Lánský Ondřej

Publikace ASEP

RIV ID 6762190          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0439075 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Havránek, V. (ed.) - Lánský, Ondřej (ed.)
Postkoloniální myšlení 4.
[Postcolonial Thought 4th.]
Praha: Tranzit.cz, 2013. 253 s. Navigace, 12. ISBN 978-80-87259-24-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: colonialism * postcolonialism * globalization * ethnicity * identity * otherness (philosophy)
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242377

Citace, recenze
Recenze:
VOPAT, Zdeněk. Havránek, V., Lánský, O.: Postkoloniální myšlení IV. .i.Studia politica slovaca./i. 2014, Roč. 7, č. 2, s. 94-96. ISSN 1337-8163.

0440525 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hrubec, Marek - Suša, Oleg - Kreuzzieger, Milan - Dunaj, L. - Lánský, Ondřej - Uhde, Zuzana - Pullmann, M. - Štěch, Ondřej - Cviklová, L. - Gümplová, Petra - Vochocová, L. - Hauser, Michael - Hohoš, L. - Krochmalný, O. - Siostrzonek, P.
Kritická teorie společnosti. Český kontext.
[Critical Social Theory. The Czech Context.]
Praha: Filosofia, 2013. 715 s. Filosofie a sociální vědy, 50. ISBN 978-80-7007-403-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Frankfurt School * Czech
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243634

Citace, recenze
Recenze:
SOLÍK, Martin. Pražská škola kritickej teórie a problém globálneho uznania. .i.Filosofický časopis./i. 2014, Roč. 62, č. 4, s. 621-625. ISSN 0015-1831. [HODNOCENÍ]
JANEBOVÁ, Radka. "Pražská škola kritické teorie" nastiňuje vize budoucího zkoumání společnosti. .i.Gender, rovné příležitosti, výzkum./i. 2014, Roč. 15, č. 2, s. 116-119. ISSN 1213-0028. [HODNOCENÍ]
HORYNA, B. Mezi globalizací a glokalizací: zakladatelská kniha pražské kritické teorie společnosti. .i.A2./i. 2014, Roč. 10, č. 13, s. 29. ISSN 1803-6635. [HODNOCENÍ]

0487924 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kreuzzieger, Milan (ed.) - Lánský, Ondřej (ed.)
Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech.
[Modernity/Modernities in the Eurasian Cultural and Civilizational Contexts.]
Praha: Filosofia, 2016. 366 s. Filosofie a sociální vědy, 56. ISBN 978-80-7007-470-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: civilizational analysis * Eurasia * modernity * multiple modernities * social change
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282531

0448012 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej
Ještě jednou proti sobectví a atomismu.
[Once Again Against Selfishness and Atomism.]
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu: polemika. Praha: Filosofia, 2015 - (Solík, M.), s. 55-82. Filosofie a sociální vědy, 52. ISBN 978-80-7007-431-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: M. Hrubec * liberalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249759

0421727 - FLU-F 2014 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Lánský, Ondřej
Ještě jednou proti sobectví a atomismu. K Hrubcově kritice liberalismu.
[Once Again Against Selfishness and Atomism. A Contribution to the Hrubec's Critique of Liberalism.]
Studia politica slovaca. Roč. 6, č. 13 (2013), s. 83-97 ISSN 1337-8163
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: M. Hrubec * liberalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228011

0454748 - FLU-F 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lánský, Ondřej
Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity.
[Must be liberalism rejected? On the one problem of modernity.]
Praha: Filosofia, 2015. 217 s. ISBN 978-80-7007-439-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: liberalism * modernity * philosophy of liberation * postcolonialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255398

Citace, recenze
Recenze:
Profant, Martin. Je třeba zavrhnout liberalismus?. .i.Filosofický časopis./i. 2016, Roč. 64, č. 2, s. 283-289. ISSN 0015-1831.

0421724 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej
Kolonialismus a postkolonialismus.
[Colonialism and Postcolonialism.]
Kritická teorie společnosti: Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 199-232. Filosofie a sociální vědy, 50. ISBN 978-80-7007-403-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical theory * colonialism * postcolonialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228026

0431104 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lánský, Ondřej
Postkolonialismus a dekolonizace. Základní vymezení a inspirace pro sociální vědy.
[Post-colonialism and Decolonization. Basic Specification and Inspiration for the Social Sciences.]
Sociální studia. Roč. 11, č. 1 (2014), s. 41-60 ISSN 1214-813X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: decolonial turn * labour * postcolonial theory * racism * Roma * social exclusion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235786

0439077 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej - Havránek, V.
Předmluva.
[Introduction.]
Postkoloniální myšlení 4. Praha: Tranzit.cz, 2013 - (Havránek, V.; Lánský, O.), s. 25-32. ISBN 978-80-87259-24-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: colonialism * postcolonialism * globalization * ethnicity * identity * otherness (philosophy)
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242408

0484784 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej - Trčka, M.
Refeudalizace práva a práce. (Pozdně) kapitalistická dynamika proměny státu.
[Refeudalization of Law and Labour. (Late-)Capitalist Dynamics of the Transformation of State.]
Budoucnost státu?. Praha: Academia, 2017 - (Agha, P.), s. 131-151. ISBN 978-80-200-2681-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capitalism * labour * law * refeudalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279928