysis * Eurasia * modernity * multiple modernities * social change
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282531

0454699 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Vizuální kultura a interkulturní střetávání. Gottfried Lindauer mezi Maory a kolonizátory.
[Visual Culture and Intercultural Encounters. Gottfried Lindauer between the Māori and the Colonizers.]
Gottfried Lindauer, 1839-1936. Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Řevnice: Arbor vitae, 2015 - (Filip, R.; Musil, R.), s. 110-129. ISBN 978-80-7467-081-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: visual culture * intercultural encounters * colonization * Maori * painting
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255335