Kuneš Jan

Publikace ASEP

RIV ID 7901410     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0472396 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kuneš, Jan
Člověk jako místo zjevnosti: k základům Heideggerovy filosofie Bytí a času a jeho myšlení po Kehre.
[Man as the Locus of Manifestation: On the Grounds of Heidegger's Philosophy of Being and Time and of his Thought after the Kehre.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 50 (2016), s. 113-144. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Heidegger * phenomenology * being * manifestation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269747

0438871 - FLU-F 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kuneš, Jan
Immanuel Kant. Vrozené právo na svobodu v kontextu praktické filosofie.
[Immanuel Kant. Innate Right of Freedom in the Context of Practical Philosophy.]
Lidská a přirozená práva v dějinách. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2014 - (Havlíček, A.), s. 137-152. ISBN 978-80-7414-620-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * right * human rights
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242246

0455899 - FLU-F 2016 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Kuneš, Jan
Ragione e amore in Rousseau e Hegel.
[Reason and Love in Rousseau and Hegel.]
Eros e discorso amoroso. Pisa: ETS, 2015 - (Balestra, A.; Piazzesi, C.), s. 93-106. ISBN 978-88-467-4048-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reason * love * freedom * state
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256501

0495921 - FLU-F 2019 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Kuneš, Jan
Základné problémy fenomenológie - dokončenie Bytia a času.
[The Basic Problems of Phenomenology – The Completion of Being and Time.]
Heidegger a novoveká metafyzika. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2017 - (Leško, V.; Sobotka, M.), s. 167-192. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 105. ISBN 978-80-8152-580-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Heidegger * being * time * ontology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289862