Šmahel František

Publikace ASEP

RIV ID 5204348     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 26

0480930 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Šmahel, František
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
[The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Linguistics; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278452

0438667 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin - Šmahel, František
Předmluva.
[Introduction.]
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo, 2014 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 11-13. ISBN 978-80-257-0589-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ceremony * ritual * Late Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242082

0438666 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.) - Šmahel, František (ed.)
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku.
[Celebrations, ceremonies and rituals in the late Middle Ages.]
Praha: Argo, 2014. 467 s. ISBN 978-80-257-0589-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: celebrations * ceremonies * rituals * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242081

0495477 - HIU-Y 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich - Boubín, Jaroslav - Cibulka, Pavel - Gebhart, Jan - Ondo-Grečenková, Martina - Hájek, Jan - Harna, Josef - Hlavačka, Milan - Kocian, Jiří - Kučera, Martin - Mikulec, Jiří - Pernes, Jiří - Polívka, Miloslav - Semotanová, Eva - Suk, Jiří - Šmahel, František - Třeštík, Dušan - Zahradníček, Tomáš - Žemlička, Josef
Dějiny českých zemí.
2. doplněné vydánní. - Praha: Karolinum, 2018. 675 s. ISBN 978-80-246-3994-9
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288450

0428304 - HIU-Y 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Semotanová, Eva - Cajthaml, J. - Baron, Roman - Beran, Z. - Bičík, I. - Bobková, Kateřina - Boháč, Z. - Boubín, Jaroslav - Cibulka, Pavel - Doležal, D. - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Fialová, L. - Fišer, R. - Friedl, Jiří - Gebhart, Jan - Gojda, Martin - Hájek, Jan - Herold, M. - Hladký, Ladislav - Hlavačka, Milan - Holá, M. - Holý, Martin - Chodějovská, Eva - Chromý, P. - Janiš, Dalibor - Jeleček, L. - Klír, T. - Klučina, P. - Kocian, Jiří - Kopačka, L. - Kopičková, B. - Krafl, Pavel - Kubů, F. - Kupka, K. - Kupková, L. - Kůrka, P. - Kyncl, Vojtěch - Lacina, V. - Marková, Markéta - Martínek, Jiří - Matoušek, V. - Měřínský, Z. - Mikulec, Jiří - Němeček, Jan - Novotná, M. - Grečenková, Martina - Pánek, Jaroslav - Podliska, J. - Pokorná, Magdaléna - Polakovič, D. - Polívka, M. - Pořízka, A. - Prokš, Petr - Řepa, Milan - Sterneck, Tomáš - Sviták, Z. - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Šmahel, František - Štych, P. - Třeštík, D. - Velková, Alice - Vorel, P. - Vyskočil, Aleš - Winklerová, J. - Zavřel, P. - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žemlička, Josef - Veverka, B. - Seemann, P. - Janata, T. - Zimová, R. - Beníšek, J. - Havlíček, J. (ed.) - Hodek, M. (ed.) - Kadlecová, H. (ed.) - Knoblochová, J. (ed.) - Krejčí, J. (ed.) - Müller, A. (ed.) - Myslivečková, V. (ed.) - Pantůčková, T. (ed.) - Pospíšil, O. (ed.) - Procházka, J. (ed.) - Soukup, P. (ed.) - Zahajský, P. (ed.) - Havelková, M. - Křováková, K. - Horčáková, Václava - Paulová, M.
Akademický atlas českých dějin.
[Academic Atlas of Czech History.]
Praha: Academia, 2014. 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985912 ; RVO:67985955 ; RVO:68378114
Klíčová slova: Atlas * Czech History * Landscape * Mankind
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233656

Citace, recenze

Citace:
ČTK. Po půl století vychází nový Akademický atlas českých dějin. .i.http://www.tyden.cz./i. 2014, -, 5. května. [HODNOCENÍ]
Krzenck, T. Recenze. .i.Zeitschrift für Geschichtswissenschaft./i. 2015, Roč. 63, s. 484-486. ISSN 0044-2828.
Unikátní atlas o české historii má 559 stran a váží 5,55 kg. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/unikatni-atlas-o-ceske-historii-ma-559-stran-a-vazi-555-kg/. 2014, 7. červen. [HODNOCENÍ]
. Academia na veletrhu Svět knihy. .i.Akademický bulletin./i. 2014, -, č. 5. [HODNOCENÍ]
. Eva Semotanová: Tištěný nebo digitální atlas? Tištěný nás přežije. .i.www.prvnizpravy.cz./i. 2014, 8. červen. [HODNOCENÍ]
Krobová, A. Nejde jen o to kdy, ale teké kde. .i.Český rozhlas./i. 2014, 15. května. [HODNOCENÍ]
Semotanová, Eva. .i.Kladsko. Historickogeografický lexikon./i. Praha: Historický ústav. s. 291. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Bláha, J. D.; Kučera, Z. [Recenze]. .i.Informace České geografické společnosti./i. 2012, Roč. 33, č. 2, s. 36-46. ISSN 1213-1075. [HODNOCENÍ]
Jaroš, J. [Recenze]. .i.http://www.kultura21.cz/historie/9553-akedemicky-atlas-ceskych-dejin./i. 2014, 7. červen. [HODNOCENÍ]
Slomek, J. Klobouk dolů. .i.http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/glosar/klobouk-dolu_308493.html#.VOsxZyx16Qk./i. 2014, 30. květen. [HODNOCENÍ]
Zágora, M. [Recenze]. .i.http://www.stavitele-katedral.cz/praha-akademicky-atlas-ceskych-dejin-%E2%80%93-impozantni-dilo-zobrazujici-vyvoj-naseho-statu-od-praveku-po-soucasnost/./i. 2014, (2014). [HODNOCENÍ]
Krzenck, T. [Recenze]. .i.Zeitschrift für Geschichtswissenschaft./i. 2015, Roč. 63, s. 484-486 ISBN 0044-2828.
Raška, F. D. [Recenze]. .i.Comenius : journal of Euro-American civilization./i. 2014, Č. 1, s. 137-138. ISSN 2333-4142.

0454116 - FLU-F 2016 RIV BE lat, ger B - Monografie kniha jako celek
Silagiová, Zuzana - Šmahel, František
Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis.
[The oldest Catalogues of the Prague University.]
Turnhout: Brepols, 2015. 290 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 271. ISBN 978-2-503-55485-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: library catalogues * Prague University * Charles College * The College of the Bohemian Nation * Reček's College
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254820

0454263 - FLU-F 2016 NL eng B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František (ed.) - Pavlíček, Ota (ed.)
A companion to Jan Hus.
Leiden: Brill, 2015. 447 s. Brill’s companions to the Christian tradition, 54. ISBN 978-90-04-28055-7. ISSN 1871-6377
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: companion * Jan Hus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254992

Citace, recenze
Recenze:
DRAGAŠEK, Juraj. Filozofia. 2015, roč. 70, č. 10, s. 882-885. ISSN 0046-385X
KALOUS, Antonín. Časopis Matice moravské. 2016, roč. 135, s. 201-205. ISSN 0323-052X
POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Studia theologica. 2015, č. 4, s. 328-329. ISSN 0039-338X
SILAGI, Gabriel. Listy filologické. 2016, roč. 139, č. 1-2, s. 225-226. ISSN 0024-4457

0467955 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
Alma mater Pragensis: studie k počátkům Univerzity Karlovy.
[Alma Mater Pragensis: Studies on the Origins of the Charles University.]
Praha: Karolinum, 2016. 614 s. ISBN 978-80-246-3203-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * medieval Statutes * Decree of Kutná Hora * University of Leipzig
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266347

0437283 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Badatelské a ediční dozvuky jubilea Eneáše Silvia Piccolominiho.
[Research and Editorial Echoes of an Anniversary of Eneas Silvio Piccolomini.]
Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR, 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 183-194. ISBN 978-80-86675-27-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enea Silvio Piccolomini * Humanism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240857

0444180 - FLU-F 2016 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Instead of Conclusion: Jan Hus as Writer and Author.
A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015 - (Šmahel, F.; Pavlíček, O.), s. 370-409. Brill's Companions to the Christian Tradition, 54. ISBN 978-90-04-28055-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * John Wyclif * Translation of the Bible * Bethlehem Chapel in Prague * Czech Orthography * Citation Mode
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246759

0493087 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Jan Hus před sądem soboru i w ocenie historików.
[Jan Hus before the Council and in the Opinion of Historians.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 53-70. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * heresy * reformation * traditions
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286530

0457361 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šmahel, František
Mistr Jakoubek ze Stříbra a testimonia Husovy mučednické smrti z let 1415-1417.
[Mag. Jacob of Mies and Testimonia of the Martyrdom of Jan Hus from the years 1415-1417.]
Studia historica Brunensia. Roč. 62, č. 1 (2015), s. 313-323. ISSN 1803-7429
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jacob of Mies * Jan Hus * Jerome of Prague * University of Prague * Council of Constance * communion under both kinds
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://hdl.handle.net/11222.digilib/134677
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257754

0454170 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Mluva mluvících pásek. Etuda o Zvěstování hůlkou, gesty, nápisovými páskami, zpečetěnými listy a loveckým rohem.
[Language of the ribbons with writing. A study on the Annunciation with a wand, gestures, ribbons with inscriptions, deeds with seals and a hunter's horn.]
Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 422-440. ISBN 978-80-86890-75-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval art * panel paintings * ribbons with inscription * the Annunciation of Virgin Mary * gestures * seals
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254867

0476074 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů.
[A Look at the Middle Ages. The Language of Writing and Reading Images.]
Praha: Karolinum, 2017. 390 s. ISBN 978-80-246-3629-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval reading * audiovisualmedia * wild men * staged devotions * ribbons with inscription * signatures of painters
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273296

0437287 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šmahel, František
Nedoceněný objev neznámého Husova listu.
[The Unrecognized Discovery of a Letter of Jan Hus.]
Studie o rukopisech. -, č. 44 (2014), s. 403-410. ISSN 0585-5691
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Authorship * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240928

0467953 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Nejstarší statuta pražské univerzity: prolegomena k jejich edici.
[The oldest statutes of the University of Prague: prolegomena to their edition.]
Alma mater Pragensis: studie k počátkům Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, 2016, s. 43-61, 576. ISBN 978-80-246-3203-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * medieval Statutes * Decree of Kutná Hora * University of Leipzig
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266348

0457362 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šmahel, František
Ordo ostendendarum reliquiarum Crumlovii: Zkoumání pod drobnohledem.
[Ordo ostendendarum reliquiarum Crumlovii: A microstudy.]
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 187-234. ISSN 1804-0977
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Český Krumlov * lords of Rožmberk * Corpus Christi procession * ostensio reliquiarum * indulgences * reliquary * hymns and songs
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257757

0437286 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Poslední chvíle, pohřby a hroby českých králů.
[Last Moments, Funerals and Graves of the Bohemian Kings.]
Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo, 2014 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 123-197. ISBN 978-80-257-0589-6
Grant CEP: GA AV ČR IAA800090901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemian Kings * Funerals * Graves * Ceremonies * Rituals
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240927

0498617 - FLU-F 2019 CZ cze, lat, ger, eng B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František (ed.) - Silagi, G. (ed.)
Statuta et Acta Rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614.
[Statutes and rectorial documents of Charles University, 1360-1614.]
Praha: Karolinum, 2018. 582 s. ISBN 978-80-246-4024-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * statutes * rector * colleges * faculty of arts * faculty of theology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292981

0438923 - FLU-F 2015 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Šmahel, František
The Divided Nation.
Between Lipany and White Mountain. Essays in late medieval and early modern Bohemian history in modern Czech sholarship. Leiden: Brill, 2014 - (Palmitessa, J.), s. 63-93. Studies in Central European histories, 58. ISBN 978-90-04-27757-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech history * Hussite movement * National identity * George of Poděbrady
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242272

0444179 - FLU-F 2016 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Šmahel, František
The National Idea, Secular Power and Social Issues in the Political Theology of Jan Hus.
A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015 - (Šmahel, F.; Pavlíček, O.), s. 214-253. Brill's Companions to the Christian Tradition, 54. ISBN 978-90-04-28055-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Czech Lands * National Idea * Secular Power * Political Theology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246758

0440851 - FLU-F 2015 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
The Parisian Summit, 1377-78. Emperor Charles IV and King Charles V of France.
Praha: Karolinum, 2014. 478 s. ISBN 978-80-246-2522-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval monarchy * history of diplomacy * ceremonies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243944

0469551 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Utrakvistická univerzita – strážkyně kulturních kódů?
[Utraquist University – guardian of the cultural codes?]
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofia, 2016 - (Halama, O.; Soukup, P.), s. 167-176. ISBN 978-80-7007-474-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * Utraquist Church * Chalice * Consistory
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267335

0484555 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
Ve znamení císaře Karla IV. a mistra Jana Husa. Panoráma českých dějin pozdního středověku.
Praha: Academia, 2016. 37 s. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky: špičkový výzkum ve veřejném zájmu, 1. ISBN 978-80-200-2615-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: emperor Charles IV * John Hus * Middle Ages * Bohemia * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279740

0456439 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šmahel, František
Z vědeckého života: nekrolog. František Hoffmann.
Český časopis historický. Roč. 113, č. 4 (2015), s. 1112-1116. ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256976

0456436 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šmahel, František
Z vědeckého života: nekrolog. Jiří Kejř.
Český časopis historický. Roč. 113, č. 3 (2015), s. 897-901. ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985955
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256975