z

Pechar Jiří

Publikace ASEP

RIV ID 4451562     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 9

0483439 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pechar, Jiří
Imaginace a myšlení ve hře dějin.
[Imagination and Thinkinking in the Play of History.]
Praha: Pulchra, 2017. 330 s. Testis, 11. ISBN 978-80-7564-012-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mythology * philosophy * literature * psychoanalysis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278835

0487138 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pechar, Jiří
K Masarykovu pojetí smyslu české historie.
[Masaryk's Conception of the Meaning of the Czech History.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 473-488. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: meaning of history * liberalism * suicide * T. G. Masaryk
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281801

0450192 - FLU-F 2016 RIV SK fre J - Článek v odborném periodiku
Pechar, Jiří
La lecture de Merleau-Ponty par Renaud Barbaras.
[The reading of Merleau-Ponty by Renaud Barbaras.]
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 11, č. 2 (2015), s. 1-6. E-ISSN 1336-6556
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Merleau-Ponty * Husserl * phenomenology * linguistics of Ferdinand de Saussure
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.ostium.sk/sk/la-lecture-de-merleau-ponty-par-renaud-barbaras/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251579

0483431 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pechar, Jiří
Le rapport à la vie naissante.
[The relationship to the nascent life.]
L'enfant. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017 - (Drengubiak, J.), s. 123-129. ISBN 978-80-555-1921-0.
[L'enfant. Kokošovce (SK), 28.06.2016-01.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mythology * Proust * Deleuze * Heidegger * childhood * cinema
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278836

0465615 - FLU-F 2017 RIV SK fre J - Článek v odborném periodiku
Pechar, Jiří
Le rêve dans la psychanalyse.
[Dream in Psychoanalysis.]
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 12, č. 3 (2016), s. 1-5. E-ISSN 1336-6556
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: psychoanalysis * dream-work * condensation * displacement * screen-memory * Freud
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.ostium.sk/sk/le-r%c8%87ve-dans-la-psychanalyse/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264292

0477370 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pechar, Jiří
Marxismus a křesťanství dnes.
[Marxism and Christianity today.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 299-311. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marx * Christianity * Gospels
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274260

0465606 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pechar, Jiří
Modernismus a postmodernismus.
[Modernism and Postmodernism.]
Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016, s. 51-58. ISBN 978-80-7007-449-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: postmodernism * Lyotard * Badiou * Žižek * Derrida
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264315

0453629 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pechar, Jiří
Renaud Barbaras a Maurice Merleau-Ponty.
[Renaud Barbaras and Maurice Merleau-Ponty.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 48 (2015), s. 103-109. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cosmology * phenomenology * metaphysics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254488

0452024 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pechar, Jiří - Lomová, J. - Wollner, J.
S Jiřím Pecharem o literárním experimentu.
[On experiment in literature. An interview with Jiří Pechar.]
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. -, č. 17 (2014), s. 50-64. ISSN 1802-8918
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: experiment * experimental literature * literary criticism * translation * nouveau roman
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/Sesit_17_2014_rozhovor.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253050