z

Šedinová Hana

Publikace ASEP

RIV ID 2582791          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 21

0463126 - FLU-F 2017 RIV CZ lat, cze B - Monografie kniha jako celek
Silagiová, Zuzana - Černá, Julie - Florianová, Hana - Kocánová, Barbora - Martínková, Dana - Nývlt, Pavel - Šedinová, Hana - Vršecká, Kateřina
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích: díl 23.
[Dictionary of medieval Latin in Czech lands: volume 23.]
Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 104 s. ISBN 978-80-87773-40-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin * historical lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262487

0430428 - FLU-F 2015 RIV CZ lat B - Monografie kniha jako celek
Silagiová, Zuzana - Černá, Julie - Florianová, Hana - Kocánová, Barbora - Martínková, Dana - Nývlt, Pavel - Šedinová, Hana
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích : díl 22.
[Dictionary of medieval Latin in Bohemia and Moravia : volume 22.]
Praha: Koniasch Latin Press, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87773-17-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin * historical lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235368

0431106 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Anthův střet s koněm a jeho odraz ve středověkých encyklopediích a glosářích.
[The Conflicts of the Anthus with the Horse and their Reflection in Medieval Encyclopaedias and Glossaries.]
Listy filologické. Roč. 137, 1/2 (2014), s. 7-39. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient and Medieval Zoology * Cattle Egret * Yellow Wagtail * Lapwing * Pliny the Elder * Aristoteles * Thomas of Cantimpré * Claretus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236698

0461484 - FLU-F 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Aristotle's carp as Claretus' bird comor? Tracing the origin of one medieval term.
Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. -, č. 2 (2016), s. 111-123. ISSN 0567-8269
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient and medieval zoology * Latin lexicography * Aristoteles * Aristoteles Latinus * Michael Scotus * Thomas of Cantimpré * Claretus * carp * komor * comor
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&id=2668&casopis=94&zalozka=0&predkl=0
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261130

0455166 - FLU-F 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Esca eius erant locustae. The origin and meaning of the imaginary quadruped locusta.
Listy filologické. Roč. 138, 3/4 (2015), s. 231-268. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval latin lexicography * ancient zoology * medieval zoology * quadrupeds * locust * lobster * locusta * Thomas of Cantimpré * Jacques de Vitry * Bartholomaeus de Solencia * Claretus * Albert the Great * diet of John the Baptist * lepusculus * Aristoteles Latinus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255867

0485848 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
From the Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Gracocenderius.
Listy filologické. Roč. 140, č. 3/4 (2017), s. 455-470. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ravens * ancient and medieval zoology * Latin names of birds * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Aristotle * Aristoteles Latinus * Michael Scotus * Thomas of Cantimpré
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280778

0439266 - FLU-F 2015 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech.
[The Cuckoo and Cuckoo Young in Ancient and Medieval Treatises.]
Historické štúdie. Ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. -, č. 48 (2014), s. 137-153. ISSN 0440-9515
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient ornithology * medieval ornithology * brood parasitism * Cuckoo * Cuckoo Young * Latin lexicography * Aristoteles * Aristoteles Latinus * Thomas of Cantimpré * Claretus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242565

0447442 - FLU-F 2016 SK cze M - Část monografie knihy
Šedinová, Hana
Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech.
[The Cuckoo and Cuckoo Young in Ancient and Medieval Treatises.]
Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava: Veda, 2015 - (Dvořáková, D.), s. 93-110. Svet vedy, 35. ISBN 978-80-224-1423-4
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient ornithology * medieval ornithology * brood parasitism * Cuckoo * Cuckoo Young * Latin lexicography * Aristoteles * Aristoteles Latinus * Thomas of Cantimpré * Claretus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249297

0447439 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šedinová, Hana
Lapidář Matouše Berana v rukopise Národní knihovny I F 35.
[The Lapidary of Matthaeus Beran in the Manuscript of the National library of Prague I F 35.]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 156-164. ISBN 978-80-88013-09-9
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient Lapidaries * Medieval mineralogy * Matthaeus Beran * Medieval Lapidaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249286

0480638 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šedinová, Hana
Lidská monstra, drahokamy a živočichové v pozdněstředověkém „Vokabuláři zvaném Lactifer“.
[Human Monsters, Precious Stones and Animals in the Late-Medieval „Vocabularius dictus Lactifer“.]
Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017 - (Doležalová, L.; Dragoun, M.; Ctibor, J.), s. 204-227. ISBN 978-80-88013-50-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Vocabularius dictus Lactifer * human monsters * ancient and medieval mineralogy * ancient and medieval zoology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276674

0447184 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Mytologická jména Kákos a Pégasos ve středověkých odborných pramenech.
[Mythological Names Cacus and Pegasus in Medieval Treatises.]
Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Roč. 57, č. 2 (2015), s. 46-69. ISSN 1211-3379
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient Greek Mythology * Ancient Zoology * Medieval Zoology * Thomas of Cantimpré * Cacus * Pegasus * Claretus * Human Monsters * Medieval Latin Lexicography * Bartholomaeus de Solencia * Liber monstrorum
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249099

0461493 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šedinová, Hana
Nelítostný král a láskyplný plebejec. Některé zvláštnosti v péči ptáků o mláďata z pohledu antických a středověkých autorů.
[Heartless king and kind-hearted plebean. Some peculiarities of the parental care in birds, as documented by classical and medieval authors.]
Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016 - (Doležalová, E.; Sommer, P.), s. 210-224. ISBN 978-80-7422-355-6
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval lexicography * ancient and medieval zoology * Latin names of birds * birds of prey * aquila * haliaetos * Aristoteles * Pliny the Elder * Aristoteles Latinus * Michael Scotus * Thomas of Cantimpré * Ambrosius Mediolanensis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261134

0447360 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Rejsek nebo hranostaj? Nový význam Aristotelova termínu mygalé ve středověku.
[The Shrew or the Ermine? New Meaning of Aristotle's Term Mygale in the Middle Ages.]
Listy filologické. Roč. 138, 1/2 (2015), s. 119-146. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin lexicography * ancient zoology * medieval zoology * quadrupeds * Shrew * Weasel * Ermine * mygale * gale * Aristotle * Thomas of Cantimpré * Bartholomaeus Anglicus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249223

0447437 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šedinová, Hana
Spis De animalibus v rukopise Národní knihovny I F 35 a jeho inspirační zdroje.
[The Treatise De animalibus in the Manuscript of the National Library of Prague and his sources.]
Ubi est finis huius libri deus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015 - (Dragoun, M.; Doležalová, L.; Ebersonová, A.), s. 147-155. ISBN 978-80-88013-09-9
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval zoology * Bartholomaeus Anglicus * Matthaeus Beran * De proprietatibus rerum
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249296

0461483 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny: asalus a achilon.
[From the Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands: asalus and achilon.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 189-205. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient and medieval zoology * Latin lexicography * Aristoteles * Aristoteles Latinus * Michael Scotus * Thomas of Cantimpré * Claretus * aesalon * latin names of birds
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261132

0470743 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny: calopus.
[From the Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands: calopus.]
Listy filologické. Roč. 139, 3/4 (2016), s. 439-447. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin lexicography * ancient and medieval zoology * Physiologus * Thomas of Cantimpré * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268310

0477367 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny: sporcia.
[From the Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands: sporcia.]
Listy filologické. Roč. 140, č. 1/2 (2017), s. 233-245. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: porcus marinus * Latin lexicography * ancient and medieval zoology * Latin names of marine animals * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Pliny the Elder * Isidorus of Sevilla * Thomas of Cantimpré
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273732

0503583 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny: ypnapus, vipperus a rais.
[Dictionary of Medieval Latin in the Czech Lands: ypnapus, vipperus and rais.]
Listy filologické. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 487-503. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: hypnale * vipera marina * raia * Latin lexicography * ancient and medieval zoology * Latin names of animals * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Thomas of Cantimpré
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295396

0433075 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny. Albirus.
[From Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Albirus.]
Listy filologické. Roč. 137, 1/2 (2014), s. 111-119. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient and Medieval Zoology * Sea Sponge * Aristoteles * Aristoteles Latinus * Michael Scotus * Thomas of Cantimpré * Claretus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237428

0439387 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny. Spongius a rugana.
[From Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Spongius and rugana.]
Listy filologické. Roč. 137, 3/4 (2014), s. 317-325. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13043
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient zoology * medieval zoology * sea sponge * Latin lexicography * Aristoteles * Aristoteles Latinus * Thomas of Cantimpré * Claretus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242677

0480640 - FLU-F 2018 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
„Incendula“ or „monedula“? An Enigmatic Bird Name in Medieval Latin-Written Sources.
Archivum Latinitatis Medii Aevi. -, č. 74 (2016), s. 89-109. ISSN 1376-7453
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: latin lexicography * ancient and medieval zoology * ancient and medieval zoology * latin names of birds * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Aristoteles * Aristoteles Latinus * Michael Scotus * Thomas of Cantimpré
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276884