Hříbek Tomáš

Publikace ASEP

RIV ID 2856301     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 16

0453692 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Hříbek, Tomáš
Argumenty pro eutanazii.
[Arguments for Euthanasia.]
Eutanazie - ano či ne? Aktuální medicínské, filozofické a právní perspektivy. Praha: Academia, 2015, s. 25-29
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: active and passive euthanasia, voluntary * involuntary and non-voluntary euthanasia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254431

0427063 - FLU-F 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Arthur Danto (1. 1. 1924 – 24. 10. 2013).
[Arthur Danto (1. 1. 1924 – 24. 10. 2013).]
Filosofický časopis. Roč. 61, č. 6 (2013), s. 946-949 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Danto * aesthetics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232691

0473149 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hříbek, Tomáš
Darwinistická metaetika.
[Darwinian Metaethics.]
Přístupy k etice III. Praha: Filosofia, 2016 - (Jirsa, J.), s. 297-345. ISBN 978-80-7007-482-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Darwinism * metaethics * cognitivism * non-cognitivism * moral realism * moral anti-realism * fictionalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270314

0453695 - FLU-F 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Hříbek, Tomáš
Definice a formy eutanazie.
[Definitions and Forms of Euthanasia.]
Eutanazie - ano či ne? Aktuální medicínské, filozofické a právní perspektivy. Praha: Academia, 2015, s. 3-8. Strategie AV21
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: euthanasia * argument from autonomy * argument from compassion * slippery-slope argument
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254495

0474694 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Empirismus, naturalismus a ideje. Humovy vlivné doktríny ve 20. století.
[Empiricism, Naturalism and Ideas. Hume's Influential Doctrines in the 20th Century.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 297-315 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * W. V. O. Quine * Jerry Fodor * empiricism * naturalism * ideas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271743

0473060 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Ernst Mach – Life, Work, Influence: Vídeň, 16.-18. června 2016.
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 5 (2016), s. 796-798 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: a conference report
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270229

0438780 - FLU-F 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Etika lidského vylepšování a liberální eugenika.
[Ethics of Human Enhancement and Liberal Eugenics.]
Filosofický časopis. Roč. 62, č. 6 (2014), s. 847-861 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: bioconservatism * bioradicalism * liberal eugenics * transhumanism * enhancement
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242141

0480273 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Filip Tvrdý o naturalizaci filosofie.
[Filip Tvrdý on Naturalizing Philosophy.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 71-79 ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Filip Tvrdý * naturalism * introspection * morality * free will
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276109

0473059 - FLU-F 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Hilary Putnam (31.7.1926 – 23.3.2016).
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 309-314 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hilary Putman * obituary
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270227

0476853 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hříbek, Tomáš
Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.
[What it's like, or what it's about? The place of consciousness in a material world.]
Praha: Filosofia, 2017. 345 s. ISBN 978-80-7007-487-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * qualia * zombie and knowledge arguments * materialism * naturalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273252

0458678 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Mají zvířata vědomí?.
[Do Animals Have Consciousness?.]
Filosofický časopis. Roč. 64, č. 1 (2016), s. 3-22 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: animal consciousness * phenomenal consciousness * distribution problem * Cartesianism * representationalism * Cartesian theatre * multiple drafts model
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258957

0453685 - FLU-F 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Od eutanazie k infanticidě.
[From Euthanasia to Infanticide.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 5, č. 1 (2015), s. 5-27 ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: euthanasia * infanticide * the replacement argument * experiential and critical interests
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/79
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254425

0493273 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Odpovědi přátelům.
[Replies to My Friends.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 91-110 ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: consciousness * phenomenal character * russellian monism * eliminativism * illusionism * reductionism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/265
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286663

0473063 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hříbek, Tomáš
Pojem animální mysli.
[The Concept of Animal Mind.]
Kapitoly o právech zvířat. "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016 - (Müllerová, H.; Černý, D.; Doležal, A.), s. 235-306. Právo - etika - společnost, 2. ISBN 978-80-200-2601-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: animal mind * animal consciousness * phenomenal consciousness * realism * anti-realism * distribution problem * Cartesianism * representationalism * Cartesian theatre * multiple drafts model
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270231

0493245 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.
[Précis of What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 4-22 ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: consciousness * phenomenal character * dualism * representationalism * naturalistic materialism * the hardest problem
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/261
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286657

0427062 - FLU-F 2014 CZ eng M - Část monografie knihy
Hříbek, Tomáš
The Menard Case & the Identity of a Literary Work of Art.
Text and Work. The Menard Case. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 - (Koblížek, T.; Koťátko, P.; Pokorný, M.), s. 6-34. Litteraria Pragensia Books. ISBN 978-80-7308-483-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Borges * Goodman * textualism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232686