Heider Daniel

Publikace ASEP

RIV ID 9225722          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0482962 - FLU-F 2018 AR spa J - Článek v odborném periodiku
Heider, Daniel
El concepto de ser en Suárez. ?Unívoco o análogo?
[Suárez on the Concept of Being. Is Suárez’s Concept of Being Analogical or Univocal?]
Studium. Filosofía y Teología. Roč. 20, č. 40 (2017), s. 99-120. ISSN 0329-8930
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Suárez * concept of being * analogy * univocity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://studium.unsta.edu.ar/ojs/index.php/Studium/article/view/141/120
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278454

0451147 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Heider, Daniel
Idea řádu a metodologie Suárezovy psychologie.
[The idea of order and the methodology of Suárez's psychology.]
Studia Neoaristotelica. Roč. 12, Supplementum 2 (2015), s. 103-117. ISSN 1214-8407
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Suárez * De anima * hierarchical order * neoplatonism * indivisibility of soul * sensory appetite
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252345

0437148 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Heider, Daniel
Karteziánský reprezentacionalismus, nebo kognitivní realismus? Scholastické kořeny Descartovy teorie idejí.
[Cartesian representationalism or cognitive realism? Scholastic roots of Descartes' theory of ideas.]
Filosofický časopis. Roč. 62, č. 1 (2014), s. 101-123. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: idea * representationalism * direct realism * objective being * Descartes * Jesuits
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240720

0454657 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Heider, Daniel (ed.)
Pluralita tradic od antiky po novověk.
[Plurality of Traditions from Antiquity to Modern Period.]
Studia Neoaristotelica. Roč. 12, Supplementum 2 (2015), s. 1-187. ISSN 1214-8407
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: traditions * Aristotelianism * (Neo)Platonism * mathematics * Aquinas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255375

0471046 - FLU-F 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Heider, Daniel
Suárez on the Lower External Senses.
Filosofický časopis. Roč. 64, Suppl. (2016), s. 81-102. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Suárez * Aristotle * the lower external senses * sensible species
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268517

0437292 - FLU-F 2015 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Heider, Daniel
Suárez on the Metaphysics and Epistemology of Universals.
A Companion to Francisco Suárez. Leiden: Brill, 2014 - (Salas, V.), s. 164-191. Brill's Companions to the Christian Tradition, 38. ISBN 978-90-04-28158-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Suárez * Scotus * Fonseca * common nature * universals * formal unity * universal unity * abstraction * logical intention
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240862