Drozenová Wendy

Publikace ASEP

RIV ID 1642499

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 9

0457047 - FLÚ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Člověk a jeho tělo.
[Human being and human body.]
Filosofie medicíny v českých zemích. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015 - (Kuře, J.; Petrů, M.), s. 128-150. ISBN 978-80-7387-972-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medicine * human body * philosophical anthropology * phenomenology of corporeality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257495

0483597 - FLÚ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Etika péče, její pojetí osoby a kulturní kontext.
[Ethics of care, its concept of person, and cultural context.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18). Človek v súčasnej etike. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Gluchman, V.), s. 147-159. Opera Philosophica, 7/2017. ISBN 978-80-555-1883-1.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18). Človek v súčasnej etike. Zemplínska Šírava (SK), 13.07.2017-14.07.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics of care * moral theory * care * love * feminism * V. Held
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278953

0522111 - FLÚ 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Eutanazie jako otázka filosofie medicíny.
[Euthanasia as an issue of philosophy of medicine.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETTP 2018/19): človek a smrť. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2018 - (Gluchman, V.; Palenčár, M.), s. 475-484. Opera Philosophica, 13/2018. ISBN 978-80-555-2164-0.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETTP 2018/19): člověk a smrť. Stará Lesná (SK), 13.09.2018-14.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medicine * Euthanasia * Medicinalisation of society * Physician * Medical ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306618

0461636 - FLÚ 2017 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Evolution und Spezifika von Wirtschaftsethik in der Tschechischen Republik und in Slowakischen Republik.
[Evolution and Specifics of Business Ethics in the Czech Republic and in the Slovak Republic.]
Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: business ethics: expectations of society and the social sensitisation of business. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016 - (Krylov, A.), s. 467-479. ISBN 978-3-8305-3431-0; ISBN 978-3-7046-7571-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: business ethics * business ethics in CR * business ethics in SR * economical transformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265151

0451306 - FLÚ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Human enhancement: mezi utopií a dystopií.
[Human enhancement: between utopia and dystopia.]
Dobrý, nebo lepší život? Human enhancement. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2015, s. 157-169. ISBN 978-80-87439-18-0
SVV(CZ) 260027/2014
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human enhancement * medicine * eugenics * utopia * dystopia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252500

0461634 - FLÚ 2017 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Drozenová, Wendy
Challenge of Time as a Moral Imperative.
Human Affairs. Roč. 26, č. 1 (2016), s. 80-89. ISSN 1210-3055
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * time * responsibility * conscience * situation * disaster
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261232

0427195 - FLÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Drozenová, Wendy
K proměnám pojetí autonomie v bioetice.
[Towards the Changes of the Concept of Autonomy in Bioethics.]
Teorie vědy. Roč. 36, Suppl. (2014), s. 97-115. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: bioethics * autonomy * paternalism * care ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233620

0483598 - FLÚ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Pojetí odpovědnosti v etice Emmanuela Lévinase a Hanse Jonase.
[Responsibility in the ethics of Emmanuel Lévinas and Hans Jonas.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16). Etika súčasnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Gluchman, V.), s. 15-27. ISBN 978-80-555-1777-3.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16). Levoča (SK), 13.09.2016-14.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lévinas * Jonas * responsibility * ethics * transcendence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279237

0498318 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Drozenová, Wendy
Virginia Held. Etika péče: osobní, politická a globální.
[Virginia Held. The Ethics of Care: Personal, Political, and Global.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 6 (2018), s. 951-960. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Virginia Held * ethics of care * feminism * globalisation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293283