Kreuzzieger Milan

Publikace ASEP

RIV ID 3546799

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0497243 - FLÚ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Horáková, J. (ed.) - Kreuzzieger, Milan (ed.)
momentUM: umění a kosmopolitní modernita.
[momentUM of the cosmopolitan modernity.]
Brno: Spolek přátel Domu umění města Brna: Masarykova univerzita, 2018. 143 s. ISBN 978-80-210-8995-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modernity * cosmopolitanism * art * sociology * new media
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290666

0497247 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Horáková, J. - Kreuzzieger, Milan
momentUM kosmopolitní modernity.
[momentUM of the cosmopolitan modernity.]
momentUM: umění a kosmopolitní modernita. Brno: Spolek přátel Domu umění města Brna: Masarykova univerzita, 2018 - (Horáková, J.; Kreuzzieger, M.), s. 7-19. ISBN 978-80-210-8995-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modernity * cosmopolitanism * art * sociology * new media
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290667

0440620 - FLÚ 2015 AT cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Důstojnost člověka na počátku 21. století aneb lidská práva v roce nula.
[Human Dignity at the Beginning of the 21st Century.]
The dignity of man .... Wien: Ambra, 2014 - (Abdomerović, M.; Ecker, B.), s. 50-55. ISBN 978-3-99043-656-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: dignity * human rights * cross-cultural processes * cross-civilizational processes
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243723

0439079 - FLÚ 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Kosmopolitizace společnosti a transkulturní obrat.
[Cosmopolitization of society and cross-cultural turn.]
Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? PrahaBratislava: Filosofia, 2014 - (Dinuš, P.; Hohoš, L.; Hrubec, M.), s. 236-247. ISBN 978-80-7007-413-8; ISBN 978-80-224-1371-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical cosmopolitanism * cosmopolitization * cross-cultural turn * U. Beck
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242378

0503575 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Město a jeho veřejnosti: rekonstruktivní kritika Habermasova veřejného prostoru v prostředí globálních interakcí.
[Reconstructive criticism of Habermas’s public space in the milieu of global interactions.]
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 21-31. ISBN 978-80-88283-18-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: urban public space * monuments care * social inclusivness * participation * public art * public space
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295439

0487924 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kreuzzieger, Milan (ed.) - Lánský, Ondřej (ed.)
Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech.
[Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contexts.]
Praha: Filosofia, 2016. 366 s. Filosofie a sociální vědy, 56. ISBN 978-80-7007-470-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: civilizational analysis * Eurasia * modernity * multiple modernities * social change
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282531

0520749 - FLÚ 2020 CZ eng M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Visual Culture and Intercultural Encounters: Gottfried Lindauer between the Maori and the Colonizers.
Gottfried Lindauer, 1839-1926: Pilsen painter of the New Zealand Māori. Řevnice: Arbor vitae, 2015 - (Filip, A.; Musil, R.), s. 110-129. ISBN 978-80-7467-082-4; ISBN 978-80-88027-04-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: visual culture * intercultural encounters * colonization * Maori * painting
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305416

0454699 - FLÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Vizuální kultura a interkulturní střetávání. Gottfried Lindauer mezi Maory a kolonizátory.
[Visual Culture and Intercultural Encounters. Gottfried Lindauer between the Māori and the Colonizers.]
Gottfried Lindauer, 1839-1936. Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Řevnice: Arbor vitae, 2015 - (Filip, R.; Musil, R.), s. 110-129. ISBN 978-80-7467-081-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: visual culture * intercultural encounters * colonization * Maori * painting
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255335