z

Steiner Martin

Publikace ASEP

RIV ID 8916497          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 14

0467946 - FLU-F 2017 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Dagmar Čapková (13. 9. 1925 – 24. 5. 2016).
Comenius-Jahrbuch. 22/24, 2014/2016 (2016), s. 189-191. ISSN 0945-313X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dagmar Čapková * Comeniological activities
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265905

0462690 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Dagmar Čapková (13. 9. 1925 – 24. 5. 2016).
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 4 (2016), s. 650-654. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dagmar Čapková * Comeniological activities
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://hdl.handle.net/11104/0262079
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262079

0503439 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Der “Labyrinth” Roman des Comenius: Das Drama eines jungen Mannes.
[The “Labyrint” novel by Comenius: the drama of a young man.]
Comenius-Jahrbuch. -, č. 26 (2018), s. 31-38. ISSN 0945-313X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * early modern Czech literature * allegorical description of world
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295307

0437873 - FLU-F 2015 RIV CZ lat, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Balík, Vojtěch (ed.) - Čapková, D. (ed.) - Schifferová, Věra (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Storchová, Lucie (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 1 = Part 1, Europae lumina. Panegersia. Panaugia.
[The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/1. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 1, To the Lights of Europe. The Universal Awakening. The Way of Universal Light.]
Praha: Academia, 2014. 379 s. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * Czech philosophy – 17th century * social transformation - Europe - 17th century * pansophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241369

0438035 - FLU-F 2015 CZ lat M - Část monografie knihy
Steiner, Martin (ed.) - Čapková, D. (ed.)
Europae lumina, viri docti, pii, eminentes. Salvete.
[Greetings, Lights of Europe.]
Dílo Jana Amose Komenského 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica 1. Europae lumina. Panegersia. Panaugia. Praha: Academia, 2014 - (Steiner, M.; Balík, V.; Čapková, D.; Schifferová, V.; Klosová, M.; Storchová, L.), s. 53-87. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * critical edition * social transformation - Europe - 17th century * pansophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241526

0483927 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského. Několik poznámek k charakteru edice.
[J. A. Comenii Opera omnia – the Work of J. A. Comenius. Several comments on the nature of the edition.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, č. 1/2 (2017), s. 63-75. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius – work * J. A. Comenius – comprehensive edition * critical editions of early modern texts * editorial principles
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281044

0451556 - FLU-F 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin
Jan Amos Komenský.
[Jan Amos Comenius.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2015. 19 s. Věda kolem nás, 27.
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius – life * J. A. Comenius – work * J. A. Comenius – personality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252683

0489385 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
K antickým kořenům pojetí humanity (Humanitas před Komenským).
[On understanding of humanity between the ancient world and Comenius.]
Historia scholastica. Mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání. Roč. 3, č. 2 (2017), s. 3-16. ISSN 1804-4913
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humanity in the early modern culture * humanity in the ancient tradition * conceptions of humanity * dictionaries, florilegia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://historiascholastica.com/sites/www.historiascholastica.com/files/HS/2-2017/HS-2-2017-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283839

0438036 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Steiner, Martin
Komenského spis Annales Fratrum?
[Comenius' Treatise Annales Fratrum?]
Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR,v. v. i., 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 253-265. ISBN 978-80-86675-27-5
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Veselský-Laetus * Johannes Amos Comenius * literary activities of the Czech Brethren in exile * 17th-century historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241528

0480606 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Steiner, Martin
Martin Luther pohledem Jana Amose Komenského.
[Martin Luther in point of view of Johan Amos Comenius.]
500 let Lutherovy reformace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, s. 33-51
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Martin Luther * Protestant churches of the 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276340

0465647 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Mistr Jan Hus v díle J. A. Komenského.
[Master Jan Hus in the Work of J. A. Comenius.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 45, 93/94 (2015), s. 25-32. ISSN 0323-2220
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * John Huss * The Unity of the Brethren * The Reformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264103

0439457 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Tři podoby dedikace Komenského všenápravného souboru Consultatio catholica.
[Three forms of Comenius's Dedication to Consultatio Catholica – Universal Improvement Collection.]
Listy filologické. Roč. 137, 3/4 (2014), s. 293-313. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J.A. Comenius - improvement of human affairs * J.A. Comenius - work with own texts * J.A. Comenius - hifts in the universal improvement conception * J.A. Comenius - General Consultation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242718

0467417 - FLU-F 2017 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Von Hus zu Comenius.
[From Hus to Comenius.]
Comenius-Jahrbuch. 22/24, 2014/2016 (2016), s. 24-34. ISSN 0945-313X
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * John Huss * The Unity of the Brethren * The Reformation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265903

0451561 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Za Radimem Paloušem (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015).
[For Radim Palouš (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015).]
Filosofický časopis. Roč. 63, č. 5 (2015), s. 789-791. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Radim Palouš * Comeniological activities
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252684