Nodl Martin

Publikace ASEP

RIV ID 1048651

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 46

0467034 - FLÚ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bláhová, M. - Lukšová, Z. - Nodl, Martin
Karel IV. v soudobých kronikách.
[Charles IV in Contemporary Chronicles.]
Praha: Argo, 2016. 270 s. ISBN 978-80-257-1849-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV * Chronicles * Last Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266047

0432858 - HÚ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bláhová, M. - Benešovská, Klára - Blechová-Čelebić, Lenka - Bobková, L. - Bravermanová, M. - Doležalová, Eva - Dubec, I. - Dvořáčková-Malá, Dana - Matějková, J. - Frolík, Jan - Havel, D. - Hlaváčková, H. - Chotěbor, P. - Košátková, A. - Mašková, Pavlína - Maráz, K. - Nodl, Martin - Panušková, Lenka - Semotanová, Eva - Sládková (Telnarová), K. - Stanovská, S. - Šimůnek, Robert - Rajterová, P. - Razim, J. - Říhová, M. - Všetečková, Zuzana - Zelenka, Jan - Žalud, Z. - Žemlička, Josef
Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku.
[Přemyslid Court: The Life of Dukes, Kings and Knights in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Historický ústav, 2014. 626 s. ISBN 978-80-7422-276-4; ISBN 978-80-7286-230-6
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955 ; RVO:67985912 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Přemyslid court * courtly culture * medieval thought * lyric and epic production * everyday life * ceremonial
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237210

Citace, recenze▾
Recenze:
Beran, Z. [Recenze]. .i.Český časopis historický./i. 2015, Roč. 113, č. 1, s. 169-172. ISSN 0862-6111. [HODNOCENÍ]

0467035 - FLÚ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bracha, K. (ed.) - Nodl, Martin (ed.)
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku.
[Polish-Czech Preachers' Relations in the Middle Ages.]
Praha: Filosofia, 2016. 150 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 16. ISBN 978-80-7007-451-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Preaching * Poland * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265187

0467037 - FLÚ 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Bracha, K. - Nodl, Martin
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku: úvodní zamyšlení.
[Polish-Czech Preachers' Relations in the Middle Ages: Introduction.]
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. Praha: Filosofia, 2016 - (Bracha, K.; Nodl, M.), s. 7-10. Colloquia mediaevalia Pragensia, 16. ISBN 978-80-7007-451-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Preaching * Poland * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265189

0438064 - FLÚ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína - Klápště, Jan - Kovář, M. - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Rychterová, Pavlína - Sommer, Petr - Soukup, Pavel - Wihoda, M. - Žemlička, Josef - Žůrek, Václav - Nodl, Martin (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Jeden den ve středověku.
[One day in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Middle Ages * mediaeval society * short term history * reconstructions probe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241574

0497801 - FLÚ 2019 PL pol, cze B - Monografie kniha jako celek
Kras, P. (ed.) - Nodl, Martin (ed.)
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo.
[Jan Hus: Life, thoughts, heritage.]
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017. 337 s. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * historiography * religious practice
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290289

0434159 - FLÚ 2015 CZ cze, pol B - Monografie kniha jako celek
Kras, P. (ed.) - Nodl, Martin (ed.)
Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje.
[Marriage in the Late Middle Ages. Rituals and Customs.]
Praha: Filosofia, 2014. 306 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 14. ISBN 978-80-7007-365-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: marriage * rituals * customs * medieval society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238294

0438665 - FLÚ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Kras, P. - Nodl, Martin
Úvodní zamyšlení. Manželství v pozdním středověku.
[Introductory Thoughts. Marriage in the Late Middle Ages.]
Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje. Praha: Filosofia, 2014 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 7-11. Colloquia mediaevalia Pragensia, 14. ISBN 978-80-7007-365-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: marriage * medieval church * culture history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242049

0497798 - FLÚ 2019 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Kras, P. - Nodl, Martin
Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa - próba bilansu.
[Between authority and obedience: ecclesiology versus religious practice.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 13-52. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * church history * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290286

0453867 - FLÚ 2016 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Clandestinum matrimonium.
[Secret marriage.]
Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014). Warszawa-Poznań: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2015 - (Rutkowska, G.; Gąsiorowski, A.), s. 370-381. ISBN 978-83-63352-47-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: marriage * medieval church * ritual
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254645

0497808 - FLÚ 2019 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Corporative Interests Versus Nationalism: Prague University at the Turn of the 15th Century.
Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe. Leiden: Brill, 2018 - (Pleszczyński, A.; Sobiesiak, J.; Tomaszek, M.; Tyszka, P.), s. 335-363. Explorations in Medieval Culture, 8. ISBN 978-90-04-35247-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague University * Middle Ages * Nationalism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290292

0520736 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Člověčenství v českých středověkých městech.
[Serfdom in Bohemian Medieval Towns.]
Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018 - (Chládek, O.; Petráček, T.; Síč, J.; Stachurová Kucrová, V.), s. 715-723. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, XXXII. ISBN 978-80-7422-629-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Serfdom * Medieval Town * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305406

0483616 - FLÚ 2018 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin
Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen.
[The Decree of Kutna Hora 1409. From Concord to the Conflict of the Prague University Nations.]
Köln: Bohlau, 2017. 404 s. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 51. ISBN 978-3-412-50565-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: the Kutná Hora Decree * Czech Reform movement * Prague University * Prague * colleges
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279005

Citace, recenze▾
Recenze:
KRZENCK, Thomas. Český časopis historický. roč. 115, č. 4, 2017. S. 1125-1129. ISSN 0862-6111

0483635 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Doslov. Živá a mrtvá minulost Františka Grause.
[Epilogue. The living and dead past of František Graus.]
Živá minulost: středověké tradice a představy o středověku. Praha: Argo, 2017, s. 408-417. Historické myšlení, 48. ISBN 978-80-257-2015-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: František Graus * medieval traditions * middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279022

0467044 - FLÚ 2017 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Geneza czeskiej reformacji.
[Genesis of the Czech Reformation.]
Studia z dziejów średniowiecza. -, č. 20 (2016), s. 59-84. ISSN 2084-4492
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Reformation * Hussite Revolution * Czech Lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266050

0467039 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Husitská právní kultura: úvodní zamyšlení.
[Hussite Legal Culture: Introducton.]
Právní kultura ve středověku. Praha: Filosofia, 2016 - (Nodl, M.; Węcowski, P.), s. 7-12. Colloquia mediaevalia Pragensia, 17. ISBN 978-80-7007-450-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussite revolution * Legal Culture * John of Jessenic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265226

0438573 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Husitská univerzita.
[The Hussite University.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 71-83. ISBN 978-80-7422-277-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Reformation * University * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241995

0438662 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
In facie ecclesiae.
[In front of the church.]
Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje. Praha: Filosofia, 2014 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 53-61. Colloquia mediaevalia Pragensia, 14. ISBN 978-80-7007-365-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: marriage * divorce * medieval church
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242078

0467053 - FLÚ 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Jan Hus a pražská univerzita.
[John Hus and Prague University.]
Jan Hus Życie i dzieło W 600 rocznicę śmierci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - (Paner, A.; Hintz, M.), s. 73-83. ISBN 978-83-7865-405-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * Prague * University
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266069

0470882 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Kalich v paměti Jednoty bratrské.
[The chalice in memory of the Unity of Brethren.]
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofia, 2016 - (Halama, O.; Soukup, P.), s. 201-214. ISBN 978-80-7007-474-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Memory * Unity of Brethren * Utraquism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268436

0467046 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Karel IV. obnovitel a zakladatel.
[Charles IV restorer and founder.]
Karel IV. v soudobých kronikách. Praha: Argo, 2016 - (Bláhová, M.; Lukšová, Z.; Nodl, M.), s. 13-29. ISBN 978-80-257-1849-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV * Czech Lands * representation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266048

0483612 - FLÚ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Kolik je Husa v Lutherovi.
[How much is John Hus in Martin Luther.]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 9 (2017), s. 10-13. ISSN 0418-5129
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * Martin Luther * Reformation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279003

0501131 - FLÚ 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
[Confessionalization and Religious (In)tolerance in Prague in the Second Half of the 15th Century.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 286-309. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Confession * Hussite Revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4348
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294746

0438668 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Královské svatby a rozvody.
[Royal weddings and divorces.]
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo, 2014 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 69-119. ISBN 978-80-257-0589-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: marriage * divorce * medieval ritual
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242050

0468226 - FLÚ 2018 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Král požádaný. Symbolická komunikace Zikmunda Korybutovič.
[The King Requested. Symbolic Communication of Sigismund Korybut.]
Od symbolu k slovu: podoby stredovekej komunikácie. Bratislava: Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016 - (Hlavačková, H.), s. 193-213. ISBN 978-80-224-1537-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Sigismund Korybut * Husitte Revolution * Czech Lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271267

0438663 - FLÚ 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.) - Węcowski, P. (ed.)
Memoria et damnatio memoriae ve středověku.
[Memoria et Damnatio Memoriae in the Middle Ages.]
Praha: Filosofia, 2014. 178 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 15. ISBN 978-80-7007-415-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: culture history * memory * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242079

0438664 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Memoria et damnatio memoriae ve středověku.
[Memoria et Damnatio Memoriae in the Middle Ages.]
Memoria et damnatio memoriae ve středověku. Praha: Filosofia, 2014 - (Nodl, M.; Węcowski, P.), s. 7-13. Colloquia mediaevalia Pragensia, 15. ISBN 978-80-7007-415-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: culture history * memory * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242080

0497799 - FLÚ 2019 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Mezi autoritou a poslušností: eklesiologie versus praktické náboženství.
[Between authority and obedience: ecclesiology versus religious practice.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 111-127. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * ecclesiology * religious practice
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290287

0467041 - FLÚ 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Moře očima suchozemců.
[Sea eyes of landsmen.]
W epoce żaglowców: morze od Antyku do XVIII wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - (Możejko, A.; Bojaruniec-Król, E.), s. 98-105. ISBN 978-83-7865-349-3; ISBN 978-83-61077-57-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: sea * traveling * Czech writers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266049

0497810 - FLÚ 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Náboženská tolerance z nutnosti v jagellonských monarchiích: Čechy a Polsko.
[Religious Tolerance “Perforce” in Jagiellonian Monarchies: Bohemia and Poland.]
Jagiellonowie i ich swiat: centrum i peryferie w systemie wladzy Jagiellonow. Krakow: Towarzysztwo Naukowe Societas Vistulana, 2018 - (Czwojdrak, B.; Sperka, J.; Węcowski, P.), s. 199-210. ISBN 978-83-65548-30-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: religious tolerance * Poland * Hussite Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290293

0497804 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Na hradech a v podhradí: vnímání dětství ve středověku a jeho proměny.
[In castles and under the castles: perception of childhood in the Middle Ages and its transformation.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 107-112. ISBN 978-80-200-2779-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV * childhood * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290291

0483628 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Praga mater arcium. Translacio studii a pražská univerzita.
[Praga mater arcium. Translacio studii and Prague University.]
Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 119-133. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * Prague * medieval education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279007

0467036 - FLÚ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.) - Węcowski, P. (ed.)
Právní kultura ve středověku.
[Legal Culture of the Middle Ages.]
Praha: Filosofia, 2016. 226 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 17. ISBN 978-80-7007-450-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Legal Culture * Medieval State * Hussite revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265188

0438667 - FLÚ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin - Šmahel, František
Předmluva.
[Introduction.]
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo, 2014 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 11-13. ISBN 978-80-257-0589-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ceremony * ritual * Late Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242082

0497802 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Puri Bohemi Jeronýma Pražského: k podobám českého národního vědomí a nacionalismu.
[Puri Bohemi of Jerome of Prague: On the Forms of Czech National Awareness and Nationalism.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 35-47. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * nationalism * university
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290290

0438666 - FLÚ 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.) - Šmahel, František (ed.)
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku.
[Celebrations, ceremonies and rituals in the late Middle Ages.]
Praha: Argo, 2014. 467 s. ISBN 978-80-257-0589-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: celebrations * ceremonies * rituals * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242081

0470887 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Sny českého středověku a sen Karla IV.
[Czech medieval dreams and dream of Charles IV.]
Sny mezi obrazem a textem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Borovský, T.; Nokkala Miltová, R.), s. 28-38. ISBN 978-80-7422-511-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV. * dreams * Late Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268437

0434005 - FLÚ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Stáří a středověk.
[Old Age and Middle Ages.]
Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha: Lidové noviny, 2014 - (Dvořáčková-Malá, D.; Zelenka, J.), s. 359-362. ISBN 978-80-7422-276-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * aging * social history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238152

0483620 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.)
Středověká univerzitní vzdělanost.
[Medieval university education.]
Praha: Filosofia, 2017. 217 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * University * Jerome of Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279006

0451356 - FLÚ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin
Středověk v nás.
[Middle Ages Inside.]
Praha: Argo, 2015. 311 s. Každodenní život, 66. ISBN 978-80-257-1576-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * modernity * cultural anthropology * social history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252531

Citace, recenze▾
Citace:
TOMÍČEK, David. Water, Environment, and Dietetic Rules in Bohemian Sources of the Early Modern Times: Explorations of Textual Presentations of Filth and Water. CLASSEN, Albrecht and Marilyn SANDIDGE (eds.). Bodily and Spiritual Hygiene in Medieval and Early Modern Literature: Explorations of Textual Presentations of Filth and Water. Berlin; Boston: De Gruyter, 2017, s. 445. ISBN 978-3-11-052329-4

Recenze:
ŠMAHEL, František. Český časopis historický. 2016, roč. 114, č. 1, s. 159-160. ISSN 0862-6111
DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana. Mediaevalia Historica Bohemica. 2016, roč. 19, č. 1, s. 165-169. ISSN 0862-979X
ANTONÍN MALANÍKOVÁ, Michaela. Dějiny a současnost. 2016, č. 38, s. 49. ISSN 0418-5129

0468032 - FLÚ 2017 RIV BE eng M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
The Hussites and the Bohemian Reformation.
From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620). Turnhout: Brepols Publishers, 2016 - (Horníčková, K.; Šroněk, M.), s. 17-46. Medieval Church Studies (MCS), 33. ISBN 978-2-503-54805-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemian Reformation * Hussites * Utraquism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267039

Citace, recenze▾
Recenze:
FUDGE, Thomas. Sehepunkte. 2017, č. roč. 17, č. 10 [online]. [Citováno 2020-02-10]. Dostupné z: http://www.sehepunkte.de/2017/10/30150.html
PERETT, Marcela. The Medieval Review. 2018. 22.05.2018 [online]. [Citováno 2020-02-10]. Dostupné z: https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/24903

0483636 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Uprázdněný polský trůn a jeho cizí dědicové. Legitimizace vlády Ludvíka z Anjou a Vladislava Jagellonského.
[The empty Polish throne and its foreign heirs. The legitimation of the government of Louis of Anjou and Vladislav Jagello.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 172-195. ISBN 978-80-200-2738-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Royal Power * Kingdom * Legitimacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279743

0483630 - FLÚ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Úvodní zamyšlení. Středověká univerzitní vzdělanost.
[Initial reflection. Medieval university education.]
Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 7-10. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * Prague * medieval education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279009

0438587 - FLÚ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Volba rektora pražského vysokého učení.
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 165-177. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: University * John Hus * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242007

0434006 - FLÚ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin - Dvořáčková-Malá, Dana
Zásnuby a svatby.
[Engagement and Wedding.]
Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku. Praha: Lidové noviny, 2014 - (Dvořáčková-Malá, D.; Zelenka, J.), s. 439-441. ISBN 978-80-7422-276-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: marriage * divorce * medieval ritual
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238155

0438588 - FLÚ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Sommer, Petr - Nodl, Martin
Jeden den ve středověku jako výzkumný úkol.
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 7-8. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: culture history * Middle Ages * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242008