Svatoš Martin

Publikace ASEP

RIV ID 9863281     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0464812 - FLU-F 2017 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Desenská Ciglerová, Jana - Förster, Josef - Kvapil, J. - Matl, Jiří - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel (ed.)
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1, A-B.
[Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 1, A-B.]
1. - Praha: Filosofia, 2016. 497 s. ISBN 978-80-7007-448-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264873

0455213 - FLU-F 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef - Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století.
[Historia litteraria within the Bohemian lands from 17th to the beginning of 19th century.]
Praha: Filosofia, 2015. 360 s. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enlightenment * historia litteraria * history of learning * dictionaries of scholars * the Bohemian lands * 18th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255855

0463805 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Förster, Josef - Matl, Jiří - Newerkla, S. M. - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Pumprla, Václav - Smyčka, V. - Svatoš, Martin - Žůrek, Jiří
Historia litteraria v českých zemích od Balbína k Cerronimu.
[Historia litteraria within Bohemian Lands: From Balbín to Cerroni.]
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 31-52. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378068
Klíčová slova: history of learning * the Bohemian lands * Enlightenment * dictionaries of scholars
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262894

0463806 - FLU-F 2017 CZ eng M - Část monografie knihy
Förster, Josef - Matl, Jiří - Newerkla, S. M. - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Pumprla, Václav - Smyčka, V. - Svatoš, Martin - Žůrek, Jiří
Historia litteraria within Bohemian Lands: From Balbín to Cerroni [Translation].
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 53-77. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of learning * the Bohemian lands * Enlightenment * dictionaries of scholars
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262895

0486970 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
[Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281676

0455728 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Kitzler, Petr - Koupil, Ondřej - Svatoš, Martin
Kalendárium.
Listy filologické. Roč. 137, 3/4 (2014), s. 351-355. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378092
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256349

0466694 - FLU-F 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
Johann Peter Cerroni a jeho Scriptores Regni Bohemiae.
[Johann Peter Cerroni and his Scriptores Regni Bohemiae.]
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1, A-B. Praha: Filosofia, 2016 - (Matl, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 8-14. ISBN 978-80-7007-448-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litteraria * encyklopedies, scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264939

0496475 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho.
[Critical edition of Scriptores Regni Bohemiae by Johann Peter Cerroni.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 43-54. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litterarias * the Czech Lands * turn of the 18th and 19th century * principles for edition of early modern texts
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289983

0472815 - FLU-F 2017 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Svatoš, Martin
"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela.
[The "Ars rhetorica" and "Ars combinatoria" by a Jesuit Preacher Caspar Knittel.]
Milovníkům slova Božího k potěšení a užitečnému pobavení: Barokní jezuitské Klatovy 2016 - sborník příspěvků. Klatovy: Město Klatovy, 2016 - (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 130-147. Klatovy v prostoru a čase, 9. ISBN 978-80-906037-4-5.
[Barokní jezuitské Klatovy 2016. Klatovy (CZ), 22.04.2016-24.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jesuits * Bohemia * rhetoric * Caspar Knittel SJ
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270299

0455220 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin
Bohemia docta Bohuslava Balbína SJ.
[Bohemia docta by Bohuslav Balbín SJ.]
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 79-87. ISBN 978-80-7007-444-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohuslav Balbín SJ * Bohemia docta * historia litteraria * 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255852

0438853 - FLU-F 2015 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Svatoš, Martin
Bohuslav Balbín - literární teoretik, učitel, hagiograf a historik.
[Bohuslaus Balbin - a Literary Scholar, Teacher, Hagiographer and Historian.]
Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 – sborník příspěvků. Klatovy: město Klatovy, 2014 - (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 9-34. ISBN 978-80-260-7169-3.
[Barokní jezuitské Klatovy. Klatovy (CZ), 25.04.2014-27.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohuslaus Balbinus - literary * hagiographic and historic works * Balbinus teacher * catholic patriotism * 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242244

0455217 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin - Podavka, Ondřej
Johann Peter Cerroni – jeho život a dílo.
[Johann Peter Cerroni - his life and works.]
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 203-244. ISBN 978-80-7007-444-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: handwritings * encyclopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255849

0483040 - FLU-F 2018 RIV HU fre M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin
La Bibliotheca Bohemica et la Nova collectio scriptorum rerum Bohemicarum de Magnoald Ziegelbauer OSB. Un regard extérieur sur l’histoire et l’historiographie du royaume de Bohême.
[The Bibliotheca Bohemica and the Nova collectio scriptorum rerum Bohemicarum by Magnoald Ziegelbauer OSB. An exterior view of the history and historiography of the Kingdom of Bohemia.]
Ex oriente amicitia: mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, 2017 - (Madl, C.; Monok, I.), s. 127-156. L'Europe en réseaux: Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918, 7. ISBN 978-963-7451-31-7
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history and historiography of the Kingdom of Bohemia * Magnoald Ziegelbauer OSB * the 18th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278480

0455221 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin
Magnoald Ziegelbauer OSB a jeho práce k dějinám vzdělanosti.
[Magnoald Ziegelbauer OSB and his works about the history of learning.]
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015 - (Förster, J.; Podavka, O.; Svatoš, M.), s. 89-110. ISBN 978-80-7007-444-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Magnoald Ziegelbauer OSB * history of the Benedictine Order * history of learning * historia litteraria * Bohemia and Moravia * 18th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255853

0438813 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin
Magnoald Ziegelbauer OSB jako interpres Regiae voluntatis (Ziegelbauerův výklad koncepce vzdělání šlechtické mládeže v Tereziánské koleji v Praze).
[Magnoald Ziegelbauer OSB as interpres Regiae voluntatis. Ziegelbauer’s Interpretation of the Concept of Education of Young Aristocrats in the Theresian College in Prague.]
Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR, 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 77-101. ISBN 978-80-86675-27-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: College of Nobles in Prague * Bohemian Benedictine Congregation * Magnoald Ziegelbauer OSB
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242179