Kocánová Barbora

Publikace ASEP

RIV ID 3027082          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0448429 - FLU-F 2016 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Kocánová, Barbora
Alles hängt vom Wetter ab: die Voraussage der Witterung in lateinischen Quellen des Mittelalters.
[Everything Depends on the Weather: Weather Forecasting in Latin Medieval Texts.]
Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. Stuttgart: Steiner, 2015 - (Maříková, M.; Zschieschang, C.), s. 49-56. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 50. ISBN 978-3-515-10999-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval weather forecasting * medieval manuscripts * watermill
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250141

0447452 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kocánová, Barbora
Prenosticaciones temporum ve sborníku Matouše Berana (Národní knihovna I F 35).
[Prenosticaciones temporum in the Miscellany of Mattheus Beran (cod. I F 35 of the National Library in Prague).]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 165-176. ISBN 978-80-88013-09-9
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Mattheus Beran * Confundarius maior * Prenosticacio temporum * brontology * kalandology * weather forecasting * Latin Middle Ages * medieval manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249303

0462527 - FLU-F 2017 RIV CZ cze, lat J - Článek v odborném periodiku
Kocánová, Barbora
Questio astronomicalis Zdeňka z Labouně: kritická edice.
[The Questio astronomicalis of Zdeněk of Labouň: A Critical Edition.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 123-165. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: astronomy * astrology * meteorology * quaestio * quodlibet * critical edition * Zdeněk of Labouň
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262024

0474357 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kocánová, Barbora
The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion. Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet.
Early Science and Medicine. Roč. 22, č. 1 (2017), s. 72-102. ISSN 1383-7427
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of meteorology * Middle Ages * Prague University * Aristotle * disputationes de quolibet
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.452, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271434

0458689 - FLU-F 2017 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Patoka, J. - Kocánová, Barbora - Kalous, L.
Crayfish in Czech cultural space: the longest documented relationship between humans and crayfish in Europe.
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. Roč. 417, č. 5 (2016), s. 1-9. ISSN 1961-9502
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Freshwater invertebrate * exploitation * history * aquaculture * Czech Republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 1.217, rok: 2016
https://www.kmae-journal.org/articles/kmae/full_html/2016/01/kmae150112/kmae150112.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258959

0463126 - FLU-F 2017 RIV CZ lat, cze B - Monografie kniha jako celek
Silagiová, Zuzana - Černá, Julie - Florianová, Hana - Kocánová, Barbora - Martínková, Dana - Nývlt, Pavel - Šedinová, Hana - Vršecká, Kateřina
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích: díl 23.
[Dictionary of medieval Latin in Czech lands: volume 23.]
Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 104 s. ISBN 978-80-87773-40-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin * historical lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262487

0430428 - FLU-F 2015 RIV CZ lat B - Monografie kniha jako celek
Silagiová, Zuzana - Černá, Julie - Florianová, Hana - Kocánová, Barbora - Martínková, Dana - Nývlt, Pavel - Šedinová, Hana
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích : díl 22.
[Dictionary of medieval Latin in Bohemia and Moravia : volume 22.]
Praha: Koniasch Latin Press, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87773-17-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin * historical lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235368