Kohák Erazim

Publikace ASEP , Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 18.02.2020 v 18:02:26

0459602 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kohák, Erazim
Filosofie morálního lidství.
[Philosophy of moral humanity.]
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 273-282. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: essay * moral humanity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259793

0428225 - FLÚ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kohák, Erazim
Profesoru Ladislavu Tondlovi.
[For prof. Tondl on his birthday.]
Teorie vědy. Roč. 36, Suppl. (2014), s. 275-283. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233639