Bažant Jan

Publikace ASEP

RIV ID 2510227          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 16

0492111 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Antické gemy, Medusa a Karel IV.
[Ancient gems, Medusa, and Charles IV.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 27-84. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical mythology * Classical tradition * Holy Roman Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286348

0478300 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Classical Reception in the Czech Republic. An Introduction.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 115-120. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical reception * Czech Republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274419

0433983 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
Dante, Raffael, Michelangelo a vila Hvězda v Praze.
[Dante, Raffael, Michelangelo and the Villa Star in Prague.]
Historica Olomucensia. Sborník prací historických. Roč. 34, Supplementum 1 (2014), s. 25-49. ISSN 1803-9561
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of sculpture * Renaissance * classical tradition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238124

0440101 - FLU-F 2015 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bažant, Jan
Habsburg Mythology and Waldstein Palace in Prague.
The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400–1700. Between Cosmopolitanism and Regionalism. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften - KU Leuven, 2014 - (Karner, H.; Ciulisová, I.; García, B.), s. 73-99. Palatium e-publication, 1. ISBN 978-94-6018-483-3.
[The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism. Wien (AT), 07.12.2011-10.12.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Baroque Palace * mythology * Waldstein
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.courtresidences.eu/index.php/publications/e-Publications/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243225

0464261 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Klasická archeologie a české národní obrození (1872–1923).
[Classical Archaeology and the Czech National Revival 1872-1923.]
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 131-180. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical archaeology * reception * Czech revival movement * national ideology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264865

0463876 - FLU-F 2017 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
Non vidi nec fas. Afrodita Knidská v antické textové a obrazové tradici.
[Non vidi nec fas. Knidia in the ancient textual and pictorial tradition.]
Sambucus: práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. -, č. 11 (2016), s. 28-40. ISSN 2453-7284
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aphrodite * Praxiteles * legends
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=271
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262964

0464638 - FLU-F 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
Perseus as Alter Ego of Ferdinand I.
Studia Hercynia. Roč. 20, č. 1 (2016), s. 127-150. ISSN 1212-5865
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ferdinand I * Perseus * Andromeda * Renaissance art * relief sculpture * allegory
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://studiahercynia.ff.cuni.cz/en/magazin/2016-1-2/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263589

0478283 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan
Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška.
[Perseus & Medusa. Representations of the myth from the beginning up today.]
Praha: Academia, 2017. 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Perseus * Medusa * art * myth
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274418

0433993 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan - Bažantová, N.
Pražský Belvedér (1537-1562). První renesanční vila ve střední Evropě.
[Prague Belveder (1537-1562). The First Renaissance Villa in Central Europe.]
Praha: Festina Lente Press CZ, 2014. 287 s. Průvodce po českých památkách pro pokročilé. ISBN 978-80-260-5890-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of architecture * Renaissance * classical tradition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238149

0459575 - FLU-F 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
St. George at Prague Castle and Perseus: an Impossible Encounter?
Studia Hercynia. Roč. 19, 1/2 (2015), s. 189-201. ISSN 1212-5865
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bellerophon * St. George * iconography * Prague Castle * classical tradition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://studiahercynia.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/79/2016/05/jan_bazant_189-201.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259775

0457837 - FLU-F 2016 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
Surrealist's Dreams and Classical Tradition.
Ars. Roč. 48, č. 1 (2015), s. 82-94. ISSN 0044-9008
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medusa * snakes * surrealism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.dejum.sav.sk/?language=sk§ion=magazine&id=98&textId=590&sub=study
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258193

0480976 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
The Allegory of Dynastic Succession on the Facade of the Prague Belvedere (1538-1550).
Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. -, č. 2 (2017), s. 269-282. ISSN 0567-8269
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Renaissance art * Ferdinand I * Prague * allegory
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276618

0478301 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
The Classical Tradition and Nationalism. The Art and Architecture of Prague, 1860-1900.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 133-145. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical archeology * Bohemia * Prague * neo-Renaissance * the national awakening
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274412

0486412 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
The Legend of Knidia Today.
Eirene. Roč. 53, č. 1/2 (2017), s. 77-110. ISSN 0046-1628
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aphrodite * Knidia * Praxiteles * feminism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281942

0464242 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Čechvala, Jakub - Konývková, T. - Novotný, Matěj - Poláčková, E. - Stehlíková, Eva
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře.
[In the Shade of the Hellenic Sun: Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture.]
1. - Praha: Filosofia, 2016. 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 19th – 20th Century Classical reception * Czech national identity * theatre * literature * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264870

0434002 - FLU-F 2015 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
Villa Lanna in Prague.
Akademický bulletin AV ČR. -, Special Issue (2014), s. 1-84. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of architecture * Neo-Renaissance * classical mythology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238150