z

Novotný Robert

Publikace ASEP

RIV ID 9897380     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 14

0437566 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová - Libichová, Pavlína (ed.) - Novotný, Robert (ed.) - Soukup, Pavel (ed.)
Husitské století.
[The Hussite Century.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 789 s. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Late Middle Ages * Church Reform * Social Revolt * Crown of Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241111

Citace, recenze
Recenze:
BEZR, Ondřej. Obsáhlá publikace vypráví o husitství bez růžových i černých brýlí ideologie Zdroj: http://kultura.idnes.cz/vysla-kniha-o-husitech-0bd-/literatura.aspx?c=A150102_090416_literatura_ob. IDNES.cz [online]. 2015, 2. ledna [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/vysla-kniha-o-husitech-0bd-/literatura.aspx?c=A150102_090416_literatura_ob [HODNOCENÍ]
BAŽANT, Vojtěch. Husitské století: nejde jen o to, kdo byl padouch nebo hrdina. Kulturissimo.cz [online]. 2014, 18. 12. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://kulturissimo.cz/index.php?husitske-stoleti-nln-cermanova-novotny-soukup-recenze&detail=2678 [HODNOCENÍ]
ZÁGORA, Marek. S husity bylo všechno trochu jinak. .i.Lidové noviny./i. 2015, Roč. 28, 44 /21. února/, s. 29. ISSN 0862-5921. [HODNOCENÍ]

0438064 - FLU-F 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína - Klápště, Jan - Kovář, M. - Nodl, Martin - Novotný, Robert - Rychterová, Pavlína - Sommer, Petr - Soukup, Pavel - Wihoda, M. - Žemlička, Josef - Žůrek, Václav - Nodl, Martin (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Jeden den ve středověku.
[One day in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7422-356-3
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV007
Klíčová slova: Middle Ages * mediaeval society * short term history * reconstructions probe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241574

0503641 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Novotný, Robert (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Centrum medievistických studií 2008–2018.
[Centre for Medieval Studies 2008-2018.]
Praha: Filosofia, 2018. 93 s. ISBN 978-80-7007-545-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Centre for Medieval Studies * medieval studies * retrospective publication
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295454

0483595 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Der niedere Adel um Wenzel IV. Ein Sonderfall?
[The lower nobility at the court of Wenceslas IV. A special case?]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 193-208. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Wenceslas IV. * lower nobility * court * favourites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278832

0473455 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
"Hvězdy přejasné okolo slunce": šlechta na dvoře Jiřího z Poděbrad.
["Stars dazzling around the sun": the nobility at the court of George of Poděbrady.]
Poděbradská éra v zemích České koruny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Šandera, M.; Beran, Z.), s. 56-66, 223-226. ISBN 978-80-7422-538-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: George of Poděbrady * nobility * court * confession
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270573

0453666 - FLU-F 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Jan Hus v učebnicích dějepisu.
[Jan Hus in history textbooks.]
Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha: Scriptorium, 2015 - (Čornej, P.; Ledvinka, V.), s. 247-252. ISBN 978-80-88013-14-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Hussitism * history textbooks
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254413

0438590 - FLU-F 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Jeden den urozených.
[One Day of a Medieval Nobleman.]
Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 131-142. ISBN 978-80-7422-356-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Nobility * lands of the Crown of Bohemia * social history * land court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242011

0501621 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Robert
Konversionen böhmischer und mährischer Adeliger in der hussitischen Epoche.
[Conversions of Bohemian and Moravian Nobles during the Hussite Era.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 225-245. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: conversion * Bohemian reformation * nobillity * hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4345
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293912

0468717 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert - Zelenka, Jan
Lenní zřízení.
[The feudal Institute.]
Encyklopedie českých právních dějin. III. svazek, K-M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 411-415. ISBN 978-80-7380-602-6
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Fief * feudal System * Lehnswesen
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266550

0468047 - FLU-F 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Novotný, Robert
Organizace protestní akce proti Husovu upálení.
[Organization of the protest action against Hus's burning at the stake.]
Jan Hus 1415 a 600 let poté. Tábor: Husitské muzeum, 2015 - (Smrčka, J.; Vybíral, Z.), s. 153-164, 404-405. Husitský Tábor, Supplementum 4. ISBN 978-80-87516-23-2.
[Mezinárodní husitologické sympozium /7./. Tábor (CZ), 23.06.2015-25.06.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * nobility * Council of Constance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265948

0438574 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Polní vojska.
[Fields Armies.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 131-147. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: fields armies * Hussite revolution * Tábor
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241996

0438575 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Prostor a společnost.
[Space and Society.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 151-174. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * lands of the Crown of Bohemia * social history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241998

0438577 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Stavovství.
[Estate system.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 635-650. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Estates * Hussitism * political system
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242000

0438576 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Šlechta.
[Nobility.]
Husitské století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Cermanová, P.; Novotný, R.; Soukup, P.), s. 290-316. ISBN 978-80-7422-277-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Nobility * Hussitism * lands of the Crown of Bohemia * social history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241999