Drozenová Wendy

Publikace ASEP

RIV ID 1642499          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0457047 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Člověk a jeho tělo.
[Human being and human body.]
Filosofie medicíny v českých zemích. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015 - (Kuře, J.; Petrů, M.), s. 128-150. ISBN 978-80-7387-972-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medicine * human body * philosophical anthropology * phenomenology of corporeality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257495

0391507 - FLU-F 2014 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy - Machleidt, Petr
Die tschechische Philosophie der Technik formuliert als eine utopische Vision. Das Drama R. U. R. (Rossum's Universal Robots) von Karel Čapek.
[The Czech Philosophy of Technology Formulated as an Utopian Vision. The Drama R.U.R. (Rossum's Universal Robots) by Karel Čapek.]
Von der Informations- zur Wissensgesellschaft. e-Society – e-Partizipation – e-Identität. Berlin: Trafo Wissenschaftsverlag, 2013 - (Banse, G.; Hauser, R.; Machleidt, P.; Parodi, O.), s. 361-370. Network. Cultural Diversity and New Media, 17. ISBN 978-3-86464-029-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of technique * utopian visions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220535

0483597 - FLU-F 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Etika péče, její pojetí osoby a kulturní kontext.
[Ethics of care, its concept of person, and cultural context.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18). Človek v súčasnej etike. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Gluchman, V.), s. 147-159. Opera Philosophica, 7/2017. ISBN 978-80-555-1883-1.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18). Človek v súčasnej etike. Zemplínska Šírava (SK), 13.07.2017-14.07.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics of care * moral theory * care * love * feminism * V. Held
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278953

0461636 - FLU-F 2017 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Evolution und Spezifika von Wirtschaftsethik in der Tschechischen Republik und in Slowakischen Republik.
[Evolution and Specifics of Business Ethics in the Czech Republic and in the Slovak Republic.]
Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: business ethics: expectations of society and the social sensitisation of business. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016 - (Krylov, A.), s. 467-479. ISBN 978-3-8305-3431-0; ISBN 978-3-7046-7571-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: business ethics * business ethics in CR * business ethics in SR * economical transformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265151

0451306 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Human enhancement: mezi utopií a dystopií.
[Human enhancement: between utopia and dystopia.]
Dobrý, nebo lepší život? Human enhancement. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2015, s. 157-169. ISBN 978-80-87439-18-0
SVV(CZ) 260027/2014
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human enhancement * medicine * eugenics * utopia * dystopia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252500

0461634 - FLU-F 2017 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Drozenová, Wendy
Challenge of Time as a Moral Imperative.
Human Affairs. Roč. 26, č. 1 (2016), s. 80-89 ISSN 1210-3055
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * time * responsibility * conscience * situation * disaster
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261232

0427195 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Drozenová, Wendy
K proměnám pojetí autonomie v bioetice.
[Towards the Changes of the Concept of Autonomy in Bioethics.]
Teorie vědy. Roč. 36, Suppl. (2014), s. 97-115 ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: bioethics * autonomy * paternalism * care ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233620

0399288 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Otázka legalizace eutanazie v ČR z pohledu systémového hodnocení sociálních změn.
[The Issue of Legalisation of Euthanasia in the Czech Republic from the Perspective of the System Assessment of Social Changes.]
Smrt a umírání. Etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a práva, 2013 - (Černý, D.; Doležal, A.), s. 61-75. ISBN 978-80-87439-15-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: legalisation of euthanasia * social changes assessment * autonomy * J. S. Mill
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226611

0483598 - FLU-F 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Pojetí odpovědnosti v etice Emmanuela Lévinase a Hanse Jonase.
[Responsibility in the ethics of Emmanuel Lévinas and Hans Jonas.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16). Etika súčasnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Gluchman, V.), s. 15-27. ISBN 978-80-555-1777-3.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16). Levoča (SK), 13.09.2016-14.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lévinas * Jonas * responsibility * ethics * transcendence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279237

0439742 - FLU-F 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Úvod.
[Introduction.]
Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013 - (Drozenová, W.), s. 5-21. ISBN 978-80-7464-180-0.
[Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci. Ostrava (CZ), 23.04.2013-23.04.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * science * technology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242951