z

Sommer Petr

Publikace ASEP

RIV ID 3156591     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0438064 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína - Klápště, Jan - Kovář, M. - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Rychterová, Pavlína - Sommer, Petr - Soukup, Pavel - Wihoda, M. - Žemlička, Josef - Žůrek, Václav - Nodl, Martin (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Jeden den ve středověku.
[One day in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Middle Ages * mediaeval society * short term history * reconstructions probe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241574

0467913 - FLU-F 2017 CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Doležalová, Eva (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou: věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu.
[Medieval kaleidoscope for the man with a pointer: dedicated to František Šmahel on his anniversary.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 733 s. ISBN 978-80-7422-355-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * Central Europe * medieval sources
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266044

0463966 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan - Sommer, Petr
Life in a Benedictine Monastery – Architectural Form and Daily Rhythm of Life.
Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300. Prague: The National Gallery in Prague, 2015, s. 89-111. ISBN 978-80-7035-592-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: monastery * monastic life * norms and rule * ideal monastery
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265006

0438063 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Foltýn, Dušan - Sommer, Petr
Život v benediktinském klášteře. Stavební podoba a každodenní rytmus.
[Life in the Benedictine Monastery. Form of the Buildings and quotidian Rhythm.]
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 89-111. ISBN 978-80-7035-550-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Benedictins * monastery * daily schedule
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241558

0438551 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fülöp, A. - Koppány, A. - Mudra, A. - Pankiewicz, A. - Ritoók, A. - Třeštíková, A. - Volrábová, A. - Wyrwa, A. M. - Fülöppné Romhányi, B. - Guldan-Klamecka, B. - Foltýn, Dušan - Nowacki, D. - Stehlíková, D. - Kiss, E. - Tichomirovová, E. - Sitar, G. - Westermann-Angerhausen, H. - Hlobil, I. - Metje, I. - Siede, I. - Klípa, J. - Vepřeková, J. - Košta, J. - Křečková, J. - Maříková Kubková, J. - Royt, J. - Chlustiková, K. - Nováček, K. - Polanský, L. - Schenker, L. - Šturc, L. - Bravermanová, M. - Beer, M. - Kramp, M. - Ottová, M. - Patrný, M. - Stříbrný, M. - Samuel, M. - Profantová, N. - Černý, P. - Čech, P. - Erhart, P. - Chotěbor, P. - Kubín, P. - Oulíková, P. - Přibyl, P. - Sommer, Petr - Šámal, P. - Zelenková, P. - Modráková, R. - Hladík, T. - Mende, U. - Brych, V. - Kubík, V. - Vlnas, V. - Wanko, W. - Novotná, Z.
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300.
[Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800-1300.]
Praha: Národní galerie v Praze, 2014. 491 s. ISBN 978-80-7035-550-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Benedictins * Central Europe * High Middle Ages * Early Middle Ages * Visual Art
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241910

0503641 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Novotný, Robert (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Centrum medievistických studií 2008–2018.
[Centre for Medieval Studies 2008-2018.]
Praha: Filosofia, 2018. 93 s. ISBN 978-80-7007-545-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Centre for Medieval Studies * medieval studies * retrospective publication
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295454

0453984 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Sommer, Petr
I byl svatý opat Prokop, rodem Čech.
[It was abbot Procopius, Czech of origin.]
Střední Čechy, kolébka národních patronů: sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop. Kladno: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 2015 - (Sláma, J.), s. 143-168, 198-200. ISBN 978-80-904728-9-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: monastery * Benedictins * abbot * patron saint * christianisation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254707

0438588 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Sommer, Petr - Nodl, Martin
Jeden den ve středověku jako výzkumný úkol.
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 7-8. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: culture history * Middle Ages * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242008

0499398 - FLU-F 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sommer, Petr
Moderní technologie a historická metoda.
[Modern technology and historical method.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Vol. 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 9-14. ISBN 978-80-7464-353-8.
[X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: methods * computer * history * sources
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291610

0498386 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Sommer, Petr
Sázavská ikonografická drolerie.
[Iconographic drollery from Sázava.]
Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 32-35. ISBN 978-80-246-2513-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: archaeology * history of arts * interdisciplinarity * interpretation of sources
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290762

0463965 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Sommer, Petr
St. Benedict.
Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300. Prague: The National Gallery in Prague, 2015, s. 63-73. ISBN 978-80-7035-592-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Beginning of Benedictins * St. Benedict * Legends and Reality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265004

0438062 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Sommer, Petr
Svatý Benedikt.
[St. Benedict.]
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 63-74. ISBN 978-80-7035-550-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Benedict of Nursia * The Benedictins * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241556

0457727 - FLU-F 2016 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Vlnas, V. - Klípa, J. - Třeštíková, A. - Volrábová, A. - Přibyl, P. - Zelenková, P. - Hladík, T. - Novotná, Z. - Fülöp, A. - Koppány, A. - Mudra, A. - Pankiewicz, A. - Ritoók, A. - Wyrwa, A. M. - Fülöppné Romhányi, B. - Guldan-Klamecka, B. - Foltýn, Dušan - Nowacki, D. - Stehlíková, D. - Kiss, E. - Tichomirovová, E. - Sitar, G. - Westermann-Angerhausen, H. - Hlobil, I. - Metje, I. - Siede, I. - Vepřeková, J. - Košta, J. - Křečková, J. - Maříková Kubková, J. - Royt, J. - Chlustiková, K. - Nováček, K. - Polanský, L. - Schenker, L. - Šturc, L. - Bravermanová, M. - Beer, M. - Kramp, M. - Ottová, M. - Patrný, M. - Stříbrný, M. - Samuel, M. - Profantová, N. - Černý, P. - Erhart, P. - Čech, P. - Chotěbor, P. - Kubín, P. - Oulíková, P. - Sommer, Petr - Šámal, P. - Modráková, R. - Brych, V. - Kubík, V. - Wanko, W.
Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300.
Praha: Národní galerie v Praze, Filosofický ústav AV ČR v Praze, v. v. i, 2015. 491 s. ISBN 978-80-7035-592-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Benedictines * Central Europe * Early Middle Ages * High Middle Ages * Visual Art
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258111

0438061 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Žemlička, Josef - Sommer, Petr
Počátky českého státu christianizační optikou.
[The Beginnings of the Czech State by way of optics of the Christianisation.]
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 17-21. ISBN 978-80-7035-550-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Benedictins * Middle Ages * medieval State * Christianisation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241557

0463964 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Žemlička, Josef - Sommer, Petr
The Beginnings of the Bohemian State from the Perspective of Christianization.
Open the Gates of Paradise. The Benedictins in the Heart of Europe 800–1300. Prague: The National Gallery in Prague, 2015, s. 17-21. ISBN 978-80-7035-592-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Benedictins * monastic culture * Beginning Czech State * christianisation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265002