Kouba Pavel

Publikace ASEP

RIV ID 9360735     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0468182 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Ajvaz, Michail - Frei, Jan - Hudík, M. - Chvatík, Ivan - Kouba, Pavel - Kůrka, P. - Matoušek, Alexander - Pauknerová, K. - Storch, D. - Strobachová, I. - Trlifajová, K. - Velický, B.
Spor o pravdu.
[A dispute over truth.]
Praha: Filosofia, 2016. 249 s. ISBN 978-80-7007-461-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: truth * philosophy * science * interdisciplinarity * understanding * interpretation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266033

0468220 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan - Kouba, Pavel
Jan Patočka. Fenomenologické spisy III/2. O zjevování.
[Jan Patočka. Phenomenological Writings III/2. On Manifestation.]
Praha: OIKOYMENH, 2016. 817 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 8/2. ISBN 978-80-7298-225-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: space * time * subject * world * Husserl * Heidegger
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266110

0503551 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Kouba, Pavel
Anatomie přítomnosti.
[The Anatomy of the Present.]
Petru Fideliovi. Sborník k sedmdesátinám. Praha: Triáda, 2018 - (Malá, L.; Šnellerová, T.), s. 89-105. ISBN 978-80-7474-248-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Presence * Time * Space * Change
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295368

0483723 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kouba, Pavel
Řeč a zjevnost.
[Speech and Dis-closure.]
Praha: OIKOYMENH, 2017. 77 s. Oikúmené. Malá řada, 22. ISBN 978-80-7298-526-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: language * speech * understanding * phenomenology * normative pragmatism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278924

0430999 - FLU-F 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Menzel, L. - Barabas, Marina (ed.) - Kouba, Pavel (ed.)
Immanuel Kant. Základy metafyziky mravů.
[Immanuel Kant. Groundwork to the Metaphysics of Morals.]
3. opr. - Praha: OIKOYMENH, 2014. 103 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 84. ISBN 978-80-7298-501-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: morality * categorical imperative * rational knowledge * ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236353