z

Profant Martin

Publikace ASEP

RIV ID 2017806          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0486833 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Profant, Martin
Český národ v Masarykově České otázce.
[The Czech Nation in Masaryk's Czech Question.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 427-443. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: etical concept of Nation * Masaryk * Schauer * philosophy of Czech history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281547

0488927 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Profant, Martin
Herbert Marcuse. Příslib štěstí [Překlad].
[Herbert Marcuse. The Promise of Happiness [Translation].]
Praha: Epocha, 2017. 372 s. ISBN 978-80-7557-102-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marcuse Herbert * Frankfurt School * Critical Theory * Heideggerian-Marxism * Revolts of sixties * Western Marxism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283459

0493724 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Profant, Martin
Melancholie osmašedesátého roku.
[The Melancholy of the Year Sixty-Eight.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 4 (2018), s. 523-542. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reform communism * humanistic socialism * nation * nationalism * Czechoslovak possibility * 1968 Prague Spring
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287053

0432037 - ARU-G 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Profantová, Naďa - Profant, Martin
Modernizace moravské medievistiky?
[The modernisation of Moravian medieval studies?]
Archeologické rozhledy. Roč. 66, č. 1 (2014), s. 127-140. ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Moravia * Early Middle Ages * slave trade * coinless tender * chiefdom * paganism
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AB - Dějiny (FLU-F)
Profantová, Naďa
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236526