Balík Vojtěch

Publikace ASEP

RIV ID 7910991     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0451184 - FLU-F 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Balík, Vojtěch
Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského.
[Consultatio as a genre of contemporary religious-political controversy and Consultatio of J. A. Comenius.]
K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav romanistiky, 2015, s. 128-137. Opera Romanica, 16. ISBN 978-80-7394-542-8.
[K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času /6./. Český Krumlov (CZ), 23.10.2014-26.10.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-08740S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - title
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/171099/OR16+text/021da0e1-665a-407b-a378-028b79f28720
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252373

0438054 - FLU-F 2015 CZ lat, cze, eng M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch (ed.) - Schifferová, Věra (ed.)
De emendatione rerum humanarum consultationis catholicae pars prima, Panegersia.
[The First Part of the General Consultation on the Improvement of Human Affairs, Panegersia.]
Dílo Jana Amose Komenského 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica 1. Europae lumina. Panegersia. Panaugia. Praha: Academia, 2014 - (Steiner, M.; Balík, V.; Čapková, D.; Schifferová, V.; Klosová, M.; Storchová, L.), s. 89-183. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * social decay * general consultation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241554

0438055 - FLU-F 2015 CZ lat, cze, eng M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch (ed.) - Schifferová, Věra (ed.)
De rerum humanarum emendatione consultationis catholicae pars secunda, Panaugia.
[The Second Part of the General Consultation on the Improvement of Human Affairs, Panaugia.]
Dílo Jana Amose Komenského 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica 1. Europae lumina. Panegersia. Panaugia. Praha: Academia, 2014 - (Steiner, M.; Balík, V.; Čapková, D.; Schifferová, V.; Klosová, M.; Storchová, L.), s. 185-310. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * metaphysics of light * pansophic method
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241555

0438053 - FLU-F 2015 CZ lat, cze, eng M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch (ed.) - Schifferová, Věra (ed.)
In Consultationem catholicam isagoge generalis.
[Introduction to the General Consultation.]
Dílo Jana Amose Komenského 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica 1. Europae lumina. Panegersia. Panaugia. Praha: Academia, 2014 - (Steiner, M.; Balík, V.; Čapková, D.; Schifferová, V.; Klosová, M.; Storchová, L.), s. 7-50. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Consultatio catholica * improvement project * general consultation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241553

0480372 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Balík, Vojtěch (ed.) - Schifferová, Věra (ed.)
Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii.
[Jan Amos Comenius: Writings on First Philosophy.]
Praha: Oikoymenh, 2017. 765 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 66. ISBN 978-80-7298-204-2
Grant CEP: GA ČR GA13-08740S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * metaphysics * critical edition * translation * study and commentary
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276225

0458536 - FLU-F 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch
John Amos Comenius' Use of Authoritates in Theory and Practice.
Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016 - (Goris, W.; Meyer, M.; Urbánek, V.), s. 323-333. ISBN 978-3-658-08260-4
Grant CEP: GA ČR GA13-08740S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Amos Comenius * quotations * references to other authors
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258830

0435806 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch
K interpretaci pojmu harmonia u Jana Amose Komenského.
[An Interpretation of the Idea of Harmonia in John Amos Comenius.]
Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, s. 57-69. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2
Grant CEP: GA ČR GA13-08740S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * harmony * panharmony * concept of Threeness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239606

0484167 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch
K pojmu sapientia v Komenského filosofických textech.
[On the Concept of Sapientia in Comenius’s Texts on Philosophy.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 321-334. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * pansophia * concepts * sapientia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280640

0445721 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch
Nová akvizice.
[New acquisition.]
Jan Amos Komenský ve fondech MZK: katalog k výstavě. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015, s. 35-45. ISBN 978-80-7051-205-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * works * old prints
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247793

0505375 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch
Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského.
[The role of the book in Jan Amos Comenius’s concept of universal improvement of human affairs.]
Sunt libri mei. : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 7-17. ISBN 978-80-7051-262-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * universal improvement of society * book printing * reading * regulation of the book printing
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Media and socio-cultural communication
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296819

0437873 - FLU-F 2015 RIV CZ lat, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Balík, Vojtěch (ed.) - Čapková, D. (ed.) - Schifferová, Věra (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Storchová, Lucie (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 1 = Part 1, Europae lumina. Panegersia. Panaugia.
[The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/1. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 1, To the Lights of Europe. The Universal Awakening. The Way of Universal Light.]
Praha: Academia, 2014. 379 s. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * Czech philosophy – 17th century * social transformation - Europe - 17th century * pansophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241369