Klosová Markéta

Publikace ASEP

RIV ID 3146987     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 9

0454979 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Jiří - Klosová, Markéta - Lelková, Iva
Signatura 1 B b.
[Signature 1 B b.]
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum, 2015 - (Beneš, J.; Dobiáš, D.; Dragoun, M.; Halama, O.; Klosová, M.; Lelková, I.; Měřička, M.), s. 31-92. ISBN 978-80-7036-448-2; 978-80-88013-15-0
Klíčová slova: manuscripts * letters * Unity if Brethren * J. A. Comenius * N. Drabicius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255649

0459467 - UCL-M 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dobiáš, Dalibor - Beneš, Jiří - Dragoun, Michal - Halama, O. - Klosová, Markéta - Lelková, Iva - Měřička, M.
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 B a 1 C.
Praha: Národní muzeum: Praha: Scriptorium, 2015. Popis 279. ISBN 978-80-7036-448-2; ISBN 978-80-88013-15-0
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:67985955
Klíčová slova: manuscripts * letters
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259657

0466770 - FLU-F 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Klosová, Markéta
Divadelní svět J. A. Komenského.
[The Theatre World of Johannes Amos Comenius.]
Praha: Academia, 2016. 281 s. ISBN 978-80-200-2618-7
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 17th century * drama * school theatre * Central Europe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265020

0435038 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Klosová, Markéta
Herci a herectví v Komenského cyklu Schola ludus.
[Actors and acting in the Comenius' cycle Schola ludus.]
Divadelní revue. Roč. 25, č. 2 (2014), s. 7-17. ISSN 0862-5409
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: actors * acting * Schola ludus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238971

0484448 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Klosová, Markéta
Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace?
[Gesticulation in Dramatic Works by Comenius: Realism or Stylization?]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 127-145. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * gesticulation * drama * stylization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280642

0455527 - FLU-F 2016 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Klosová, Markéta
Trzy sztuki Sebastiana Macera i Schola ludus Jana Amosa Komeńskiego.
[Three plays by Sebeastian Macer and Schola ludus by J. A. Comenius.]
Reformacja i tolerancja: Jedność w różnorodości? Współistnienie róznych wyznań na ziemi wschoweskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Leszno: Stowarzyszenie Czas A.R.T.; Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015 - (Małkus, M.; Szymańska, K.), s. 247-270. ISBN 978-83-63363-20-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: school theatre * drama * Latin plays * Czech playwrights
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256201

0468114 - FLU-F 2017 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Klosová, Markéta - Nejeschleba, T. - Bartoň, Josef
Valerián Magni. O Světle mysli a jeho obraze.
[Valerian Magni: On the Light of the Mind and its Image.]
Praha: OIKOYMENH, 2016. 205 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 90. ISBN 978-80-7298-223-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Valeriano Magni * Early modern philosophy * 17th-century philosophy * Christian philosophy * rationalism * St. Bonaventure * St. Augustine
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266060

0437873 - FLU-F 2015 RIV CZ lat, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Balík, Vojtěch (ed.) - Čapková, D. (ed.) - Schifferová, Věra (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Storchová, Lucie (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/1. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 1 = Part 1, Europae lumina. Panegersia. Panaugia.
[The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/1. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 1, To the Lights of Europe. The Universal Awakening. The Way of Universal Light.]
Praha: Academia, 2014. 379 s. ISBN 978-80-200-2448-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * Czech philosophy – 17th century * social transformation - Europe - 17th century * pansophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241369

0509555 - FLU-F 2020 RIV CZ cze, lat, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.) - Bok, V. (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Slavíková, Marcela (ed.) - Storchová, Lucie (ed.) - Šolcová, Kateřina (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/I. Korespondence. Část I, 1628-1638 = Epistulae. Pars I, 1628-1638.
Praha: Academia, 2018. 353 s. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/1. ISBN 978-80-200-2991-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * correspondence * intellectual life - Europe - 17th century * education - 17th century * philosophy - 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300265