Suša Oleg

Publikace ASEP

RIV ID 1311859          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 12

0476871 - FLÚ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek - Suša, Oleg
Úvod. Riziková společnost a globální ohrožení.
[Introduction. Risk Society and Global Threats.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 9-15. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273287

0508592 - FLÚ 2020 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Civilizace (stále) na rozcestí. Krize, riziko a společenské konflikty v globální civilizaci.
[Civilization (always) on the crossroads. Crisis, risk and social conflicts in global civilization.]
“Civilizácia na rázcestí” po polstoročí. Bratislava: Veda, 2018 - (Hohoš, L.), s. 127-172. ISBN 978-80-224-1689-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: civilization crisis * global risk and social conflicts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299466

0464355 - FLÚ 2017 RIV CZ cze, slo B - Monografie kniha jako celek
Suša, Oleg - Sťahel, R.
Environmentální devastace a sociální destrukce.
[Environmental devastation and social destruction.]
Praha: Filosofia, 2016. 256 s. Filosofie a sociální vědy, 54. ISBN 978-80-7007-452-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: globalisation * social inequalities * environmental changes * sustainable development * expulsions * social conflicts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263417

0464417 - FLÚ 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
From Civilizational Crisis to Revolutionary Transformation?
Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016 - (Arnason, J.; Hrubec, M.), s. 76-98. ISBN 978-1-4744-1534-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: civilization * crisis * transformation * global capitalism * revolution
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263293

0454705 - FLÚ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Suša, Oleg
Hledání smyslu politiky v globální rizikové civilizaci. Ohlédnutí za dílem Ulricha Becka.
[In search of meaning of the political. Looking back to Ulrich Becks work.]
Politologická revue. Roč. 21, č. 1 (2015), s. 7-10. ISSN 1211-0353
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk * civilization * politics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255387

0428223 - FLÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Suša, Oleg
K reflexi rizik a konfliktů v globální civilizaci.
[Toward Reflection of Risks and Conflicts in Global Civilization.]
Teorie vědy. Roč. 36, Suppl. (2014), s. 241-252. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Reflection * risks * conflicts * global civilization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233615

0439078 - FLÚ 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Krize, globální civilizace, rizika a transformace.
[Crisis, global civilization, risks and transformations.]
Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? PrahaBratislava: Filosofia, 2014 - (Dinuš, P.; Hohoš, L.; Hrubec, M.), s. 29-50. ISBN 978-80-7007-413-8; ISBN 978-80-224-1371-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Crisis * global civilization * risks * transformations
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242384

0448011 - FLÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
K založení kritické teorie globální společnosti.
[On Grounding Critical Theory of Global Society.]
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu: polemika. Praha: Filosofia, 2015 - (Solík, M.), s. 171-183. Filosofie a sociální vědy, 52. ISBN 978-80-7007-431-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical theory * global society
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249758

0464421 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Lidský potenciál: naděje, podmínky, paradoxy. Emancipace individua, či kapitálu?
[Human potential: hope, conditions, paradoxes.]
Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, s. 85-98. ISBN 978-80-7007-449-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human potential * social conditions * human emancipation * capitalist society * new left ideals
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263295

0482542 - FLÚ 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Suša, Oleg (ed.) - Hrubec, Marek (ed.)
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka.
[Risk Society and Global Threats.]
Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 372 s. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277969

0464405 - FLÚ 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Svět sociální a environmentální změny: k otázkám kritické teorie politické ekologie.
[The world of social and environmental changes: to issues critical theory of political ecology.]
Environmentální devastace a sociální destrukce. Praha: Filosofia, 2016, s. 13-94. Filosofie a sociální vědy, 54. ISBN 978-80-7007-452-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: globalisation * social inequalities * environmental changes * sustainable development * expulsions * social conflicts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263416

0481354 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Ulrich Beck k tématizaci globální rizikové společnosti a civilizace.
[Ulrich Beck and Thematization of Global Risk Society and Civilization.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 79-94. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical theory * Ulrich Beck * risk * globalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280193