Landa Ivan

Publikace ASEP

RIV ID 9474676          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0446172 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael - Landa, Ivan
Marxova filosofie. Úvodní slovo.
[Marx's Philosophy. Introduction.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 3 (2015), s. 323-324. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marx * the reception of Marxism * the real existing socialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248189

0490677 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan - Mervart, Jan
Formy pod napětím: Josef Zumr a dějiny české filosofie.
[Forms in Tension: Josef Zumr and the History of Czech Philosophy.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 11-23. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zumr * Platonism * Emancipation * Formalism * History of Czech Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284826

0487822 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
György Lukács, otázky marxistické ortodoxie a český marxismus.
[György Lukács, the Problem of Marxist Orthodoxy, and Czech Marxism.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 39-48. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lukács * Dialetical Method * Totality * Kosík * Sochor * Dubský
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282528

0490007 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
Hegelova metafyzika božího vtělení a její kritika.
[Hegel’s Metaphysics of God Incarnate and its Critique.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 53 (2017), s. 113-138. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hegel * D.F.Strauss * God * Incarnation * Metaphysics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.reflexe.cz/Reflexe_53/Hegelova_metafyzika_boziho_vteleni_a_jeji_kritika.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284814

0454830 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan
Idea univerzity. Fichte a Schleiermacher v dialogu.
[The Idea of University. Fichte and Schleiermacher in Dialogue.]
Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha: Filosofia, 2015 - (Chotaš, J.; Prázný, A.; Hejduk, T.), s. 51-68. ISBN 978-80-7007-419-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Idea of University * Bildung * Excellence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255465

0489329 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Landa, Ivan (ed.) - Mervart, Jan (ed.)
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace : studie Josefu Zumrovi.
[Imagination and Form: Between Aesthetic Formalism and the Philosophy of Emancipation.]
Praha: Filosofia, 2018. 413 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Josef Zumr * Aesthetic Formalism * Philosophy of Emancipation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283808

0468210 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan - Borecký, F.
Jubilant Ivan Dubský.
[The Jubilee of Ivan Dubský.]
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 973-976. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dubský * history of Marxism * culture * anthropology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266055

0467801 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
Karel Kosík a Pražské jaro.
[Karel Kosík and the Prague Spring.]
Listy. Roč. 46, č. 4 (2016), s. 81-87. ISSN 1210-1222
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Kosík * Prague Spring * 1968 * Social Revolution
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265841

0489330 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan
Kosík, Heidegger a praktický materialismus.
[Kosík, Heidegger, and Practical Materialism.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 177-210. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26686S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kosík * Heidegger * Patočka * Practical Materialism * Time * Labor
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284824

0447716 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
Marxova filosofická antropologie.
[Marx's Philosophical Anthropology.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 3 (2015), s. 339-355. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karl Marx * Ludwig Feuerbach * Ludwig Wittgenstein * human nature * anthropological difference * species being * life form * alienation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249481

0487820 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan - Mervart, Jan
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu.
[Tracing the Marxist Christian Dialogue.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 11-30. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dialogue * Marxism * Christianity * Czechoslovakia * 1960s
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282529

0481836 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Landa, Ivan - Mervart, Jan
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu.
[Tracing the Marxist-Christian Dialogue in Czechoslovakia.]
Praha: Filosofia, 2017. 491 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 14. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Christianity * Dialogue * Czechoslovakia * Bondy * Gardavský * Hejdánek * Machovec * Němec
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277361

0481835 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
Struktury významu. Karel Kosík a problém kultury.
[The Structures of Meaning. Karel Kosík and the Question of Culture.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 7-42. ISSN 1214-7249
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26686S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kosík * Lukács * Marx * Goldmann * Materialism * Politics * Culture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277360

0481833 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan
Teologie smrti Boha a marxistický ateismus.
[The Death-of-God Theology and Marxist Atheism.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 245-274. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Atheism * Death of God * Religion * Bonhoeffer * Altizer * Gardavský
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Theology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277298

0467802 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Těšínská, Emilie - Landa, Ivan - Drahoš, Jiří
Ernst Mach: pedagog a technik.
[Ernst Mach: Pedagogue and Technician.]
Československý časopis pro fyziku. Roč. 66, č. 3 (2016), s. 167-174. ISSN 0009-0700
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378114 ; RVO:67985858
Klíčová slova: Ernst Mach * pedagogy * experiments * general education * ballistics * Doppler principle
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UCHP-M)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265842