Soukup Pavel

Publikace ASEP

RIV ID 5929326          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 37

0437566 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová - Libichová, Pavlína (ed.) - Novotný, Robert (ed.) - Soukup, Pavel (ed.)
Husitské století.
[The Hussite Century.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 789 s. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Late Middle Ages * Church Reform * Social Revolt * Crown of Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241111

Citace, recenze
Recenze:
BEZR, Ondřej. Obsáhlá publikace vypráví o husitství bez růžových i černých brýlí ideologie Zdroj: http://kultura.idnes.cz/vysla-kniha-o-husitech-0bd-/literatura.aspx?c=A150102_090416_literatura_ob. IDNES.cz [online]. 2015, 2. ledna [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/vysla-kniha-o-husitech-0bd-/literatura.aspx?c=A150102_090416_literatura_ob [HODNOCENÍ]
BAŽANT, Vojtěch. Husitské století: nejde jen o to, kdo byl padouch nebo hrdina. Kulturissimo.cz [online]. 2014, 18. 12. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://kulturissimo.cz/index.php?husitske-stoleti-nln-cermanova-novotny-soukup-recenze&detail=2678 [HODNOCENÍ]
ZÁGORA, Marek. S husity bylo všechno trochu jinak. .i.Lidové noviny./i. 2015, Roč. 28, 44 /21. února/, s. 29. ISSN 0862-5921. [HODNOCENÍ]

0438064 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína - Klápště, Jan - Kovář, M. - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Rychterová, Pavlína - Sommer, Petr - Soukup, Pavel - Wihoda, M. - Žemlička, Josef - Žůrek, Václav - Nodl, Martin (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Jeden den ve středověku.
[One day in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Middle Ages * mediaeval society * short term history * reconstructions probe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241574

0484986 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Halama, O. (ed.) - Soukup, Pavel (ed.)
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu.
[The Chalice as a Symbol in the First Century of Utraquism.]
Praha: Filosofia, 2016. 241 s. ISBN 978-80-7007-474-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Utraquism * Hussites * Symbolism * Lay Chalice
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280115

0501382 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Soukup, Pavel
11. 7. 1412: poprava tří mládenců: odpustkové bouře v Praze.
[11 July 1412: The Execution of Three Youths: The Indulgence Riots in Prague.]
Praha: Havran, 2018. 195 s. Dny, které tvořily české dějiny, 22. ISBN 978-80-87341-41-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Indulgence * Hussitism * Medieval Church * Religious Reform
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293410

0497169 - FLU-F 2019 RIV BE eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Anti-Hussite Texts in Miscellaneous and Other Manuscripts: The Case of the Erfurt Charterhouse.
Collecting, Organizing and Transmitting Knowledge: Miscellanies in Late Medieval Europe. Turnhout: Brepols, 2018 - (Corbellini, S.; Murano, G.; Signore, G.), s. 83-98. Bibliologia: elementa ad librorum studia pertinentia, 49. ISBN 978-2-503-56970-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Religious Polemics * Codicology * Carthusians
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289751

0430963 - FLU-F 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Augustinian Prior Oswald Reinlein. A Biography of an Anti-Hussite Preacher.
Filosofický časopis. Roč. 62, Suppl. 1 (2014), s. 98-110. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP404/09/P605
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Augustinians * Preaching * Crusades
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235651

0476099 - FLU-F 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Crusading against Christians in the Fifteenth Century. Doubts and Debates.
Reconfiguring the Fifteenth-Century Crusade. London: Palgrave Macmillan, 2017 - (Housley, N.), s. 85-122. ISBN 978-1-137-46280-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Later Crusades * Hussite wars * Indulgence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272664

0437778 - FLU-F 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Die böhmischen Konzilsteilnehmer zwischen Häresiebekämpfung und Kirchenreform. Die Konstanzer Predigten von Mauritius Rvačka, Stephan von Páleč und Matthäus von Königsaal.
[The Bohemian Participants of the Council between the War on Heresy and Church Reform.The Constance Sermons by Maurice Rvačka, Stephen of Páleč and Matthew of Zbraslav.]
Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis. Begegnungen, Medien und Rituale. Ostfildern: Thorbecke, 2014 - (Signori, G.; Studt, B.), s. 173-217. Vorträge und Forschungen / Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte, 79. ISBN 978-3-7995-6879-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Conciliarism * Preaching * Church Reform * Hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241273

0497171 - FLU-F 2019 RIV SE eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Hussite Views of Crusading and Holy War.
Fighting for the Faith – The Many Crusades. Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2018 - (Jensen, K.; Jensen, C.; Jensen, J.), s. 237-268. Runica et mediævalia. Scripta minora, 27. ISBN 978-91-88568-73-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Crusades * Hussitism * Holy War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289752

0451922 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Islám v kvestii Šimona z Tišnova o třech náboženstvích.
[Islam in the Question of Šimon of Tišnov on Three Religions.]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 6, č. 2 (2014), s. 85-94. ISSN 1804-1132
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: western view of Islam * medieval Prague University * Wyclifism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252989

0438922 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Autorita a autorizace kazatele u Jana Husa a jeho současníků.
[How Can they Preach unless they are Sent? Authority and the authorization of preachers in Jan Hus and his contemporaries.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 109-121. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Exegesis * Preaching * Ecclesiology * Hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242271

0437779 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Jan Hus.
[Jan Hus.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 53-70. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * John Hus * Prague University * preaching * ecclesiology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241297

0437568 - FLU-F 2015 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Soukup, Pavel
Jan Hus.
[John Hus.]
Stuttgart: Kohlhammer, 2014. 263 s. Urban-Taschenbücher, 737. ISBN 978-3-17-021514-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * church reform * heresy * late middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241112

Citace, recenze
Recenze:
KUBE, S. Pavel Soukup: Jan Hus. .i.Religion & Gesellschaft in Ost und West./i. 2015, Roč. 43, č. 3, s. 30. ISSN 2235-2465. [HODNOCENÍ]

0476103 - FLU-F 2018 RIV BE fre J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Jan Hus 600 ans après. La moisson d´un anniversaire.
[Jan Hus after 600 years. The harvest of an anniversary.]
Revue Mabillon. -, č. 27 (2016), s. 262-275. ISSN 0035-3620
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * 600th anniversary * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272663

0444169 - FLU-F 2016 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Jan Hus as a Preacher.
A Companion to Jan Hus. Leiden: Brill, 2015 - (Šmahel, F.; Pavlíček, O.), s. 96-129. Brill's Companions to the Christian Tradition, 54. ISBN 978-90-04-28055-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Preaching * Medieval Sermon
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246752

0492135 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Jan Hus po 600 letech: úroda jednoho výročí.
[Jan Hus 600 Years Later: the Fruits of an Anniversary.]
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 71-85. ISSN 1804-0977
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * 600th anniversary * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285688

0476109 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Jan Hus und der Prager Ablassstreit von 1412.
[Jan Hus and the Prague Indulgence Controversy of 1412.]
Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext. Berlin: De Gruyter, 2017 - (Rehberg, A.), s. 485-500. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 132. ISBN 978-3-11-050162-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * Hussitism * Indulgences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272662

0459683 - FLU-F 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Soukup, Pavel
Jan Hus v Kostnici po 6. červenci 1415.
[Jan Hus at Constance after 6 July 1415.]
Jan Hus 1415 a 600 let poté. Tábor: Husitské muzeum, 2015 - (Smrčka, J.; Vybíral, Z.), s. 165-178. Husitský Tábor, Supplementum 4. ISBN 978-80-87516-23-2.
[Mezinárodní husitologické sympozium /7./. Tábor (CZ), 23.06.2015-25.06.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * Council of Constance * Heresy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259869

0438593 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Jeden den středověkého učence.
[One Day of a Medieval Man of Learning.]
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 143-163. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval learning * university * preaching
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242013

0469632 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Kalich jako terč: znamení hereze v první fázi protihusitské polemiky.
[The chalice as a target: the sign of heresy in the first phase of the anti-Hussite polemics.]
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofia, 2016 - (Halama, O.; Soukup, P.), s. 103-133. ISBN 978-80-7007-474-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Utraquism * Symbolism * Polemics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267457

0492847 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Kazatelský provoz v Betlémské kapli v době Husově.
[Preaching in the Bethlehem Chapel in the times of Hus.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 193-217. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Bethlehem Chapel * Medieval Preaching
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286274

0437780 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Kazatelství a propaganda.
[Preaching and Propaganda.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 415-434. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * medieval sermons * propaganda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241274

0451919 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Kostnický proces s Janem Husem. 'Maličkost' evropského významu.
[The Constance Trial of Jan Hus. A 'bagatelle' of European significance.]
Dějiny a současnost. Roč. 37, č. 6 (2015), s. 10-13. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Council of Constance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252988

0459684 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
K pramenům Husových Punkt: Jan Hus a Bernard Gui.
[The sources of Hus's Puncta: Jan Hus and Bernard Gui.]
Studia historica Brunensia. Roč. 62, č. 1 (2015), s. 235-247. ISSN 1803-7429
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval sermons * Hussitism * preaching aids * John Hus * Bernard Gui
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://hdl.handle.net/11222.digilib/134673
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259861

0492139 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Krakovský profesor, husitský ikonoklasmus a počátky karlovské nostalgie.
[A Krakow Professor, Hussite Iconoclasm, and the Beginnings of Caroline Nostalgia.]
Umění a revoluce: MB LX. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018 - (Lomová, J.; Vybíral, J.), s. 174-192. ISBN 978-80-87989-44-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Iconoclasm * Polemics * Hussitism * University of Krakow
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286269

0437781 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Kultura.
[Culture.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 355-376. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * cultural history * late middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241275

0460403 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Leonarda Huntpichlera návod ke kázání kříže proti českým kacířům.
[Leonard Huntpichler's instructions for the preaching of the cross against Bohemian heretics.]
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 56, č. 1 (2016), s. 65-80. ISSN 0323-0562
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussite Wars * crusade * preaching * Austria
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://hdl.handle.net/11104/0260505
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260505

0472383 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Několik textů z odpustkové aféry aneb co je nového v roce 1412.
[Some Texts from Prague Indulgence Scandal or, What Is New in 1412.]
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 7, č. 2 (2015), s. 249-288. ISSN 1804-0977
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: indulgences * Hussitism * Wycliffism * religious polemics * medieval theology * John XXIII (antipope) * Jan Hus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269706

0451923 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Organizační aspekty boje proti 'nevěřícím' v křižáckých projektech 15. století.
[Organizational Aspects of the Fight against the 'Infidels' in Crusading Projects of the Fifteenth Century.]
Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i, 2015 - (Boubín, J.), s. 175-193. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada A - Monographia, 65. ISBN 978-80-7286-263-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Later Crusades * Crusading Projects * Turkish Threat * George of Poděbrady
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252987

0459704 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Poznámky ke kazatelskému dílu mistrů Maříka Rvačky a Štěpána z Pálče.
[Notes on the Homiletic Work of Masters Maurice Rvačka and Stephen of Páleč.]
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. Praha: Filosofia, 2016 - (Bracha, K.; Nodl, M.), s. 43-61. Colloquia mediaevalia Pragensia, 16. ISBN 978-80-7007-451-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval preaching * Sermons * Church Reform
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259920

0484985 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Problematika odpustků v pražských univerzitních kvestiích.
[The Issue of Indulgences in the quaestiones at Prague University.]
Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 177-187. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Indulgences * medieval university * Hussitismus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280114

0459710 - FLU-F 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Religion and Violence in the Hussite Wars.
The European wars of religion: an interdisciplinary reassessment of sources, interpretations, and myths. Farnham: Ashgate, 2016 - (Palaver, W.; Rudolph, H.; Regensburger, D.), s. 19-44. ISBN 978-1-4724-2711-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: religious violence * holy war * Hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259877

Citace, recenze

Citace:
HOUSLEY, Norman (ed.). Reconfiguring the Fifteenth-Century Crusade. London: Palgrave Macmillan, 2017, n. 11. ISBN 978-1-137-46280-0.

Recenze:
PAPENDORF, Dave. Reviews in History [online]. 2016, 4 August, no. 1966 [cit. 2017-10-12]. DOI: 10.14296/RiH/2014/1966. Dostupné z: http://www.history.ac.uk/reviews/review/1966
BIRELEY, Rober. Journal of Jesuit Studies [online]. 2017, vol. 4, č. 1, s. 116-118 [cit. 2017-10-12]. DOI: 10.1163/22141332-00401005-05. Dostupné z: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22141332-00401005-05.

0459698 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Středověké prameny: Kázání a kazatelé.
[Medieval sources: Sermons and Preachers.]
Dějiny a současnost. Roč. 38, č. 1 (2016), s. 26-27. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval sermons * Preaching
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259871

0503438 - FLU-F 2019 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
The Polemical Letters of John of Capistrano against the Hussites: Remarks on Their Transmission and Context.
The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456): Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018 - (Kras, P.; Mixson, J.), s. 259-273. ISBN 978-83-8061-614-1; ISBN 978-83-65880-42-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John of Capistrano * Hussitism * Religious Polemics * Manuscripts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295255

0476113 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
The Waning of the “Wycliffites”. Giving Names to Hussite Heresy.
Europe after Wyclif. New York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 196-226. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * polemic * heresy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272661

0469637 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel - Halama, O.
Úvod: interdisciplinární výzkum utrakvismu a husitská symbolika.
[Introduction: Interdisciplinary Research of Utraquism and Hussite Symbolism.]
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu. Praha: Filosofia, 2016 - (Halama, O.; Soukup, P.), s. 7-16. ISBN 978-80-7007-474-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Utraquism * Hussitism * Symbolism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267459

0492136 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Z prvních polemik o odpustky v roce 1412.
[The First Polemics About Indulgences in 1412.]
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 8, č. 2 (2016), s. 259-289. ISSN 1804-0977
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Indulgences * Hussitism * Wycliffism * religious polemics * medieval theology * John XXIII (antipope) * Ondřej of Brod * Stanislav of Znojmo * Benoît d’Alignan
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285689