z

Žemlička Josef

Publikace ASEP

RIV ID 2329514     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0438064 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína - Klápště, Jan - Kovář, M. - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Rychterová, Pavlína - Sommer, Petr - Soukup, Pavel - Wihoda, M. - Žemlička, Josef - Žůrek, Václav - Nodl, Martin (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Jeden den ve středověku.
[One day in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Middle Ages * mediaeval society * short term history * reconstructions probe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241574

0486418 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Kovář, Miroslav - Žemlička, Josef
Zpráva o probíhajícím průzkumu kláštera minoritů v Litoměřicích a jeho předběžných výsledcích.
[Report of the ongoing research of the minorite monastery in Litomerice and its preliminary results.]
Porta Bohemica: sborník historických prací 8. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2017, s. 225-238. ISBN 978-80-904381-7-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: minorites * middle ages * Litoměřice * monastery * church * nave
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282314

0438595 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Žemlička, Josef
Dva dny ve městě, a bez úhony.
[Two days in the town, and out of accident.]
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 9-27. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Age * town * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242014

0438061 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Žemlička, Josef - Sommer, Petr
Počátky českého státu christianizační optikou.
[The Beginnings of the Czech State by way of optics of the Christianisation.]
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 17-21. ISBN 978-80-7035-550-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Benedictins * Middle Ages * medieval State * Christianisation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241557

0463964 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Žemlička, Josef - Sommer, Petr
The Beginnings of the Bohemian State from the Perspective of Christianization.
Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300. Prague: The National Gallery in Prague, 2015, s. 17-21. ISBN 978-80-7035-592-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Benedictins * monastic culture * Beginning Czech State * christianisation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265002