z

Svoboda Jan

Publikace ASEP

RIV ID 3020800     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0455919 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Alexis de Tocqueville. Demokracie v Americe jako předobraz nové společnosti (s poukazem na recepci v českém myšlení – T. G. Masaryk, Lev Thun).
[Alexis de Tocqueville. Democracy in America as Model of New Society (and Its Influence on Some Aspects of Czech Philosophy – T. G. Masaryk, Lev Thun).]
AUSPICIA. Roč. 12, 3/4 (2015), s. 171-185. ISSN 1214-4967
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Alexis de Tocqueville * democracy in America * French Revolution * manners * equality * democratic despotism * new religion * T. G. Masaryk * Lev Thun
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256517

0431063 - FLU-F 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Crisis of Modern Man and Perspective of Eternity in Light of T. G. Masaryk's Thinking.
AUSPICIA. Roč. 11, č. 2 (2014), s. 130-135. ISSN 1214-4967
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: T.G. Masaryk's thinking * crisis of modern man * perspective of eternity * new religion * human rights
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235710

0486829 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svoboda, Jan (ed.) - Prázný, A. (ed.)
Česká otázka a dnešní doba.
[The Czech Question and Modern Times.]
Praha: Filosofia, 2017. 629 s. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk's work The Czech Question * present time * individuality and order * humanism * domocracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281545

0443742 - FLU-F 2016 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Das Problem der Nachhaltigkeit der Demokratie in Kontext plötzlicher zivilisatorischer Veränderungen.
[Problem of Sustainability of Democracy in Context of Abrupt Civilization Changes.]
AUSPICIA. Roč. 12, č. 1 (2015), s. 11-16. ISSN 1214-4967
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: forms of democracy * reductional comprehension * social structures * predisposition to changes * intercultural communication * interconnection of global problems
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Auspicia-1.2015.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246411

0486828 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svoboda, Jan
Ideová východiska Masarykovy České otázky a jejich aktualizace.
[The Idea Origins of Masaryk’s Czech Questions and their Actualization.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 289-313. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk’s original ideological sources * Plato * traditional positivism * Masaryk’s realism * “real ethic” * positive practice
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281543

0443737 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Konkrétná logika - ideové vlivy a proměny v souvislosti s vývojem Masarykovy filosofie.
[Concrete logic – the influences of ideas and transformations in connection with the development of Masaryk's philosophy.]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 1 (2015), s. 17-29. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk's realism * clasification and system of science * scientific metaphysics * sense and value
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246409

0476084 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svoboda, Jan
Masarykův realismus a filosofie pozitivizmu.
[Masaryk's Realism and Philosophy of Positivism.]
Praha: Filosofia, 2017. 319 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 13. ISBN 978-80-7007-484-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk's realism * philosophy of positivism * classification and the system of sciences * scientific metaphysics * sense and value
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272638

Citace, recenze
Recenze:
ZUMR, Josef. Nová kniha o Masarykově filosofii. Filosofický časopis. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 809-810 ISSN 0015-1831

0496929 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Moderna a transcendence ve světle Masarykova realismu.
[Modernity and Transcendence in the Light of Masaryk’s Realism.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 5 (2018), s. 679-697. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modernism * transcendence * the crisis of modern man * science and faith * ’scientific’ metaphysics * realism as ‘direction and method’ * anthropology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289808

0483943 - FLU-F 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan - Svoboda, Jan
The Platonic Receptacle (Hypodoché), Whitehead’s Philosophy, and Genome Evolution.
Viruses. Roč. 9, č. 12 (2017), s. 1-3, č. článku 381. ISSN 1999-4915
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378050
Klíčová slova: Platonic receptacle * Whitehead’s argument * realization of ideas * present day genetics * genetic code * evolution changes
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; EB - Genetika a molekulární biologie (UMG-J)
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; Virology (UMG-J)
Impakt faktor: 3.761, rok: 2017
http://www.mdpi.com/1999-4915/9/12/381
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279117

0486827 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Svoboda, Jan - Prázný, A.
Úvod.
[Preface.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 17-30. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Czech Question and Modern Times * Masaryk’s legacy * contemporary relevance
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281542

0483436 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Whiteheadova interpretace Platónovy “schránky” a paralely s pojmem “nadčasové skutečnosti”.
[Whitehead's interpretation of Plato's “receptacle” and the parallels with the concept of “eternal objects”.]
Studia philosophica. Roč. 64, č. 2 (2017), s. 21-42. ISSN 1803-7445
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Platonian “receptacle” (hypodoché) * process and reality * Whitehead's “eternal objects” * concretism * General Systems Theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137299
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278749