Kohák Erazim

Publikace ASEP

RIV ID 8061580     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0429297 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hála, Vlastimil - Kohák, Erazim - Kolářský, Rudolf - Palovičová, Z. - Smreková, D.
Morální odpovědnost a její aspekty.
[Moral responsibility and its aspects.]
Praha: Filosofia, 2013. 163 s. Filosofie a sociální vědy, 47. ISBN 978-80-7007-412-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Good and evil * responsibility * ethics * environment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234779

0421479 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Kohák, Erazim
Česká filosofie z druhé strany Šumavy.
[Czech Philosophy rom the Other Side of Šumava.]
Filosofie v podzemí - filosofie v zázemí : podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Praha: FF UK, Nomáda, 2013 - (Bendová, M.; Borovanská, J.; Vejvodová, D.), s. 242-248. ISBN 978-80-7308-455-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Communist coup * dissent
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227856

0421476 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kohák, Erazim
Evropa: pohled z výšin čistého rozumu.
[Europe: A view from the Heights of Pure Reason.]
K ustavení Evropy. Praha: Filosofia, 2013 - (Habermas, J.), s. 187-196. Filosofie a sociální vědy, 45. ISBN 978-80-7007-391-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. Habermas * nationalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227854

0459602 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kohák, Erazim
Filosofie morálního lidství.
[Philosophy of moral humanity.]
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 273-282 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: essay * moral humanity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259793

0430995 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kohák, Erazim
Jak vstupuje dobro do světa? Desatero vykročení.
[How good comes into the world? Ten notes.]
Morální odpovědnost a její aspekty. Praha: Filosofia, 2013 - (Hála, V.; Kohák, E.; Kolářský, R.; Palovičová, Z.; Smreková, D.), s. 13-27. Edice filosofie a sociální vědy, 47. ISBN 978-80-7007-412-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: value * experience
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236337

0421466 - FLU-F 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kohák, Erazim
Počet našich let.
[The Number of our Years.]
Filosofický časopis. Roč. 61, č. 3 (2013), s. 398-414 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Husserl * phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227789

0428225 - FLU-F 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kohák, Erazim
Profesoru Ladislavu Tondlovi.
[For prof. Tondl on his birthday.]
Teorie vědy. Roč. 36, Suppl. (2014), s. 275-283 ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233639

0421477 - FLU-F 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
Kohák, Erazim
Vzpomínky z počátků polistopadového věku.
[Reminiscences of the beginnings of the post-Communist era.]
Filosofie v podzemí - filosofie v zázemí : podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Praha: FF UK, Nomáda, 2013 - (Bendová, M.; Borovanská, J.; Vejvodová, D.), s. 370-377. ISBN 978-80-7308-455-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * November 1989
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227855