Němec Václav

Publikace ASEP

RIV ID 2154331     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0499397 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Němec, Václav
Jaspersova Otázka viny ve světle Ricoeurovy kritiky.
[Jaspers’s Question of Guilt in the Light of Ricoeur’s Critique.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 54 (2018), s. 127-139. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jaspers * Ricoeur * Question of Guilt
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.reflexe.cz/Reflexe_54/Jaspersova_Otazka_viny_ve_svetle_Ricoeurovy_kritiky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291609

0454621 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Němec, Václav
Lidská práva: smysl na chůdách.
Lidská práva. (Ne)smysl české politiky? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 - (Přibáň, J.), s. 238-250. ISBN 978-80-7419-230-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255369

0499405 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Němec, Václav
Prolegomena ke každé příští ontologii, která bude chtít zdůvodnit lidská práva.
[Prolegomena to any Future Ontology Which Would Justify Human Rights.]
Lidská práva: jejich zdůvodnění a závaznost. Ústí n. Labem: Filozofická fakulta UJEP, 2016 - (Havlíček, A.; Chotaš, J.), s. 106-123. ISBN 978-80-7561-039-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Human Rights * Ontology of Law * Human Dignity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291612

0438086 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Němec, Václav
Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol. Problém vztahu bytí a 'mětí'.
[Dispute between legal positivism and natural law theories in the 20th century. Problem of relationship between ‘to be’ and ‘to ought’.]
Lidská a přirozená práva v dějinách. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2014 - (Havlíček, A.), s. 153-200. ISBN 978-80-7414-620-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * natural law * philosophy of law * history of law
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241570

0438088 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Němec, Václav
Úloha hodnot ve společnosti.
[Role of values within society.]
Hodnoty, stát a společnost. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2014 - (Havlíček, A.; Krbec, L.), s. 17-45. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia politologica, 7. ISBN 978-80-7414-735-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: values * modern society * liberty * responsibility * civil rights * human rights * political philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241571

0486788 - FLU-F 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Němec, Václav
Zum Problem der Gattung des Seienden bei Marius Victorinus und im antiken Neuplatonismus.
[The Problem of Genus of Being in Marius Victorinus and in the Ancient Neo-Platonism.]
Rheinisches Museum für Philologie. Roč. 160, č. 2 (2017), s. 161-193. ISSN 0035-449X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-35803S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Platonism * Marius Victorinus * genus of being
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281570