Marvan Tomáš

Publikace ASEP , Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 18.02.2020 v 18:02:02

0483929 - FLÚ 2018 RIV HR eng J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš
Conceptual Relativity Meets Realism in Metaphysics.
European Journal of Analytic Philosophy. Roč. 12, č. 2 (2016), s. 23-37. E-ISSN 1849-0514
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hilary Putnam * conceptual relativity * realism * optional languages
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.ffri.hr/phil/casopis/content.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279108

0493004 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš
Explanandum teorie vědomí: marné hledání konsenzu?
[Explanandum of the theory of consciousness: no consensus in sight?]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 60-73. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * phenomenal character * qualia * illusionism * Daniel Dennett
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/260
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286478

0491845 - FLÚ 2019 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš - Focquaert, F.
Free Will Skepticism, Just Deserts and Justice without Retribution: An Interview with Farah Focquaert.
Tijdschrift voor Filosofie. Roč. 80, č. 1 (2018), s. 93-105. ISSN 1370-575X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Farah Focquaert * criminal justice * retribution * just deserts * free-will skepticism * compatibilism * moral responsibility * neuro-ethics * Justice without Retribution Network
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286652

0474337 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš
Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti.
[Hume on Necessity, Liberty and Responsibility.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 221-235. ISSN 0015-1831
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * necessity * liberty * responsibility * punishment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271427

0461717 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš
Lze rozřešit spor mezi realismem a konstruktivismem?
[Can the dispute between realism and constructivism be resolved?]
Filosofie dnes. Roč. 7, č. 2 (2015), s. 96-103. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jaroslav Peregrin * realism * constructivism * Rorty
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/225
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261304

0488067 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Marvan, Tomáš - Polák, M.
Neurální koreláty vědomí a teorie identity.
[Neural correlates of consciousness and the theory of identity.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 99-112. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: neural correlates of consciousness * phenomenal states * theory of identity * consciousness science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282692

0436554 - FLÚ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Marvan, Tomáš
Realismus a relativismus.
[Realism and relativism.]
Praha: Academia, 2014. 146 s. ISBN 978-80-200-2377-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: realism * relativism * constructivism * ontology * conceptual schemes * translatability
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240288

0481000 - FLÚ 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš - Polák, M.
Unitary and Dual Models of Phenomenal Consciousness.
Consciousness and Cognition. -, č. 56 (2017), s. 1-12. ISSN 1053-8100
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * David Rosenthal * what it is like * unconscious mind * theories fo consciousness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 2.272, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276654

0491716 - FLÚ 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Polák, M. - Marvan, Tomáš
Neural Correlates of Consciousness Meet the Theory of Identity.
Frontiers in Psychology. Roč. 9, 24 July (2018), s. 1-13, č. článku 1269. ISSN 1664-1078
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: neural correlates of consciousness (NCCs) * type identity theory * phenomenal states * type-token * noncausal account of NCC
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 2.129, rok: 2018
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01269/full
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285348