Kouba Pavel

Publikace ASEP

RIV ID 9360735     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0468182 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Ajvaz, Michail - Frei, Jan - Hudík, M. - Chvatík, Ivan - Kouba, Pavel - Kůrka, P. - Matoušek, Alexander - Pauknerová, K. - Storch, D. - Strobachová, I. - Trlifajová, K. - Velický, B.
Spor o pravdu.
[A dispute over truth.]
Praha: Filosofia, 2016. 249 s. ISBN 978-80-7007-461-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: truth * philosophy * science * interdisciplinarity * understanding * interpretation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266033

0468220 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan - Kouba, Pavel
Jan Patočka. Fenomenologické spisy III/2. O zjevování.
[Jan Patočka. Phenomenological Writings III/2. On Manifestation.]
Praha: OIKOYMENH, 2016. 817 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 8/2. ISBN 978-80-7298-225-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: space * time * subject * world * Husserl * Heidegger
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266110

0425381 - FLU-F 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kouba, Pavel
Přítomnost ve světě.
[Presence in the World.]
Reflexe : Filosofický časopis. Roč. 22, č. 45 (2013), s. 3-16 ISSN 0862-6901
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: nature of time * future * time in nature * Patočka * Hejdánek * Heidegger
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231289

0483723 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kouba, Pavel
Řeč a zjevnost.
[Speech and Dis-closure.]
Praha: OIKOYMENH, 2017. 77 s. Oikúmené. Malá řada, 22. ISBN 978-80-7298-526-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: language * speech * understanding * phenomenology * normative pragmatism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278924

0430999 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Menzel, L. - Barabas, Marina (ed.) - Kouba, Pavel (ed.)
Immanuel Kant. Základy metafyziky mravů.
[Immanuel Kant. Groundwork to the Metaphysics of Morals.]
3. opr. - Praha: OIKOYMENH, 2014. 103 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 84. ISBN 978-80-7298-501-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: morality * categorical imperative * rational knowledge * ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236353