Lánský Ondřej

Publikace ASEP

RIV ID 6762190          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0487924 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kreuzzieger, Milan (ed.) - Lánský, Ondřej (ed.)
Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech.
[Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contexts.]
Praha: Filosofia, 2016. 366 s. Filosofie a sociální vědy, 56. ISBN 978-80-7007-470-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: civilizational analysis * Eurasia * modernity * multiple modernities * social change
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282531

0448012 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej
Ještě jednou proti sobectví a atomismu.
[Once Again Against Selfishness and Atomism.]
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu: polemika. Praha: Filosofia, 2015 - (Solík, M.), s. 55-82. Filosofie a sociální vědy, 52. ISBN 978-80-7007-431-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: M. Hrubec * liberalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249759

0454748 - FLU-F 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lánský, Ondřej
Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity.
[Must be liberalism rejected? On the one problem of modernity.]
Praha: Filosofia, 2015. 217 s. ISBN 978-80-7007-439-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: liberalism * modernity * philosophy of liberation * postcolonialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255398

Citace, recenze
Recenze:
Profant, Martin. Je třeba zavrhnout liberalismus?. .i.Filosofický časopis./i. 2016, Roč. 64, č. 2, s. 283-289. ISSN 0015-1831.

0500717 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lánský, Ondřej (ed.) - Sochor, L. (ed.)
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století.
[Materials for Elite Theory and Its Critique: From Classics to 1970s.]
Praha: Filosofia, 2018. 391 s. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293286

0500728 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej
Od hierarchie k rovnosti: význam teorie elit v 21. století.
[From Hierarchy to Equality: The Significance of Elite Theory in the 21st Century.]
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018 - (Lánský, O.; Sochor, L.), s. 21-63. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293287

0431104 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lánský, Ondřej
Postkolonialismus a dekolonizace. Základní vymezení a inspirace pro sociální vědy.
[Post-colonialism and Decolonization. Basic Specification and Inspiration for the Social Sciences.]
Sociální studia. Roč. 11, č. 1 (2014), s. 41-60. ISSN 1214-813X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: decolonial turn * labour * postcolonial theory * racism * Roma * social exclusion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235786

0484784 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej - Trčka, M.
Refeudalizace práva a práce. (Pozdně) kapitalistická dynamika proměny státu.
[Refeudalization of Law and Labour. (Late-)Capitalist Dynamics of the Transformation of State.]
Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017 - (Agha, P.), s. 131-151. ISBN 978-80-200-2681-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capitalism * labour * law * refeudalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279928