Frei Jan

Publikace ASEP

RIV ID 5348498          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 9

0468182 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Ajvaz, Michail - Frei, Jan - Hudík, M. - Chvatík, Ivan - Kouba, Pavel - Kůrka, P. - Matoušek, Alexander - Pauknerová, K. - Storch, D. - Strobachová, I. - Trlifajová, K. - Velický, B.
Spor o pravdu.
[A dispute over truth.]
Praha: Filosofia, 2016. 249 s. ISBN 978-80-7007-461-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: truth * philosophy * science * interdisciplinarity * understanding * interpretation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266033

0484225 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frei, Jan
Distance od jsoucna, poslání ke jsoucnu. K Patočkovu negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím.
[Distance from a Being, A Calling to a Being. Towards Patočka's Negative Platonism and its Interpretations.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 873-886. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Patočka * Negative Platonism * contradictory nature of the conception * Petr Rezek * Ladislav Hejdánek * Pavel Kouba
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279677

0481731 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frei, Jan
K recenzi R. Kandy na český překlad Adornova „Žargonu autenticity".
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 789-792. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Adorno * jargon * Jargon of Authenticity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277966

0449212 - FLU-F 2016 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Frei, Jan
Odevzdání a sebenalezení. Úkon transcendence v Patočkových textech ze šedesátých let.
[Self-dedication and Self-finding. The Act of Transcendence in Patočka's Texts from the Sixties.]
Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 - (Leško, V.; Stojka, R.), s. 553-574. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 73. ISBN 978-80-8152-308-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: transcendence * objectivity * the person of the other * self-restriction * the whole of the world
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250862

0468186 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Frei, Jan
Pravda jako nárok.
[Truth as appeal.]
Spor o pravdu. Praha: Filosofia, 2016, s. 85-95. ISBN 978-80-7007-461-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: truth * appeal * obligation * guarantee * trust
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266036

0460888 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Frei, Jan - Švec, O.
Překonání subjektivismu ve fenomenologii.
[Overcoming Subjectivism in Phenomenology.]
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 223 s. ISBN 978-80-7465-207-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy * phenomenology * subjectivity * corporeity * Jan Patočka
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260983

0460890 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Frei, Jan
Úvod.
[Introduction.]
Překonání subjektivismu ve fenomenologii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, s. 9-14. ISBN 978-80-7465-207-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * subjectivity * Jan Patočka
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260984

0484396 - FLU-F 2018 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Frei, Jan
Zerstreuung, Verschließung, Hingabe. Zur Figur des Transzendierens bei Jan Patočka.
[To get distracted, to enclose and to give oneself. The Gesture of Transcendence in Jan Patočka.]
Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 48-70. E-ISSN 1561-8927
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: transcendence * person * objectivity * otherness * Christianity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/issue/view/8
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279718

0433879 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan (ed.) - Frei, Jan (ed.) - Puc, Jan (ed.)
Jan Patočka. Fenomenologické spisy III/1. Nitro a svět. Nepublikované texty ze 40. let.
[Jan Patočka. Phenomenological Writings III/1. Interior and World. Unpublished texts from the 40s.]
Praha: Oikoymenh, 2014. 341 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 8/1. ISBN 978-80-7298-450-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy * phenomenology * interior * world * spirit * subjectivity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238051