z

Urbánek Vladimír

Publikace ASEP

RIV ID 2586193     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 12

0438773 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Činátl, K. - Horníčková, K. - Horský, J. - Ira, J. - Řezníková, Lenka - Storchová, Lucie - Šima, K. - Urbánek, Vladimír - Voříšek, M.
Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století.
[Figurations of Memory. Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]
Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * cultures of remembrance * sites of memory * identities * memory * media * musealisation * festivities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242138

0471382 - FLU-F 2017 DE eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Goris, W. (ed.) - Meyer, M. A. (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary perspectives on the works of John Amos Comenius.
[Let all things spontaneously flow! Contemporary perspectives on the works of John Amos Comenius.]
Wiesbaden: Springer, 2016. 492 s. ISBN 978-3-658-08260-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Amos Comenius * Comenius studies * pansophia * history of education * history of ideas
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268827

0483747 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
[Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280635

0486180 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka - Urbánek, Vladimír
Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen.
[Words and Things. Comenius’s Lexicon reale pansophicum as a Source.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 13-31. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern knowledge * encyclopaedism * lexicography * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281040

0429683 - FLU-F 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Urbánek, Vladimír
Comenius, the Unity of Brethren, and Correspondence Networks.
Journal of Moravian History. Roč. 14, č. 1 (2014), s. 30-50. ISSN 1933-6632
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ecclesiastical networks * scholarly communication * patronage * support of exile communities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234749

0471600 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Urbánek, Vladimír
Dagmar Čapková (13. září 1925 - 24. května 2016).
[Dagmar Čapková (13 September 1925 - 24 May 2016).]
Český časopis historický. Roč. 114, č. 4 (2016), s. 1153-1156. ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dagmar Čapková, her life and work * Comenius studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268960

0400061 - FLU-F 2014 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
Displaced Intellectuals and Rebuilt Networks: The Protestant Exiles from the Lands of the Bohemian Crown.
Religious Diaspora in Early Modern Europe: Strategies of Exile. London: Pickering & Chatto, 2014 - (Fehler, G.; Kroeker, G.; Parker, C.; Ray, J.), 167-179, 230-234. ISBN 978-1-84893-445-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humanists * Lutherans * Unity of Brethren * J. A. Comenius * communication networks
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227159

0493720 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
Habervešl z Habernfeldu, Ondřej.
[Habervešl of Habernfeld, Ondřej.]
Biografický slovník českých zemí. Sešit 21, H-Ham. Praha: Academia : Historický ústav AV ČR, 2018 - (Makariusová, M.), s. 31-33. ISBN 978-80-200-2871-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Andreas Habervešl of Habernfeld * Bohemian Revolt 1618-1620 * natural philosophy * medicine * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290710

0458542 - FLU-F 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
J. A. Comenius and the Practice of Correspondence Networking: Between the Office of Address and the Collegium Lucis.
Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016 - (Goris, W.; Meyer, M.; Urbánek, V.), s. 291-308. ISBN 978-3-658-08260-4
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early Modern Correspondence Networks * Republic of Letters * J. A. Comenius * the Hartlib circle * Gdańsk circle * institutionalisation of communication
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258833

0484115 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
Jan Amos Komenský.
[Jan Amos Comenius.]
Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. 1526-1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Bůžek, V.; Smíšek, R.), s. 335-337. ISBN 978-80-7422-572-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * the Habsburgs * religious and political propaganda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279290

0457937 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
Komeniologie mezi pamětí a historií.
[Comenius Studies between Memory and History.]
Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, s. 183-246. ISBN 978-80-88013-08-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius studies * academic commemorations * musealisation * disciplinary canons * mnemonic practices
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258270

0482904 - FLU-F 2018 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Urbánek, Vladimír
Meždu gumanizmom i barokko. Ja. A. Komenskij kak kanoničeskij avtor v diskussijach češskich istorikov literatury 30-70godov 20 veka.
[Between Humanism and Baroque. Jan Amos Comenius as a Canonical Author in the Discussions of Czech Literary Historians, 1930s–1970s.]
Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka. Materialy meždunarodnogo naučno-praktičeskogo foruma. St. Petersburg: Peterschule, 2017, s. 23-33. ISBN 978-5-85902-151-2.
[Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka. St. Petersburg (RU), 07.06.2017-08.06.2017]
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Literary canon * Czech literary history * Baroque * Humanism * Comenius studies * J. A. Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278833