Loudín Jiří

Publikace ASEP

RIV ID 3237249          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 3

0421009 - FLU-F 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Loudín, Jiří
Evropa jako proměna: transformismus a eurovize.
[Europe as transformation: transformism and Eurovision.]
K ustavení Evropy. Praha: Filosofia, 2013 - (Habermas, J.), s. 173-185. Filosofie a sociální vědy, 45. ISBN 978-80-7007-391-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Europe * transformation * social innovation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227499

0477341 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Loudín, Jiří
Individualizace podle Ulricha Becka.
[Individualization According to Ulrich Beck.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 31-52. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: individualization * individuation * social inequlity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273712

0447336 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Loudín, Jiří
Sociální inovace: doba hledání a tříbení.
[Social Innovation: The Era of Searching and Refining.]
Teorie vědy. Roč. 37, č. 1 (2015), s. 97-112 ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: social innovation * non-technological innovation * social goals * social entrepreneurship
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249206